Đóng

Tiếng Việt   /   English

Tìm kiếm Menu

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC

CÔNG TY …………..

Số: 01/…………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——oOo—–

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày……tháng….. năm…..

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Bổ Nhiệm Giám đốc công ty)

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc Hội thông qua ngày: 26/11/2014;

Căn cứ vào giấy Chứng nhận ĐKKD số: ……………… do Sở KH&ĐT cấp ngày ………………..;

Theo yêu cầu công việc của đơn vị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Nay bổ nhiệm Ông(Bà): …………………………           Sinh năm: ……………………..

CCCD số:………………….           Ngày cấp: …………..Nơi cấp: …………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………..

Đảm nhận chức vụ: Giám Đốc CÔNG TY ………………………………………………… 

Kể từ ngày ký.

ĐIỀU 2:

Trách nhiệm và quyền hạn: 

 • Được quyền thay mặt Công Ty điều hành mọi hoạt động tổ chức, cá nhân, kinh tế tài chính, nhân sự của Công ty. 
 • Được toàn quyền ký các quyết định bổ nhiệm nhân sự điều hành Công ty, các Hợp Đồng Kinh Tế với các cá nhân và tổ chức Kinh tế. 
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Công ty. 

ĐIỀU 3:

Các phòng ban Công ty và Ông (Bà) ): ……………………………  chiếu theo quyết định thi hành.

  Nơi nhận:

 • Như điều 3
 • Lưu hồ sơ
                          TM.HĐTV

                    CHỦ TỊCH HĐTV

(Ký tên, Đóng dấu)

                            

 

Bình luận đã bị đóng.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

 
 • Client 10
 • Client 9
 • Client 8
 • Client 7
 • Client 6
 • Client 5
 • Client 4
 • Client 3
 • Client 2
 • Client 1

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

 

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Đóng

  ĐẶT HẸN TƯ VẤN

NVCS

© Copyright 2013 by NGUYEN VA CONG SU | All rights reserved.

BCT
  GỌI NGAY 09.16.30.36.56