Đóng

Tiếng Việt   /   English

Đóng
Tìm kiếm Menu

Tổng quan về tình hình đầu tư tại Việt Nam

Nguyễn Thành Tựu
0916.303.656

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Giám đốc – Luật sư – Trọng Tài Viên Thương mại

Điện thoại: +84 9.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn:  Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt- Tiếng Anh

Mục Lục

tình hình đâu tư tại Việt Nam

Tổng quan về tình hình đầu tư trong nước hiện nay

 

TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ
*****

TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI O

VIỆT NAM 

BẠN NÊN XEM THÊM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẠN NÊN XEM THÊM

QÚY I NĂM 2016

1. SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI THÁNG 01/2016 – 03/2016
Tổng vốn đăng ký
– Đăng ký cấp mới: 214,12 triệu USD
– Đăng ký tăng thêm: 119,68 triệu USD
Tổng số dự án
– Tổng dự án cấp mới: 191 dự án
– Tổng dự án tăng thêm: 41 lượt dự án
2. CÔNG TÁC XÚC TIẾN ĐẦU TƯ:
– Tiếp các đoàn khách quốc tế đến làm việc tại Sở để tìm hiểu môi trường đầu tư và thủ tục đầu tư với tổng số khoảng 20 đoàn khách, trung bình 05 người/đoàn.
– Tiếp và trao đổi thông tin liên quan đến công tác xúc tiến đầu tư: 05 lượt khách/ngày, 05 văn bản đến/ngày.
– Giải đáp các thắc mắc của Nhà đầu tư/Doanh nghiệp qua hệ thống thư điện tử của Sở là: 07; hệ thống đối thoại doanh nghiệp của Thành phố là: 03; qua đường văn thư là: 13.
– Hướng dẫn trực tiếp tại bộ phận hướng dẫn của Phòng Đăng ký Đầu tư: khoảng 60 lượt khách/ngày, trong đó: 50 lượt khách hỏi về thủ tục đăng ký đầu tư, 10 lượt khách hỏi về thủ tục cấp thẻ doanh nhân APEC.
 1. 1. Tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài:

  1.1. Tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong 03 tháng năm 2016
  (từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016):

  Theo số liệu của hệ thống thông tin về Đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 31 tháng 03 năm 2016,
  Thành phố Hồ Chí Minh có 191 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng
  vốn đăng ký là 214,12 triệu USD (đạt  35,94% so với cùng kỳ năm 2015) và có 41 lượt dự án
  đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 119,68 triệu USD (đạt 65,16%
  so với cùng kỳ năm 2015).
  Như vậy, kể cả vốn đăng ký cấp mới và vốn đầu tư tăng thêm, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng
  thêm là 333,8 triệu USD, đạt 42,83% so với cùng kỳ năm 2015.

  a. Theo lĩnh vực đầu tư:
  Trong năm, tính đến tháng 03, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 10 ngành lĩnh vực, trong đó
  lĩnh vực Bán buôn hay bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 76 hơn dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới là 96,53 triệu USD, chiếm đến 45,08% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực Công nghiệp chế biến, chế tạo đứng thứ hai với 12 dự án cấp mới, tổng vốn đăng ký cấp mới là 59,87 triệu USD, chiếm gần 27,96% tổng vốn đầu tư đăng ký. Với 22 dự án lớn tổng vốn đầu tư 18,67 triệu USD, lĩnh vực Thông tin và truyền thông đứng thứ ba, chiếm 8,72% tổng vốn đầu tư đăng ký mới.
  Chi tiết tình hình đầu tư nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh trong 03 tháng đầu năm 2016 theo lĩnh vực hoạt động:

Stt Ngành nghề/Lĩnh vực hoạt động  Số dự án Tỷ lệ % số dự án  Vốn đầu tư (USD)              Tỷ lệ % vốn đầu tư
1 Bán buôn hay bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 76 39,79 96.533.695 45,08
2 Công nghiệp chế biến , chế tạo 12 6,28 59.873.402 27,96
3 Thông tin và truyền thông 22 11,52 18.676.065 8,72
4 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ 39 20,42 11.302.998 5,28
5 Dịch vụ lưu trú và ăn uống 10 5,24 10.455.489 4,88
6 Hoạt động kinh doanh bất động sản 5 2,62 9.505.070 4,44
7 Vận tải kho bãi 13 6,81 3.256.963 1,52
8 Giáo dục và đào tạo 8 4,19 2.370.889 1,11
9 Xây dựng 4 2,09 1.938.000 0,91
10 Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 2 1,05 210.000 0,10
Tổng cộng 191 100 214.122.571 100

b. Theo đối tác đầu tư:
Trong năm, tính đến tháng 03, có 30 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Thành phố.
Nhật Bản dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới là 67,6 triệu USD, chiếm 31,57%
tổng vốn đầu tư vào Thành phố; Singapore đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng
ký cấp mới là 46,45 triệu USD, chiếm 21,69% tổng vốn đầu tư; Malaysia đứng vị trí thứ
ba với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 23,3 triệu USD, chiếm 10,88% tổng vốn đầu tư.
Chi tiết 10 quốc gia/vùng lãnh thổ đứng đầu về giá trị vốn đầu tư nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh trong 3 tháng đầu năm 2016:

Stt Quốc gia/Vùng lãnh thổ Số dự án Tỷ lệ % số dự án    Vốn đầu tư (USD)     Tỷ lệ % vốn đầu tư
1  Nhật Bản 35 18,32 67.601.083 31,57
2  Singapore 24 12,57 46.453.268 21,69
3  Malaysia 6 3,14 23.300.909 10,88
4  Hàn Quốc 36 18,85 16.467.096 7,69
5  Hà Lan 3 1,57 13.300.000 6,21
6  Indonesia 2 1,05 8.676.800 4,05
7  Đức 2 1,05 8.179.876 3,82
8  Thái Lan 7 3,66 6.903.928 3,22
9  Trung Quốc 14 7,33 5.185.491 2,42
10  Cayman Islands 2 1,05 4.896.836 2,29

c. Theo quận/huyện nơi thực hiện dự án:
Trong năm, tính đến tháng 3, khu vực Quận 1 là khu vực thu hút được nhiều dự án đầu tư nhất trên
địa bàn Thành phố với 71 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới là 57,87 triệu USD, chiếm
27,03% tổng vốn đầu tư vào Thành phố; Quận 7 đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký
cấp mới là 40,38 triệu USD, chiếm 18,86% tổng vốn đầu tư; huyện Củ Chi đứng vị trí thứ ba
với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới là 35,5 triệu USD, chiếm 16,58% tổng vốn đầu tư. Chi tiết theo bảng:

Stt Quận/huyện Số dự án Tỷ lệ % số dự án  Vốn đầu tư (USD)     Tỷ lệ % vốn đầu tư
1 Quận 1 71 37,17 57.871.825 27,03
2 Quận 7 19 9,95 40.389.479 18,86
3 Huyện Củ Chi 1 0,52 35.500.000 16,58
4 Quận 9 6 3,14 22.994.445 10,74
5 Quận 10 7 3,66 10.544.264 4,92
6  Quận Phú Nhuận 7 3,66 9.886.162 4,62
7 Quận Gò Vấp 3 1,57 9.020.000 4,21
8 Quận Bình Tân 4 2,09 5.234.007 2,44
9 Quận 11 3 1,57 4.781.619 2,23
10 Quận 3 13 6,81 4.491.026 2,10
11 Quận Bình Thạnh 16 8,38 4.128.500 1,93
12 Quận Tân Bình 16 8,38 3.667.961 1,71
13 Quận 2 6 3,14 1.624.444 0,76
14 Huyện Bình Chánh 4 2,09 1.476.063 0,69
15 Quận 8 2 1,05 939.091 0,44
16 Quận Tân Phú 4 2,09 774.500 0,36
17 Quận 12 3 1,57 312.985 0,15
18 Quận 6 1 0,52 200.000 0,09
19 Quận Thủ Đức 2 1,05 143.000 0,07
20 Quận 4 2 1,05 114.200 0,05
21  Huyện Hóc Môn 1 0,52 29.000 0,01
Tổng cộng 191 100 214.122.571 100

d. Giải thể, chấm dứt hoặc tạm ngưng hoạt động:
Bên cạnh những dự án đầu tư mới và đầu tư mở rộng, tính từ đầu năm đến ngày 31/03/2016 toàn
Thành phố có 11 dự án chuyển trụ sở đi tỉnh, thành phố khác hoặc đề nghị chấm dứt hoạt động với
tổng vốn đầu tư 17,16 đô-la Mỹ.
1.2. Tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài lũy kế từ 1988 đến nay
(từ ngày 01/01/1988 đến ngày 31/03/2016):

Trên địa bàn Thành phố hiện nay còn 6.036 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực, với tổng vốn đầu
tư kể cả cấp mới và tăng vốn là 40,12 tỷ đô-la Mỹ. Trong đó, phân loại quốc tịch của Nhà đầu tư và
ngành nghề/lĩnh vực hoạt động cụ thể như sau:
a.     Theo lĩnh vực đầu tư:

STT Ngành nghề/lĩnh vực hoạt động   Số dự án  Tỷ lệ % số dự án   Vốn đầu tư (USD)  Tỷ lệ % vốn đầu tư
1 Hoạt động kinh doanh bất động sản 262 4,34 14.021.699.925 34,949
2 Công nghiệp chế biến , chế tạo 1.589 26,33 13.442.213.703 33,505
3 Giáo dục và đào tạo 118 1,95 3.731.476.370 9,301
4 Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 1.043 17,28 2.969.512.812 7,402
5 Thông tin và truyền thông 913 15,13 1.485.532.772 3,703
6 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ 1.022 16,93 1.155.863.677 2,881
7 Xây dựng 480 7,95 990.938.807 2,470
8 Vận tải kho bãi 304 5,04 529.803.392 1,321
9 Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 65 1,08 420.506.027 1,048
10 Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí 5 0,08 329.345.000 0,821
11 Dịch vụ lưu trú và ăn uống 53 0,88 255.976.856 0,638
12 Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 19 0,31 241.887.447 0,603
13 Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 74 1,23 163.956.155 0,409
14 Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 12 0,20 141.957.411 0,354
15 Khai khoáng 9 0,15 129.906.600 0,324
16 Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 13 0,22 38.675.888 0,096
17 Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản 11 0,18 35.429.700 0,088
18 Hoạt động dịch vụ khác 42 0,70 30.228.214 0,075
19 Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình 2 0,03 5.320.000 0,013
Tổng cộng 6.036 100 40.120.230.756 100

b.     Theo đối tác đầu tư:

Số tt Quốc gia/
Vùng lãnh thổ
Số dự án     Tỷ lệ % số dự án    Vốn đầu tư (USD)   Tỷ lệ % vốn đầu tư
1  Singapore 815 13,50 9.500.812.804 23,68
2  Malaysia 213 3,53 5.858.551.038 14,60
3 British Virgin Islands 195 3,23 4.297.573.845 10,71
4  Hàn Quốc 1.198 19,85 4.217.412.087 10,51
5  Hồng Kông 332 5,50 2.880.222.714 7,18
6 Nhật Bản 873 14,46 2.865.426.878 7,14
7 Trung Quốc (Đài Loan) 457 7,57 1.901.415.400 4,74
8  Anh 111 1,84 1.753.003.159 4,37
9  Cayman Islands 25 0,41 1.598.083.507 3,98
10  Pháp 177 2,93 841.341.005 2,10

 1.3. Nhận xét chung:
Trong 03 tháng đầu năm, giá trị thu hút đầu tư kể cả cấp mới và tăng vốn đạt được 333,8 triệu đô-la
Mỹ đạt 42,83% so với cùng kỳ năm 2015,
Một số dự án lớn, tiêu biểu mà thành phố đã thu hút được trong 03 tháng đầu năm là:
– Dự án CHI NHÁNH DÂY CÁP ĐIỆN XE Ô TÔ CÔNG TY TNHH YAZAKI EDS VIỆT NAM (35,5 triệu đô-la Mỹ),
hoạt động lĩnh vực Công nghiệp chế biến, chế tạo;
– Dự án CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LOTTE VIỆT NAM (25 triệu đô-la Mỹ), hoạt động Bán buôn bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác;

– Dự án AUREUMAEX PRECISION PLASTICS VIỆT NAM (21 triệu đô-la Mỹ), hoạt động lĩnh vực Công nghiệp
chế biến, chế tạo.
2. Tình hình giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư:
2.1. Về công tác xúc tiến đầu tư:
– Tiếp các đoàn khách quốc tế đến làm việc tại Sở để tìm hiểu môi trường đầu tư và thủ tục đầu tư với tổng số khoảng
8 đoàn khách, trung bình 5 người/đoàn.
– Tiếp và trao đổi thông tin liên quan đến công tác xúc tiến đầu tư: 5 lượt khách/ngày, 8 văn bản đến/ngày.
2.2. Công tác hướng dẫn, giải đáp thắc mắc liên quan đến thủ tục hành chính về đầu tư:
– Giải đáp các thắc mắc của Nhà đầu tư/Doanh nghiệp qua hệ thống thư điện tử của Sở là: 07; hệ thống đối thoại
doanh nghiệp của Thành phố là: 3; qua đường văn thư là: 13.
– Hướng dẫn trực tiếp tại bộ phận hướng dẫn của Phòng Đăng ký Đầu tư: khoảng 60 lượt khách/ngày, trong đó:
50 lượt khách hỏi về thủ tục đăng ký đầu tư, 10 lượt khách hỏi về thủ tục cấp thẻ doanh nhân APEC.
2.3. Về số liệu thống kê công tác giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016, Phòng Đăng ký Đầu tư đã tiếp nhận 936 hồ sơ đăng ký đầu tư. Số hồ sơ
đã giải quyết hoàn tất là 705 hồ sơ, với tỷ lệ hồ sơ đúng hạn là 99%. Hiện đang tiếp tục giải quyết 231 hồ sơ,
trong đó 34 hồ sơ đang chờ ý kiến trả lời của các cơ quan có liên quan và 138 hồ sơ đang chờ Nhà đầu tư bổ sung

BẠN NÊN XEM THÊM

LIÊN HỆ

Hotline: 0916 303 656  (Gọi​ ngay cho Ls đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: Luatsu@nvcs.vn (Chỉ​ cầ​n CLICK và​o Email và​ đ​ể​ lại​ thô​ng tin cá​ nhâ​n,  quý​ khách sẽ hoàn thành tòan bộ thủ tục pháp lý thành lập công ty trong vòng 3 ngày)

website: https://nvcs.vn/

 0919 19 59 39

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

 
 • Client 10
 • Client 9
 • Client 8
 • Client 7
 • Client 6
 • Client 5
 • Client 4
 • Client 3
 • Client 2
 • Client 1

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

 

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Đóng

  ĐẶT HẸN TƯ VẤN

NVCS

© Copyright 2013 by NGUYEN VA CONG SU | All rights reserved.

BCT
  GỌI NGAY 09.16.30.36.56