Đóng

Tiếng Việt   /   English

Tìm kiếm Menu

BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN XXX

Địa chỉ: 105C Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM, Việt Nam

 

PHIẾU BẦU CỬ 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ ……/……

Tên cổ đông: ………………………………………………………………………………………

Mã số cổ đông tham dự:…………………………………………………………………………

Số lượng cổ phần sở hữu/hoặc đại diện: …………………………………cổ phần 

Tổng số phiếu bầu (Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện x 01): …………………………..

 Biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ …-……. như sau:

STT Các ứng cử viên Hội đồng quản trị Số phiếu bầu
1
2
3
4
5
Tổng cộng số phiếu bầu

 

                                                                                         

TP.Hồ Chí Minh, ngày         tháng           năm 2022

Chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện

 


 

Bình luận đã bị đóng.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

 
  • Client 10
  • Client 9
  • Client 8
  • Client 7
  • Client 6
  • Client 5
  • Client 4
  • Client 3
  • Client 2
  • Client 1

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

 

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Đóng

  ĐẶT HẸN TƯ VẤN

NVCS

© Copyright 2013 by NGUYEN VA CONG SU | All rights reserved.

BCT
  GỌI NGAY 09.16.30.36.56