Vietnamese English Search

CÔNG TY LUẬT TNHH

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Các hình thức đầu tư tại Việt Nam

Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

0916.303.656

 
 
ĐẦU TƯ THÀNH LẬP TỔ CHỨC KINH TẾ
(Luật Đầu tư 2014 Luật số 67/2014/QH13
Nghị Định 118/2015/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dầu tư 2014)

******************

A- Thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài
1. Nhà đầu tư được thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật. Trước khi
thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ
tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật Đầu tư và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ quy định;
b) Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.2. Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế thực hiện thủ tục như sau:
a) Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định ;
b) Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điểm a Khoản này, nhà đầu tư thực hiện thủ tục thành lập tổ chức kinh tế để triển khai dự án đầu tư và các hoạt động kinh doanh.
c) Vốn điều lệ của tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện dự án đầu tư không nhất thiết phải bằng vốn đầu tư của dự án đầu tư.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Nguyễn và Cộng sự để được tư vấn chi tiết.
Liên hệ:
Hotline:       0919 19 59 39 ( Ls. Tựu)  
Email:          Luatsu@nvcs.vn
   0919 19 59 39
LONG BEACH
Manulife Viet Nam
MUMUSO VIỆT NAM
ACFC
Đối tác
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners