Đóng

Tiếng Việt   /   English

Tìm kiếm Menu

Chính sách ưu đãi đầu tư

Nguyễn Thành Tựu
0916.303.656

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Giám đốc – Luật sư

Điện thoại: +84 9.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn:  Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt- Tiếng Anh

 

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

I. ƯU ĐÃI VỀ ĐẤT ĐAI
1. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ ngày dự án hoàn thành đưa vào hoạt động, cụ thể như sau:
a) Ba (3) năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư; tại cơ sở sản xuất kinh doanh mới của tổ chức kinh tế thực hiện di dời theo quy hoạch, di dời do ô nhiễm môi trường.
b) Bảy (7) năm đối với dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.
c) Mười một (11) năm đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc
biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư; dự
án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện
kinh tế – xã hội khó khăn.
d) Mười lăm (15) năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư được
đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; dự án thuộc Danh mục
lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã
hội khó khăn.
Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư, địa bàn
có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn
thực hiện theo quy định của Chính phủ.

2Đối với dự án nông nghiệp:
– Đặc biệt ưu đãi đầu tư: miễn tiền sử dụng đất
– Ưu đãi đầu tư: giảm 70% tiền sử dụng đất
– Khuyến khích đầu tư: Giảm 50% tiền sử dụng đất

II. ƯU ĐÃI VỀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH
1. Thuế thu nhập doanh nghiệp:
Theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, mức thuế thu nhập doanh nghiệp
phổ thông được áp dụng từ thời điểm năm 2016 là 20%.
TT Thuế suất Điều kiện Thời hạn áp dụng Miễn, giảm thuế TNDN
Miễn thuế TNDN Giảm thuế TNDN
1 10% – Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao
– Thu nhập doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới: nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ứng dụng công nghệ cao; sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm; sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải; phát triển công nghệ sinh học; bảo vệ môi trường;
– Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện hoạt động xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường
15 năm tính từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư 4 năm Giảm 50% không quá 9 năm tiếp theo
Thu nhập của doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định của Luật công nghệ cao; 15 năm được tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận
2 20% – Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn;
– Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới, bao gồm: sản xuất thép cao cấp; sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng; sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp; sản xuất thiết bị tưới tiêu; sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thuỷ sản; phát triển ngành nghề truyền thống. Từ ngày 01/01/2016, thu nhập của doanh nghiệp quy định tại khoản này được áp dụng thuế suất 17%.
– Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp, trừ khu công nghiệp thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội thuận lợi
15 năm tính từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư 2 năm Giảm 50% không quá 4 năm tiếp theo

III. THÀNH PHỐ KHUYẾN KHÍCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC
NGOÀI ĐẦU TƯ VÀO CÁC NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC CỤ THỂ NHƯ SAU:

1. Chín ngành dịch vụ chủ yếu: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; thương mại; du lịch; dịch vụ vận tải,
cảng và kho bãi; bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông; kinh doanh bất động sản,
dịch vụ tư vấn, khoa học công nghệ; y tế;  giáo dục đào tạo
2. Các ngành công nghiệp: công nghệ cao; cơ khí chế tạo, điện tử – tin học, sản xuất lắp ráp ô tô; các
ngành công nghiệp hỗ trợ cho phát triển các ngành này và các ngành chế biến tinh lương thực – thực
phẩm và ngành hóa dược.
3. Đối với lĩnh vực nông nghiệp: thành phố hiện đang khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực: Sản xuất,
phát triển giống cây trồng, giống vật nuôi, giống cây lâm nghiệp, giống thuỷ, hải sản; Ứng dụng công nghệ
sinh học; Sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thuỷ sản;  Sản xuất máy phục vụ cho sản xuất nông nghiệp,
lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, máy chế biến thực phẩm, thiết bị tưới tiêu; Phát triển và ươm tạo công nghệ cao;
Dịch vụ kỹ thuật trồng cây công nghiệp, cây lâm nghiệp; dịch vụ bảo vệ cây trồng, vật nuôi; Dịch vụ tư vấn khoa học,
kỹ thuật về gieo trồng, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, thú y, bảo vệ thực vật
4. Các dự án xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với quy mô lớn và hiện đại như: 
-Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ có tác động lan tỏa lớn và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội;
Đầu tư phương tiện vận chuyển hành khách công cộng có sức chở lớn như đường sắt đô thị hoặc xe buýt nhanh
(BRT – “Bus Rapid Transit”); Nâng cấp, phát triển đồng bộ và hiện đại hóa hệ thống hạ tầng đô thị.
– Bảo vệ môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh;
Phòng, chống ngập do mưa và triều cường.
– Phát triển hạ tầng xã hội về y tế và giáo dục.
– Phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế tri thức
hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững.
Đối với các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực, ngành nghề trên; Trung ương và Thành phố
có một số chính sách hỗ trợ như sau:

– Mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp phổ thông được giảm xuống còn 20% (áp dụng từ ngày 01/01/2016)
– Áp dụng thuế suất 10% trong thời gian mười lăm năm đối với thu nhập của doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định của Luật công nghệ cao.
– Miễn, giảm thuế nhập khẩu cho các thiết bị, máy móc, vật liệu xây dựng phục vụ hình thành tài sản cố định và
các hoạt động nghiên cứu.
– Miễn, giảm thuế nhập khẩu và VAT đối với các hàng hóa nhập khẩu để sử dụng trực tiếp trong nghiên cứu khoa học
và phát triển công nghệ
– Đối với các dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn đã nêu trên thì còn được hưởng thêm
các chính sách: Miễn, giảm tiền sử dụng đất; Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; Hỗ trợ, thuê đất, thuê mặt nước của
hộ gia đình, cá nhân; Miễn, giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất. Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực;
Hỗ trợ phát triển thị trường; Hỗ trợ dịch vụ tư vấn; Hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ; Hỗ trợ cước phí vận tải.

(Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh)

LIÊN HỆ

Hotline: 0916 303 656  (Gọi​ ngay cho Ls đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: Luatsu@nvcs.vn (Chỉ​ cầ​n CLICK và​o Email và​ đ​ể​ lại​ thô​ng tin cá​ nhâ​n,  quý​ khách sẽ hoàn thành tòan bộ thủ tục pháp lý thành lập công ty trong vòng 3 ngày)

 0919 19 59 39

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

 
  • Client 10
  • Client 9
  • Client 8
  • Client 7
  • Client 6
  • Client 5
  • Client 4
  • Client 3
  • Client 2
  • Client 1

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

 

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Đóng

  ĐẶT HẸN TƯ VẤN

NVCS

© Copyright 2013 by NGUYEN VA CONG SU | All rights reserved.

BCT
  GỌI NGAY 09.16.30.36.56