Đóng

Tiếng Việt   /   English

Tìm kiếm Menu

Sửa đổi, bổ sung một số thuật ngữ trong Luật sở hữu trí tuệ

  23/08/2022

  312 lượt xem

Theo Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022, đã điều chỉnh một số từ ngữ sau đây:

– Tác phẩm phái sinh là tác phẩm đc đặc biệt trên nền tang 1 hoặc nhiều kiểu tác phẩm đã có rất nhiều trải qua việc dịch từ tiếng nói của một dân tộc này sang tiếng nói khác, phóng tác, biên soạn, chú giải, tuyển tậu, cải biên, chuyển thể nhạc and những chuyển thể khác.

(Hiện hành, tác phẩm phái sinh là tác phẩm dịch từ tiếng nói này sang tiếng nói của một dân tộc khác, tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn)

– Tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình đã chào làng là tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình đã được phát hành cùng với sự chấp nhận của chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền tác động để thường dùng đến công chúng bản sao dưới bất kể hình thức nào mang số lượng hài hòa và hợp lý.

(So có hiện hành, thay bổ sung cụm từ hình thức của bản sao là bất cứ hình thức nào)

– xào nấu là việc tạo ra bản sao của cục bộ hoặc 1 phần tác phẩm hoặc bản ghi âm, ghi hình bằng bất kể phương tiện hay hình thức dịch vụ nào.

(So mang hiện hành, không hề lao lý một hay phần đông bản sao, thay vào chỗ này bổ sung lao lý nếu như với việc tạo được cục bộ hoặc một phần nào đó tác phẩm; không thể điều khoản rõ ràng kể cả hình thức dịch vụ năng lượng điện tử)

– Tiền bản quyền là khoản tiền trả cho công việc có một không hai hoặc giao trả quyền tác giả, quyền liên quan nếu với tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, công tác phát sóng, bao gồm cả tiền nhuận bút, tiền thù lao. (Điểm mới)

– giải pháp giải pháp công nghệ bảo đảm quyền là cách sử dụng bất kỳ kỹ thuật, giải pháp công nghệ, thiết bị hoặc linh kiện nào trong tiến trình hoạt động bình thường có chức năng chính nhằm mục đích bảo đảm quyền tác giả, quyền tác động nếu với hành vi được thực hiện mà cảm thấy không được sự được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền tác động. (Điểm mới)

– bí quyết mọi công nghệ sáng suốt là bí quyết công nghệ bảo đảm quyền mà chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan kiểm soát và điều hành việc sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, lịch trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh sở hữu chương trình đc mã hóa trải qua những ứng dụng kiểm soát và điều hành truy vấn, các bước chăm sóc hoặc chế độ kiểm soát coppy. (Điểm mới)

– tin tức quản lý quyền là thông báo khẳng định về tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, lịch trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh với chương trình đc mã hóa; về tác nhái, người biểu diễn, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan & các điều kiện khai quật, sử dụng; số hiệu, mã số biểu lộ những thông tin nêu trên. tin tức thống trị quyền buộc phải nối sát mang bản sao hoặc xuất hiện thêm đồng thời có tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, lịch trình phát sóng lúc tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, công tác phát sóng được truyền tới công chúng. (Điểm mới)

– Truyền đạt đến công chúng là công việc truyền đến công chúng tác phẩm; âm thanh, logo của cuộc biểu diễn; âm thanh, hình ảnh sản phẩm hoặc sự tái hiện của âm thanh, biệu tượng công ty được định hình trong bản ghi âm, ghi hình bằng bất kỳ phương tiện nào không tính phát sóng. (Điểm mới)

– sáng tạo mật là sáng tạo đc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác định là bí mật nhà lớp nước theo điều khoản của pháp luật về chăm sóc bí mật nhà nước. (Điểm mới)

– mẫu mã công nghiệp là hình dáng phía ngoài của sản phẩm hoặc bộ phận để lắp ráp thành sản phẩm phức tạp, được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp các nhân tố này and nhìn thấy trong thời gian khai quật tiện dụng của dòng sản phẩm hoặc hàng hóa phức tạp.

(Hiện hành, thiết kế công nghiệp là hình thể ngoài trời của sản phẩm được biểu hiện bằng hình khối, đường nét, gam màu hoặc sự kết hợp những nhân tố này)

– nhãn hiệu đình đám là nhãn hàng đc thành phần công chúng mang liên quan biết tới phủ khắp trên lãnh thổ Việt Nam.”;

(So mang hiện hành, thay “người tiêu dùng” bằng “bộ phận công chúng với liên quan”)

– hướng dẫn địa lý đồng âm là những hướng dẫn địa lý mang cách phát âm hoặc cách viết trùng nhau. (Điểm mới)

 1. bổ sung cập nhật content về tác giả, đồng tác giả

Tại Điều 12a Luật chiếm dụng trí tuệ 2005 sửa đổi bởi Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 luật pháp tác giả, đồng tác giả như sau:

– Tác giả thuộc người thẳng trực tiếp độc đáo tác phẩm.

(So mang Nghị định 22/2018/NĐ-CP, pháp luật không còn luật pháp tác giả thuộc người tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm; không hề quy định rõ tác phẩm là tác phẩm văn học, nghệ thuật thẩm mỹ and khoa học)

trong lúc có từ hai người trở lên cùng trực tiếp đặc biệt tác phẩm với chủ ý là sự việc đóng góp của họ đc phối kết hợp thành 1 toàn cục thành công thì những người này là những đồng tác giả.

(So có hiện hành tại Nghị định 22/2018/NĐ-CP, điều khoản đồng tác nhái là các tác giả cộng thẳng trực tiếp sáng tạo ra một phần nào đó hoặc cục bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật thẩm mỹ & khoa học)

– Người hỗ trợ, góp ý kiến hoặc cung cấp tư liệu cho những người khác độc đáo tác phẩm không phải là tác giả, đồng tác giả.

– Việc triển khai quyền nhân thân và quyền tài sản nếu với tác phẩm có đồng tác giả cần sở hữu sự thỏa thuận của những đồng tác giả, trừ trường hợp tác phẩm mang phần riêng không liên quan gì đến nhau có khả năng tách ra dùng chủ quyền mà không có tác dụng phương hại đến phần của các đồng tác giả khác hoặc luật khác với quy định khác. (Điểm mới).

 1. bổ sung quyền nhân thân của tác giả

Tại Điều 19 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bởi Luật sở tri tuệ sửa đổi 2022 pháp luật quyền nhân thân của tác giả như sau:

rõ ràng, quyền nhân thân của tác nhái bao gồm:

– Đặt tên cho tác phẩm.

Tác giả với quyền chuyển quyền dùng quyền đặt tên tác phẩm cho tổ chức, cá nhân nhận bàn giao quyền tài sản điều khoản tại khoản 1 Điều 20 Luật chiếm dụng trí tuệ 2005; (Điểm mới)

– Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm;

được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được chào làng, sử dụng;

– ra mắt tác phẩm hoặc cho phép người khác chào làng tác phẩm;

– bảo đảm sự toàn vẹn của tác phẩm không cho tất cả những người khác xuyên tạc;

ko cho người khác sửa đổi, cắt xén tác phẩm dưới bất kể các dịch vụ nào gây phương hại đến danh dự and chữ tín của tác giả.

 1. bổ sung các trường hợp ngoại lệ ko xâm phạm quyền tác giả

Tại Điều 25 Luật sở hữu trí nhớ 2005 sửa đổi bởi Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 lao lý những trường hợp ngoại lệ ko xâm phạm quyền tác giả như sau:

– các tình huống dùng tác phẩm đã chào làng không phải xin phép, chưa hẳn thanh toán bản quyền nhưng đề nghị thông báo về tên tác giả and bắt đầu, khởi thủy của tác phẩm bao gồm:

+ Tự sao chép 1 bản để phân tích khoa học, học tập của cá nhân & ko nhằm mục đích thương mại. quy định này không sử dụng trong hoàn cảnh xào luộc bằng dụng cụ sao chép;

(So với hiện hành, bổ sung cập nhật tình huống thường dùng học tập; bổ sung cập nhật yêu cầu các trường trên buộc phải ko nhằm mục tiêu thương mại; bổ sung trường hợp nhiều loại trừ)

+ xào luộc hài hòa một phần tác phẩm bằng thiết bị xào luộc để phân tích công nghệ, học tập của cá nhân & không nhằm mục tiêu thương mại; (Điểm mới)

+ cần sử dụng hài hòa và hợp lý tác phẩm để minh họa trong bài giảng, ấn phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng nhằm mục đích giảng dạy. Việc dùng này có thể bao gồm việc bán trong mạng máy vi tính nội bộ với điều kiện nên sở hữu các biện pháp nhân viên kỹ thuật chỉnh sửa để đảm bảo chỉ người học và người dạy trong buổi học đó sẽ có khả năng tiếp cận tác phẩm này;

+ sử dụng tác phẩm trong làm việc công vụ của cơ quan nhà nước; (Điểm mới)

+ Trích dẫn hài hòa tác phẩm mà không hề có tác dụng sai ý tác giả để bình luận, lôi kéo hoặc minh họa trong tác phẩm của mình;

Để viết báo, dùng trong ấn phẩm định kỳ, trong công tác phát sóng, phim tài liệu;

+ dùng tác phẩm trong làm việc thư viện ko nhằm mục đích kinh tế, bao gồm:

coppy tác phẩm lưu trữ trong thư viện để bảo quản, mang điều kiện bản sao này nên được ghi lại là bản sao lưu trữ and giới hạn đối tượng tiếp cận theo điều khoản của pháp luật về thư viện, lưu trữ;

sao chép hợp lý một phần tác phẩm bằng thiết bị xào nấu cho người khác phục vụ nghiên cứu, học tập;

sao chép hoặc truyền tác phẩm đc lưu giữ để cần sử dụng liên thông thư viện trải qua mạng laptop, có điều kiện:

con số người đọc tại cùng 1 thời điểm không vượt quá số lượng bản sao của tác phẩm do những thư viện kể trên nắm giữ, trừ trường hợp đc chủ sở hữu quyền được phép & ko sử dụng trong trường hợp tác phẩm đã được cung cấp trên thị trường tiêu dùng dưới dạng kỹ thuật số;

(Bổ sung luật pháp nếu với con số người đọc tại cùng 1 thời điểm)

+ Biểu diễn tác phẩm sân khấu, âm nhạc, múa & các loại hình biểu diễn nghệ thuật khác trong số buổi sinh hoạt văn hóa, làm việc tuyên truyền cổ động không nhằm mục tiêu thương mại;

+ tự sướng, truyền hình tác phẩm mỹ thuật, kiến trúc, nhiếp ảnh, mỹ thuật phần mềm được trưng bày tại nơi công cộng nhằm lôi kéo biểu tượng logo của tác phẩm ấy, ko nhằm mục đích thương mại;

+ Nhập khẩu bản sao tác phẩm của người khác để sử dụng cá thể, ko nhằm mục tiêu thương mại;

+ coppy bằng cách đăng lên lại trên báo, ấn phẩm định kỳ, phát sóng hoặc những hình thức dịch vụ media khác tới công chúng bài giảng, bài phát biểu, bài kể khác đc trình bày trước công chúng trong phạm vi hợp với mục đích thông báo thời sự, trừ trường hợp tác giả tuyên bố giữ bản quyền; (Điểm mới)

+ chụp ảnh, ghi âm, ghi hình, phát sóng event nhằm báo tin thời sự, trong những số đó có cần sử dụng tác phẩm được nghe thấy, nhìn rõ được trong sự kiện đó;

(So mang hiện hành, bổ sung hành động chụp ảnh)

+ Người khuyết tật nhìn, người khuyết tật ko có thể đọc chữ in và người khuyết tật khác không có khả năng tiếp cận tác phẩm để đọc theo biện pháp thông thường (sau đây gọi là người khuyết tật), người nuôi dưỡng, bảo đảm cho người khuyết tật, tổ chức đáp ứng điều kiện theo pháp luật của bao gồm phủ sử dụng tác phẩm theo lao lý tại Điều 25a của Luật chiếm dụng trí tuệ 2005.

– Việc dùng tác phẩm điều khoản tại khoản 1 điều này không đủ mâu thuẫn mang việc khai quật thông thường tác phẩm và không gây thiệt hại 1 cách bất hài hòa tới ích lợi hợp pháp của tác giả, chủ chiếm dụng quyền tác giả.

– Việc sao chép luật pháp tại khoản 1 điều ấy không sử dụng nếu với tác phẩm thiết kế kiến trúc, tác phẩm mỹ thuật, chương trình sản phẩm công nghệ tính; công cuộc tuyển tập, hợp tuyển những tác phẩm.

 1. thay đổi trong hồ sơ đăng ký quyền tác nhái, đăng ký quyền liên quan

Căn cứ khoản 2 Điều 50 Luật chiếm dụng trí tuệ 2005 sửa đổi bởi Luật chiếm dụng trí nhớ sửa đổi 2022 điều khoản về hồ sơ đăng ký quyền tác nhái, đăng ký quyền liên quan như sau:

– Tờ khai đăng ký quyền tác nhái, đăng ký quyền tác động.

+ Tờ khai cần được gia công bằng tiếng Việt có không thiếu thông tin về người nộp hồ sơ, tác nhái, chủ sở hữu quyền tác nhái hoặc chủ sở hữu quyền liên quan;

+ tuổi thọ hoàn thành; (Điểm mới)

+ Tóm tắt content tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc công tác phát sóng;

+ Tên tác nhái, chủ chiếm dụng quyền tác nhái, tác phẩm được dùng làm cho tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh;

+ tuổi thọ, địa chỉ, hình thức dịch vụ công bố;

+ thông tin về cấp lại, cấp đổi (nếu có), bảo đảm về trách nhiệm đối với các thông báo ghi trong tờ khai.

(So có hiện hành, thêm tin tức về cấp lại, cấp đổi)

+ Tờ khai do bao gồm tác nhái, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền tác động ký tên hoặc điểm chỉ, trừ tình huống ko có thể về thể chất để ký tên hoặc điểm chỉ. (Điểm mới)

Bộ trưởng Bộ văn hóa, Sport & Đi Phượt điều khoản chiếc tờ khai đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan;

– Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định dạng đối tượng người dùng đăng ký quyền liên quan;

– Giấy ủy quyền, nếu người nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền tác động là người đc ủy quyền;

– Tài liệu chứng minh là chủ sở hữu quyền do tự đặc biệt hoặc do giao nhiệm vụ sáng tạo, giao kết Hợp Đồng có một không hai, được thừa kế, đc bàn giao quyền;

– Văn bản đồng ý của rất nhiều đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

– Văn bản gật đầu của rất nhiều đồng chủ sở hữu, ví như quyền tác giả, quyền tác động thuộc sở hữu chung.

Lưu ý: Tài liệu pháp luật tại những điểm c, d, đ & e khoản 2 Điều 50 nêu trên đề nghị được gia công bằng tiếng Việt; tình huống có tác dụng bằng ngôn ngữ khác thì buộc phải đc dịch ra tiếng Việt.

 1. bổ sung dịch vụ nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả

Căn cứ khoản một Điều 50 Luật chiếm dụng trí tuệ 2005 sửa đổi bởi Luật sở hữu trí nhớ sửa đổi 2022 pháp luật về hồ sơ đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan cũng như sau:

Tác giả, chủ chiếm dụng quyền tác giả, chủ chiếm dụng quyền tác động có khả năng trực tiếp hoặc ủy quyền cho đơn vị, cá thể khác nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan theo Cách thức trực tiếp, qua hình thức dịch vụ bưu thiết yếu hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến cho cơ quan quản lý về quyền tác nhái, quyền ảnh hưởng.

(So với hiện hành, bổ sung cập nhật dịch vụ nộp hồ sơ qua Cổng hình thức công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính)

 1. bổ sung cập nhật quyền đăng ký là kết quả của nhiệm vụ công nghệ & mọi công nghệ sử dụng chi phí nhà lớp nước

Tại Điều 86a Luật chiếm dụng trí nhớ 2005 sửa đổi bởi Luật sở hữu trí nhớ sửa đổi 2022 về quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế kiến thiết bố trí là hiệu quả của nhiệm vụ công nghệ và công nghệ sử dụng giá thành nhà nước như sau:

– nếu với sáng tạo, thiết kế công nghiệp, kiến thiết bố trí là hiệu quả của nhiệm vụ khoa học and giải pháp công nghệ dùng cục bộ giá thành nhà lớp nước, quyền đăng ký sáng chế, thiết kế công nghiệp, thiết kế sắp xếp được giao cho công ty chủ trì 1 cách tự động and ko bồi hoàn, trừ tình huống quy định tại khoản 3 Điều 86a Luật sở hữu trí tuệ 2005.

– đối với sáng tạo, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế kiến thiết sắp xếp là kết quả của nhiệm vụ khoa học and công nghệ đc đầu tư bằng rộng rãi nguồn vốn, trong đó sở hữu một phần chi phí nhà lớp nước, phần quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí tương ứng với tỷ lệ phần chi phí nhà lớp nước được giao cho đơn vị chủ trì một cách tự nhiên & không bồi hoàn, trừ tình huống điều khoản tại khoản 3 Điều 86a Luật sở hữu trí nhớ 2005.

– Quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế sắp xếp là kết quả của nhiệm vụ kỹ thuật and mọi công nghệ nằm trong lĩnh vực quốc phòng and an toàn nước nhà được tiến hành triển khai cũng như sau:

+ tình huống nhiệm vụ công nghệ và mọi công nghệ dùng cục bộ chi phí nhà nước, quyền đăng ký trí tuệ sáng tạo, mẫu mã công nghiệp, kiến thiết bố trí thuộc sở hữu Nhà nước;

+ tình huống nhiệm vụ công nghệ and mọi công nghệ được đầu tư bằng rộng rãi nguồn vốn, trong số ấy với 1 phần chi phí nhà nước, phần quyền đăng ký sáng chế, ngoại hình công nghiệp, thiết kế bố trí tương ứng với mật độ phần giá thành nhà nước thuộc sở hữu Nhà nước;

+ đại diện chủ sở hữu nhà nước tiến hành triển khai quyền đăng ký sở hữu nêu trên.

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

 
 • Client 10
 • Client 9
 • Client 8
 • Client 7
 • Client 6
 • Client 5
 • Client 4
 • Client 3
 • Client 2
 • Client 1

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

 

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Đóng

  ĐẶT HẸN TƯ VẤN

NVCS

© Copyright 2013 by NGUYEN VA CONG SU | All rights reserved.

BCT
  GỌI NGAY 09.16.30.36.56