Đóng

Tiếng Việt   /   English

Tìm kiếm Menu

ĐĂNG KÝ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

CÔNG TY ……….

Số: 01/………. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày…….tháng……năm  20….

BẢNG ĐĂNG KÝ

PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

KÍNH GỬI:  CHI CỤC THUẾ ……

Tên Doanh Nghiệp: CÔNG TY ……………………………………………………………..

Mã số thuế: ……………………..                Do Sở KH&ĐT cấp ngày : …………………..

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………….

Căn cứ chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định theo Thông tư số 45/2013/TT – BTC ngày 25/04/2013 của Bộ tài Chính, cơ sở kinh doanh chúng tôi đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp sau:

 • Phương pháp khấu hao đường thẳng        
 • Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh
 • Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm

(Đánh dấu X vào ô đăng ký phương pháp trích KHTSCĐ)

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Ký tên, đóng dấu)

 

Bình luận đã bị đóng.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

 
 • Client 10
 • Client 9
 • Client 8
 • Client 7
 • Client 6
 • Client 5
 • Client 4
 • Client 3
 • Client 2
 • Client 1

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

 

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Đóng

  ĐẶT HẸN TƯ VẤN

NVCS

© Copyright 2013 by NGUYEN VA CONG SU | All rights reserved.

BCT
  GỌI NGAY 09.16.30.36.56