Đóng

Tiếng Việt   /   English

Tìm kiếm Menu

MẪU BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thành Tựu
0916.303.656

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Giám đốc – Luật sư – Trọng Tài Viên Thương mại

Điện thoại: +84 9.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn:  Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt- Tiếng Anh

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ……

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022  CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XXX

Vào lúc……h ngày……./……./……. tại trụ sở Công ty cổ phần XXX, địa chỉ: 105C Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM, Việt Nam.

Ban kiểm phiếu bầu cử  Thành viên bổ sung Hội đồng quản trị  tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, chúng tôi gồm:

Ông/Bà………..: Trưởng ban

Ông/Bà………..: Thành viên

Ông/Bà………..: Thành viên

Đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định về thủ tục bầu cử theo Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty. Đại diện ban kiểm phiếu xin báo cáo kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ…..như sau:

Số cổ đông hiện diện và được đại diện hợp lệ tại đại hội là…..cổ đông , nắm giữ…..cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Số phiếu bầu cử phát ra là:…..phiếu, đại diện cho…………quyền bầu cử

Số phiếu bầu cử thu hồi là:…..phiếu, đại diện cho…………quyền bầu cử

Số phiếu bầu cử hợp lệ là:…..phiếu, đại diện cho…………quyền bầu cử

Số phiếu bầu cử không hợp lệ là:…..phiếu, đại diện cho…………quyền bầu cử

Người được đề cử/ứng cử làm thành viên bổ sung HĐQT được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua là:

STT HỌ VÀ TÊN

 

 

 

 

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU:

STT HỌ VÀ TÊN SỐ PHIẾU BẦU

Với kết quả trên, danh sách trúng cử thành viên bổ sung HĐQT nhiệm kỳ năm….là Ông/Bà ……….

Trên đây là kết quả kiểm phiếu bầu cử  bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần XXX tại Đại hội. Biên bản được lập và thông qua trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

CÔNG TY CỔ PHẦN XXXkính gửi tới Quý cổ đông về danh sách ứng cử viên thành viên bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ ……./………. bầu cử tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 như sau:

 

TM BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

(Ký tên)

 

LIÊN HỆ

Hotline: 0916 303 656  (Gọi​ ngay cho Ls đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: Luatsu@nvcs.vn (Chỉ​ cầ​n CLICK và​o Email và​ đ​ể​ lại​ thô​ng tin cá​ nhâ​n,  quý​ khách sẽ hoàn thành tòan bộ thủ tục pháp lý thành lập công ty trong vòng 3 ngày)

website: https://nvcs.vn/

 0919 19 59 39

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

Bình luận đã bị đóng.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

 
  • Client 10
  • Client 9
  • Client 8
  • Client 7
  • Client 6
  • Client 5
  • Client 4
  • Client 3
  • Client 2
  • Client 1

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

 

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Đóng

  ĐẶT HẸN TƯ VẤN

NVCS

© Copyright 2013 by NGUYEN VA CONG SU | All rights reserved.

BCT
  GỌI NGAY 09.16.30.36.56