Vietnamese English Search

CÔNG TY LUẬT TNHH

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Tư vấn thuế

Dịch vụ tư vấn thuế

0916.303.656

 

dich vu tu van thue

Dịch vụ tư vấn thuế của chúng tôi


>> Thuế TNDN từ kinh doanh
>> Các hình thức ưu đãi thuế TNDN

- Dịch vụ tư vấn thuế trọn gói

- Hỗ trợ quyết toán thuế

- Soát xét về thuế và nộp hồ sơ tuân thủ

- Xin ưu đãi thuế

- Xây dựng cấu trúc thuế

- Đánh giá tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế

- Quản lý rủi ro về thuế

- Soát xét tờ khai thuế do doanh nghiệp/ cá nhân tự lập

- Lập tờ khai thuế cho cá nhân, cho cả người kê khai bên ngoài

- Đại diện cho khách hàng làm việc với các cơ quan thuế

- Lập hồ sơ giải trình và xin hoàn thuế

- Lập kế hoạch chiến lược về thuế

- Tư vấn khách hàng các ảnh hưởng về thuế đối với các hợp đồng dự tính hoặc các quyết định tài chính

- Đưa ra ý kiến về ảnh hưởng thuế đối với các xử lý kế toán

- Đóng vai trò là nhà tư vấn chính cho các vấn đề về thuế

LONG BEACH
Manulife Viet Nam
MUMUSO VIỆT NAM
ACFC
Đối tác
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners