Đóng

Tiếng Việt   /   English

Tìm kiếm Menu

Biểu mẫu phiếu biểu quyết công ty TNHH

Cuộc họp của Hội đồng thành viên được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên dự họp. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì mỗi thành viên có một phiếu biểu quyết có giá trị như nhau. Hội đồng thành viên có thể thông qua quyết định theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua khi có hơn một nửa số thành viên dự họp tán thành. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại công ty, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty phải được ít nhất ba phần tư số thành viên dự họp tán thành.

Ở bài viết này công ty Luật NVCS mời quý bạn đọc tham khảo Mẫu Phiếu biểu quyết tại đây. Những thắc mắc liên qua đến biểu mẫu phiếu biểu quyết, cũng như vấn đề pháp luật doanh nghiệp cần được tư vấn, hỗ trợ. Quý bạn đọc vui lòng liên hệ công ty Luật NVCS qua Hotline: 091630365

 

PHIẾU BIỂU QUYẾT

 

– Họ tên thành viên: …………………………………………………………………………………………….

– Mã số thành viên : …………………………………………………………………………………………….

NỘI  DUNG BIỂU  QUYẾT

(đánh dấu vào ô tương ứng):

 

1/ Thay đổi người đại diện theo pháp luật:

⌈ ⌋ Đồng ý                                  ⌈ ⌋ Không đồng ý                                  ⌈ ⌋ Không có ý kiến

 

2/ Thay đổi Điều lệ của công ty

⌈ ⌋ Đồng ý                                  ⌈ ⌋ Không đồng ý                                  ⌈ ⌋ Không có ý kiến

 

Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng …..  năm 2020

                                                                                                  Thành viên

                                                                                          (Ký tên, Ghi rõ họ tên)

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

 
  • Client 10
  • Client 9
  • Client 8
  • Client 7
  • Client 6
  • Client 5
  • Client 4
  • Client 3
  • Client 2
  • Client 1

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

 

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

NVCS

© Copyright 2013 by NGUYEN VA CONG SU | All rights reserved.

Đóng

  ĐẶT HẸN TƯ VẤN

  GỌI NGAY 09.16.30.36.56