Đóng

Tiếng Việt   /   English

Tìm kiếm Menu

THÔNG BÁO VỀ DANH SÁCH ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thành Tựu
0916.303.656

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Giám đốc – Luật sư – Trọng Tài Viên Thương mại

Điện thoại: +84 9.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn:  Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt- Tiếng Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN XXX

——————-

Số: 01/TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

TP.Hồ Chí Minh, ngày         tháng           năm 2022

 

 

THÔNG BÁO VỀ DANH SÁCH ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XXXkính gửi tới Quý cổ đông về danh sách ứng cử viên thành viên bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ ……./………. bầu cử tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 như sau:

 

STT HỌ VÀ TÊN

 

Đính kèm là Sơ yếu lý lịch  của từng ứng cử viên. 

 

NGƯỜI TRIỆU TẬP

(Ký tên, đóng dấu)

 

XXXXX

 

LIÊN HỆ

Hotline: 0916 303 656  (Gọi​ ngay cho Ls đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: Luatsu@nvcs.vn (Chỉ​ cầ​n CLICK và​o Email và​ đ​ể​ lại​ thô​ng tin cá​ nhâ​n,  quý​ khách sẽ hoàn thành tòan bộ thủ tục pháp lý thành lập công ty trong vòng 3 ngày)

website: https://nvcs.vn/

 0919 19 59 39

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

Bình luận đã bị đóng.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

 
  • Client 10
  • Client 9
  • Client 8
  • Client 7
  • Client 6
  • Client 5
  • Client 4
  • Client 3
  • Client 2
  • Client 1

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

 

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Đóng

  ĐẶT HẸN TƯ VẤN

NVCS

© Copyright 2013 by NGUYEN VA CONG SU | All rights reserved.

BCT
  GỌI NGAY 09.16.30.36.56