Vietnamese English Search

CÔNG TY LUẬT TNHH

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Sở hữu trí tuệ

Giới thiệu Dịch vụ Sở hữu trí tuệ

0916.303.656

 

Dịch vụ Sở hữu trí tuệ của Chúng tôi sẽ cung cấp tới khách hàng một cách toàn diện gồm từ việc xác lập quyền, thực thi và khai thác các giá trị thương mại của quyền Sở hữu trí tuệ.

 

Dịch vụ liên quan đến xác lập quyền sở hữu trí tuệ bao gồm:

 

Dịch vụ đăng ký 

Đăng ký các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ như nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế/giải pháp hữu ích, giống cây trồng, chỉ dẫn địa lý, bản quyền.

Dịch vụ tra cứu

Bao gồm tra cứu nhằm mục đích đăng ký và tra cứu nhằm mục đích sử dụng các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ như nêu trên.

Dịch vụ khiếu nại

Trợ giúp khách hàng giải quyết các khúc mắc liên quan đến các quyết định của cơ quan nhà nước liên quan đến Sở hữu trí tuệ, cụ thể như khiếu nại về việc cấp hay không cấp văn bằng bảo hộ, khiếu nại các quyết định hành chính khác về Sở hữu trí tuệ.

Dịch vụ điều tra, xử lý vi phạm 

Trợ giúp khách hàng điều tra phát hiện các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, kịp thời đưa ra các hướng giải quyết hiệu quả nhất đảm bảo tối đa cho quyền lợi của khách hàng. Bằng việc phối hợp với các cơ quan chức năng, chúng tôi luôn có được những giải pháp hiệu quả nhất.

Dịch vụ tư vấn chuyển nhượng - chuyển giao quyền

Chuyển nhượng - chuyển giao quyền luôn là một trong những việc quan trọng trong việc khai thác các giá trị thương mại của quyền Sở hữu trí tuệ.
 

Liên hệ:

Hotline: 0916 30 36 56 -   0919 19 59 39

Mail: luatsu@nvcs.vn

    0919 19 59 39 

LONG BEACH
Manulife Viet Nam
MUMUSO VIỆT NAM
ACFC
Đối tác
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners