Đóng

Tiếng Việt   /   English

Đóng
Tìm kiếm Menu

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

Nguyễn Thành Tựu
0916.303.656

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Giám đốc – Luật sư – Trọng Tài Viên Thương mại

Điện thoại: +84 9.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn:  Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt- Tiếng Anh

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC

Trung tâm ngoại ngữ

Thủ tục thành lập trung tâm ngoai ngữ có vốn đầu tư trong nước

 

Để thành lập trung tâm ngoại ngữ, doanh nghiệp cần thực hiện 02 bước:

I. Xin thành lập trung tâm ngoại ngữ

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc giám đốc sở giáo dục và đào tạo (nếu được chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền) quyết định đối với các trung tâm trực thuộc; các trung tâm thuộc trường trung cấp chuyên nghiệp; các trung tâm do các tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập.
2. Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng quyết định đối với các trung tâm trực thuộc.
3. Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật quy định cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc.
4. Người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm thì có thẩm quyền sáp nhập, chia tách, giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học.

II. Xin  cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ

a) Giám đốc sở giáo dục và đào tạo ra quyết định cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho các trung tâm ngoại ngữ, tin học được quy định tại khoản 1 Mục I này và các trung tâm đào tạo ngoại ngữ, tin học thuộc trường đại học, cao đẳng nằm ngoài khuôn viên của trường;
b) Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng ra quyết định cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động trong khuôn viên của trường.

III. Hồ sơ khách hàng cần cung cấp

trung tâm nn, tin học

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học cần những điều kiện gì

 

Để hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ, Cơ sở đào tạo phải đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất tương ứng quy mô, chương trình đào tạo và Quý khách hàng vui lòng cung cấp cho NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ các giấy tờ sau:

STT Tên giấy tờ Số lượng Quy cách
1
Kế hoạch và chương trình giảng dạy (theo mẫu) 03 Bản chính
2
Hồ sơ vật chất
-Hồ sơ hợp pháp liên quan đến sử dụng mặt bằng( nhà, đất): Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà, Hợp đồng thuê địa điểm..
03
Bản sao có chứng thực
-Danh mục trang thiết bị
03
Bản chính
-Hồ sơ phòng cháy chữa cháy (đã được phê duyệt)
03
Bản sao có chứng thực
Hồ sơ dự kiến thu, chi học phí (theo mẫu) 03 Bản chính
3
Hồ sơ nhân sự
Giám đốc trung tâm
– Văn bằng chuyên môn (đại học chuyên ngành ngoại ngữ mà trung tâm giảng dạy) 03 Bản chính
– Lý lịch 8 trang (theo mẫu) (tuổi từ 25-65) 03 Bản chính
– Giấy xác nhận quá trình công tác trong lĩnh vực giáo dục(ít nhất 3 năm) 03 Bản sao có chứng thực
– Giám khám sức khỏe (không quá 1 năm) 03 Bản chính
– Hộ khẩu tại TPHCM, CMND 03 Bản sao có chứng thực
Hợp đồng lao động giữa trung tâm và giám đốc 03 Bản sao có chứng thực
– Giấy cam kết nhận nhiệm vụ( nếu không phải là chủ đầu tư) (theo mẫu) 03 Bản chính
Phó Giám Đốc Trung Tâm
Lý lịch của phó giám đốc trung tâm có xác nhận địa phương 03 Bản sao có chứng thực
Văn bằng của phó giám đốc trung tâm (đại học-cao đẳng chuyên ngành) 03 Bản sao có chứng thực
Chứng minh nhân dân của phó  giám đốc trung tâm 03 Bản sao có chứng thực
Hộ khẩu tại TPHCM của phó  giám đốc trung tâm 03 Bản sao có chứng thực
Hợp đồng lao động giữa trung tâm và phó giám đốc 03 Bản sao có chứng thực
Giáo viên
Danh sách giáo viên trích ngang (theo mẫu) 03 Bản chính
Văn bằng chuyên môn 03 Bản sao có chứng thực
Chứng chỉ sư phạm (nếu không học sư phạm)
Giấy cam kết giảng dạy (theo mẫu) 03 Bản chính
Nhân viên
Danh sách nhân viên trích ngang (theo mẫu) 03 Bản chính
Văn bằng chuyên môn 03 Bản sao có chứng thực
Giấy cam kết phục vụ 03 Bản chính
Kế toán
Lý lịch 03 Bản chính
Các văn bằng (trình độ trung cấp trở lên), hộ khẩu, CMND 03/loại Bản sao có chứng thực
4 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 03 Bản sao có chứng thực
5 Cung cấp các thông tin
+ Bản kê cơ sở vật chất( số phòng, diện tích, bàn ghế,…)
+ Các thông tin: Bảng dự kiến thu chi học phí; Kế hoạch giảng dạy; nêu rõ đối tượng, mục đích, nội dung các chương trình, qui mô phát triển, khả năng tài chính…
Theo file

Lưu ý các điều kiện

1.Nhân sự:

1.1.Cán bộ quản lý:

 • Giám đốc Trung tâm: có đạo đức, phẩm chất chính trị tốt, có năng lực quản lý, tốt nghiệp đại học ngoại ngữ, tin học hoặc một ngành phù hợp theo chuyên môn cơ sở đăng ký, có ít nhất 03 năm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Khi bổ nhiệm không quá 65 tuổi, không phải là công chức( trừ trường hợp tổ chức đứng tên thành lập trung tâm là trường học, cơ quan, đơn vị); nhiệm kỳ giám đốc là 5 năm.
 • Phó giám đốc: Qui định giống như giám đốc nhưng không bắt buộc phải có ít nhất 03 năm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

1.2.Giáo viên: 
– Trung tâm có giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng, thỉnh giảng đảm bảo tỷ lệ trung bình không quá 25 học viên/1 giáo viên/ ca học.
– Giáo viên cơ hữu của trung tâm ngoại ngữ, tin học phải có bằng đại học sư phạm- cao đẳng sư phạm phù hợp với chuyên môn cơ sở giảng dạy.
– Nếu tốt nghiệp đại học, cao đẳng khác thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

1.3.Nhân viên:

 • Đảm bảo đủ số lượng theo yêu cầu phục vụ cho công tác hành chính, học vụ.
 • Nhân viên kế toán có trình độ được đào tạo theo qui định

2.Cơ sở vật chất

2.1.Hồ sơ pháp lý:
–     Nhà, đất có chủ sở hữu hợp pháp

 • Hợp đồng thuê nhà, đất phải hợp pháp. Nếu cá nhân ký hợp đồng thuê nhà, đất hoặc thuê của cá nhân phải có công chứng

2.2.Điều kiện phục vụ giảng dạy

 • Khu học tập: có đủ phòng học và chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu chương trình đào tạo. Phòng học có đủ độ sáng, có diện tích tối thiểu đảm bảo đạt 1,5m2/học viên/ca học.
 • Khu hành chính, văn phòng: đảm bảo đủ phòng và điều kiện làm việc cho cán bộ, nhân viên của trung tâm.
 • Có khu vệ sinh cho giáo viên và học viên, đảm bảo  tối thiểu 60 học viên/1 buồng vệ sinh
 • Có sân bãi để xe và phương án giữ xe
 • Môi trường sư phạm an ninh, an toàn.

2.3.Trang thiết bị

 • Trang thiết bị đầy đủ bàn, ghế, bảng, đồ dùng dạy học thực hành phù hợp qui mô cơ sở.
 • Mỗi trung tâm phải có ít nhất 1 máy tính nối mạng Internet đặt tại văn phòng
 • Trung tâm dạy tin học phải có phòng vi tính, tối thiểu 20 máy.

2.4.Phương án chữa cháy, cứu hộ:

 • Có trang thiết bị phòng cháy chữa cháy( PCCC) theo qui định.
 • Có biên bản kiểm tra an toàn PCCC được Công an PCCC phê duyệt( xác nhận đủ điều kiện để tổ chức hoạt động)
 • Xây dựng phương án PCCC và cứu hộ, cứu nạn( được Công an PCCC phê duyệt)

Tất cả các biểu mẫu do NVCS cung cấp cho khách hàng.

IV. Cơ sở pháp lý

LIÊN HỆ

Hotline: 0916 303 656  (Gọi​ ngay cho Ls đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: Luatsu@nvcs.vn (Chỉ​ cầ​n CLICK và​o Email và​ đ​ể​ lại​ thô​ng tin cá​ nhâ​n,  quý​ khách sẽ hoàn thành tòan bộ thủ tục pháp lý thành lập công ty trong vòng 3 ngày)

website: https://nvcs.vn/

 0919 19 59 39

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

 
 • Client 10
 • Client 9
 • Client 8
 • Client 7
 • Client 6
 • Client 5
 • Client 4
 • Client 3
 • Client 2
 • Client 1

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

 

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Đóng

  ĐẶT HẸN TƯ VẤN

NVCS

© Copyright 2013 by NGUYEN VA CONG SU | All rights reserved.

BCT
  GỌI NGAY 09.16.30.36.56