Thư viện pháp luật
Pháp lý dự án bất động sản gồm những giấy tờ gì? Dự án bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh cần những điều kiện gì?

Pháp lý dự án bất động sản gồm những giấy tờ gì? Dự án bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh cần những điều kiện gì? "Tôi là nhân viên hành chính, pháp lý của một công ty bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cho tôi hỏi pháp lý dự án bất động sản gồm những loại giấy tờ gì? Những dự án bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh cần những điều kiện gì?"   Dự án bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh cần những điều kiện gì? Căn cứ vào Điều 55, Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định: "Điều 55. Điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh

 1. Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép XD đối với trường hợp phải có Giấy phép XD, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành XD cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó.
 2. Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, CĐT phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho CĐT về nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua; trường hợp không đủ điều kiện phải nêu rõ lý do. Điều 56. Bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

 1. CĐT dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của CĐT đối với khách hàng khi CĐT không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng.

Ngân hàng Nhà nước VN công bố danh sách ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh trong kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai. ..." Như vậy, điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh được quy định như trên.   

Pháp lý dự án bất động sản gồm những giấy tờ gì? (Hình từ Internet)

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư XD kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được quy định như thế nào? Căn cứ khoản 17 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP quy định: "Điều 41. Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư XD kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê

 1. Điều kiện dự án đầu tư XD kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền, bao gồm:
 2. a) CĐT dự án phải hoàn thành việc đầu tư XD kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết XD 1/500 đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự XD nhà ở; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải;
 3. b) CĐT phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính có liên quan đến đất đai của dự án gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có);
 4. c) Dự án thuộc khu vực, loại đô thị được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền quy định tại khoản 2 Điều này;
 5. d) Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị, XD, phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản và nhà ở.

..." Như vậy, điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư XD kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được quy định như trên. Pháp lý dự án bất động sản gồm những giấy tờ gì? Theo các quy định tại Điều 55, Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014; khoản 17 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP nêu trên thì một dự án bất động sản có thể sẽ có các giấy tờ sau:

 1. Có Giấy quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/phê duyệt dự án;
 2. Có Giấy phê duyệt 1/500 hoặc phê duyệt tổng mặt bằng cả bất động sản ;
 3. Có Giấy tờ về quyền sử dụng đất;
 4. Có Giấy tờ đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính có liên quan đến đất đai;
 5. Có giấy xin phép XD (đối với các trường hợp bắt buộc có giấy phép XD);
 6. Có hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 7. Có giấy phép XD đối với trường hợp phải có Giấy phép XD;
 8. Giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành XD cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó (nếu muốn bán BĐS hình thành trong tương lai)
 9. Có bảo lãnh của Ngân hàng về nghĩa vụ tài chính của CĐT khi không bàn giao nhà ở đúng tiến độ (nếu muốn bán bất động sản hình thành trong tương lai);
 10. Trường hợp là nhà ở chung cư thì phải đăng ký mẫu hợp đồng mua bán căn hộ chung cư với Sở công thương nơi có dự án hoặc Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công thương (tùy thuộc vào tình trạng dự án) trước khi ký hợp đồng với khách hàng theo Quyết định 02/2012/QĐ-TTg.
 11. Văn bản của Sở XD về việc nhà ở có đủ điều kiện đưa vào kinh doanh (nếu muốn bán BĐS hình thành trong tương lai).

 

BẠN NÊN XEM THÊM

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi