Đóng

Tiếng Việt   /   English

Tìm kiếm Menu

GIẤY XÁC NHÂN THÔNG TIN TOKEN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY XÁC NHẬN THÔNG TIN CHỨNG THƯ SỐ

 

Kính gửi: ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG WINCA

 

Chúng tôi là khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng WINCA xác nhận:

 1. Tên tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân/HKD *:
 2. Mã số thuế *:
 3. Nội dung xác nhận:
 • Đã nhận thiết bị USB token trực tiếp từ đơn vị cung cấp dịch vụ, thiết bị hoạt động bình thường
 • Đã kiểm tra nội dung thông tin trên chứng thư số hoàn toàn đúng với thông tin của chúng tôi đăng ký.
 • Chứng thư số có số serial number:
 • Thời gian sử dụng hợp lệ:

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc bảo quản và sử dụng chứng thư số trong các hoạt động liên quan, đúng mục đích và tuân thủ quy định của pháp luật.

 

………,Ngày … tháng … năm ……

Xác nhận của tổ chức/doanh nghiệp/

cá nhân/HKD 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

Bình luận đã bị đóng.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

 
 • Client 10
 • Client 9
 • Client 8
 • Client 7
 • Client 6
 • Client 5
 • Client 4
 • Client 3
 • Client 2
 • Client 1

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

 

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Đóng

  ĐẶT HẸN TƯ VẤN

NVCS

© Copyright 2013 by NGUYEN VA CONG SU | All rights reserved.

BCT
  GỌI NGAY 09.16.30.36.56