Đóng

Tiếng Việt   /   English

Tìm kiếm Menu

Biểu mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

Nguyễn Thành Tựu
0916.303.656

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Giám đốc – Luật sư

Điện thoại: +84 9.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn:  Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt- Tiếng Anh

Cũng như vai trò của Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần, thì Hội đồng thành viên là cơ quan quyền lực nhất trong công ty TNHH, có quyền quyết định những vấn đề quan trọng của công ty. Luật doanh nghiệp 2014 quy định những Các cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác hay trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên.

Ở bài viết này công ty Luật NVCS mời quý bạn đọc tham khảo Mẫu Biên bản họp hội đồng thành viên tại đây. Những thắc mắc liên qua đến biểu mẫu biên bản họp hội đồng thành viên, cũng như vấn đề pháp luật doanh nghiệp cần được tư vấn, hỗ trợ. Quý bạn đọc vui lòng liên hệ công ty Luật NVCS qua Hotline: 0916303656

 

   CÔNG TY TNHH———-

Số: 01/BB

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-

TP. Hồ Chí Minh, ngày  13  tháng  07   năm 2020

 

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Tại trụ sở CÔNG TY TNHH,  địa chỉ: ……… Chúng tôi tiến hành họp Hội đồng thành viên như sau:

 1. Ông/Bà ……..sở hữu991.000.000 đồng chiếm 99,9 % vốn điều lệ công ty

Chức danh: Chủ tịch hội đồng thành viên – Chủ tọa cuộc họp

 1. Ông/Bà ……………….. sở hữu 000.000 đồng chiếm 0,1 % vốn điều lệ công ty

Chức danh: Thành viên

 1. Ông/ Bà:……… – Thư ký cuộc họp

Vắng mặt: 0.

Ông/bà:………………. tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100% vốn điều lệ đủ điều kiện tiến hành cuộc họp hội đồng thành viên.

 1. Lấy ý kiến thông qua nội dung:

Giảm vốn điều lệ công ty

Giảm vốn điều lệ từ  9.000.000.000 đồng xuống 7.000.000.000 đồng cụ thể giảm như sau:

 • Công ty hoàn trả lại cho Ông/Bà :………….. số vốn góp là 998.000.000 đồng
 • Công ty hoàn trả lại cho Ông/Bà:………………..số vốn góp là 2.000.000 đồng

Danh sách thành viên, tỷ lệ vốn góp sau khi thay đổi :

 • Ông/Bà …………………..sở hữu 993.000.000 đồng chiếm 99,9% vốn điều lệ công ty
 • Ông/Bà ……………………… sở hữu 000.000 đồng chiếm 0,1% vốn điều lệ công ty
 • Sửa điều 7 điều lệ Công ty về vốn điều lệ như sau:

Vốn điều lệ công ty: 7.000.000.000 đồng

Cơ cấu góp vốn như sau:

 • Ông/Bà:…………….. sở hữu 993.000.000 đồng chiếm 99,9% vốn điều lệ công ty
 • Ông/Bà:…………………sở hữu 000.000 đồng chiếm 0,1% vốn điều lệ công ty
 1. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung thay đổi nêu trên và sửa đổi Điều lệ công ty như nêu trên

 1. Biểu quyết:
  • Số phiếu tán thành: 2 phiếu/2 phiếu phát ra, tỷ lệ 100%
  • Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
  • Không có ý kiến: 0 phiếu
 2. Hội đồng thành viên quyết định

Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh nêu trên và sửa đổi điều lệ công ty. Giao cho Ông/Bà ………….(đại diện theo pháp luật của công ty) thực hiện các thủ tục thay đổi tại cơ quan có thẩm quyền.

Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

Thư ký

(ký và ghi rõ họ tên)

 

Chủ tọa

(ký tên, đóng dấu)

   

 

 

LIÊN HỆ

Hotline: 0916 303 656  (Gọi​ ngay cho Ls đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: Luatsu@nvcs.vn (Chỉ​ cầ​n CLICK và​o Email và​ đ​ể​ lại​ thô​ng tin cá​ nhâ​n,  quý​ khách sẽ hoàn thành tòan bộ thủ tục pháp lý thành lập công ty trong vòng 3 ngày)

 0919 19 59 39

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

 
 • Client 10
 • Client 9
 • Client 8
 • Client 7
 • Client 6
 • Client 5
 • Client 4
 • Client 3
 • Client 2
 • Client 1

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

 

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

NVCS

© Copyright 2013 by NGUYEN VA CONG SU | All rights reserved.

Đóng

  ĐẶT HẸN TƯ VẤN

  GỌI NGAY 09.16.30.36.56