Đóng

Tiếng Việt   /   English

Tìm kiếm Menu

ĐĂNG KÝ HÌNH THỨC KẾ TOÁN VÀ SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN

Nguyễn Thành Tựu
0916.303.656

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Giám đốc – Luật sư – Trọng Tài Viên Thương mại

Điện thoại: +84 9.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn:  Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt- Tiếng Anh

                        

                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         Mẫu I.3

                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                        (KH-KT-TK)

                                                                 ———o0o——–

TỜ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN 

HÌNH THỨC KẾ TOÁN VÀ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

KÍNH GỬI: CHI CỤC THUẾ …………………

     

 1. Tên Giám Đốc: ……………………..   
 2. 2. Tên cơ sở KD: …………………………………………………..
 3. Mã số thuế: ……………………….               Do Sở KH & ĐT cấp ngày : …………
 4. Địa chỉ KD: ………………………………………………………………………………
 5. Ngành, nghề kinh doanh: …………………………………………………………………

6.Xin đăng ký thực hiện chế độ kế toán theo:

a/ Hình thức kế toán : Nhật ký chung

b/ Hình thức nhập xuất hàng hóa : Bình quân gia quyền 

c/ Phương pháp kê khai : Thường xuyên
d/ Các tài khoản sử dụng                 : (Căn cứ hệ thống TK ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC  ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính).

111,112, 113, 131, 133, 156, 333, 334, 511, 632, 641, 642, 711, 811, 911, 421, 411 …

e/ Các loại hóa đơn đăng ký sử dụng

– Hóa đơn bán hàng thông thường              ❑
– Hóa đơn GTGT      
– Hóa đơn kiêm PXK      
– Phiếu XK kiêm VCNB      
– Hóa đơn dịch vụ                
– Hóa đơn khối lượng XDCBHT               ❑
– Hóa đơn bán vàng bạc      
– Hóa đơn thuê nhà                             ❑
– Các loại hóa đơn đặc thù khác :………………………………………………………………………………….

 1. Cơ sở đang sử dụng máy vi tính để hoạch toán kế: có   ❑       không   ❑
      bằng phần mềm (nếu có) của: …………………………………………………….

 

Ngày…..tháng…..năm 20….

Đại Diện Theo Pháp Luật

(ký tên, đóng dấu)

  

     

LIÊN HỆ

Hotline: 0916 303 656  (Gọi​ ngay cho Ls đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: Luatsu@nvcs.vn (Chỉ​ cầ​n CLICK và​o Email và​ đ​ể​ lại​ thô​ng tin cá​ nhâ​n,  quý​ khách sẽ hoàn thành tòan bộ thủ tục pháp lý thành lập công ty trong vòng 3 ngày)

website: https://nvcs.vn/

 0919 19 59 39

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

Bình luận đã bị đóng.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

 
 • Client 10
 • Client 9
 • Client 8
 • Client 7
 • Client 6
 • Client 5
 • Client 4
 • Client 3
 • Client 2
 • Client 1

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

 

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Đóng

  ĐẶT HẸN TƯ VẤN

NVCS

© Copyright 2013 by NGUYEN VA CONG SU | All rights reserved.

BCT
  GỌI NGAY 09.16.30.36.56