Vietnamese English Search

CÔNG TY LUẬT TNHH

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Sở hữu trí tuệ

Chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu

0916.303.656
THỦ TỤC CHUYỂN GIAO ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU


1. Thủ tục
1.1. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ
 

­­TT Tên Số lượng Quy cách
1 Tờ khai chuyển giao quyền đăng ký nhãn hiệu 02 Theo mẫu do NVCS cung cấp
2 Hợp đồng chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu 02 Phải bao gồm những nội dung sau:
•    Tên và địa chỉ của bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao
•    Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu/số đơn đăng ký nhãn hiệu
•    Phạm chuyển giao
•    Thời hạn của hợp đồng
•     Giá chuyển giao
•    Quyền và nghĩa vụ của các bên.
3 Giấy ủy quyền
 
02 Theo mẫu của NVCS cấp


1.2 Chủ thể thực hiện: Bên chuyển giao hoặc bên nhận chuyển giao
1.3 Thời hạn giải quyết: 2-3 tháng
1.4 Cơ quan thực hiện: Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

2. Giấy tờ khách hàng cần cung cấp:
 

TT Tên giấy tờ Số lượng Quy cách
1 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu là công ty) hoặc CMND (nếu là cá nhân) của bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao 02/loại Bản sao y
2 Thông tin về đơn đăng ký nhãn hiệu muốn chuyển giao 01
Bản chính/ photo
 
3 Hợp đồng chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu 02 bản chính, nếu chưa có thì NVCS hỗ trợ soạn thảo


3. Văn bản pháp luật
- Nghị định 103/2006/NĐ - CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
- Thông tư  số 01/2007/TT-BKHCN  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp 

 

Liên hệ:

Hotline: 0916 30 36 56 - 0919 19 59 39

Mail: luatsu@nvcs.vn

    0919 19 59 39


Quý khách hàng có thể tải file đính kèm để biết thông tin bảng giá dịch vụ.

LONG BEACH
Manulife Viet Nam
MUMUSO VIỆT NAM
ACFC
Đối tác
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners