Đăng ký kiểu dáng công nghiệp
QUY ĐỊNH VỀ VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI NĂM 2024 

QUY ĐỊNH VỀ VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI NĂM 2024 

Trong trường hợp đơn vị đã có giấy phép môi trường cho dự án đầu tư, việc có cần thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải hay không phụ thuộc vào điều kiện cụ thể. Nghị định 08/2022/NĐ-CP, tại khoản 1 Điều 31, quy định những trường hợp không yêu cầu vận hành thử nghiệm, bao gồm:
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi