Vietnamese English Search

CÔNG TY LUẬT TNHH

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Nguyễn Và Cộng Sự

Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế Thế giới và gia nhập vào tổ chức kinh tế Thế giới đã tạo ra nhu cầu thiết yếu về các chuyên gia tư vấn pháp lý có tầm hiểu biết, tầm nhìn và kinh nghiệm chuyên môn sâu rộng trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ hiệu quả về sự phát triển thuận lợi và vững chắc cho các Doanh nghiệp, các Nhà đầu tư tại Việt Nam.

NGUYỄN THÀNH TỰU NGUYỄN THÀNH TỰU

Giám đốc điều hành - Luật sư

T: +84 (0)9.19.19.59.39 E: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và Việt Nam ra nước ngoài -M&A- IP- Thuế Ngôn ngữ: Tiếng Việt- tiếng Anh

PHẠM THỊ THOA PHẠM THỊ THOA

Luật sư cộng sự

T: 028 73012456 E: sohuutritue@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Luật sư sở hữu trí tuệ Ngôn ngữ: Tiếng Việt- tiếng Anh

NGUYỄN DUY LINH NGUYỄN DUY LINH

Giám đốc tài chính - Thành viên sáng lập

T: 0906777409 E: duylinh@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn thuế, kế toán, tài chính, kiểm toán.

PHẠM THỊ NHUNG PHẠM THỊ NHUNG

Luật sư thành viên

T: 0904018062 E: nhunglawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Luật sư tranh tụng Ngôn ngữ: Tiếng Việt- tiếng Anh

LÊ THỊ XINH LÊ THỊ XINH

LUẬT SƯ THÀNH VIÊN

T: 0909547977 E: xinhlawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Ls: Doanh Nghiệp - Gia đình Ngôn ngữ: Tiếng Việt- tiếng Anh

NGUYỄN THÀNH THIỆU NGUYỄN THÀNH THIỆU

P. Giám đốc - Thành viên sáng lập

T: 0916303656 E: thanhthieu@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Doanh nghiệp Ngôn ngữ: Tiếng Việt

LÊ THỊ NGỌC OANH LÊ THỊ NGỌC OANH

Cộng sự

T: 0909711144 E: ngocoanh@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Tài chính - thuế - Kế toán Ngôn ngữ: Tiếng Việt

NGUYỄN MINH TẤT NGUYỄN MINH TẤT

Cộng sự

T: 0909897117 E: minhtat@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Kế Toán- Thuế - Tài Chính - Luật kinh tế Ngôn ngữ: Tiếng Việt- tiếng Anh

VŨ BẢO  TRÂM VŨ BẢO TRÂM

Cộng sự

T: 0909244744 E: baotram@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Tài chính - thuế - Kế toán Ngôn ngữ: Tiếng Việt

LONG BEACH
Manulife Viet Nam
MUMUSO VIỆT NAM
ACFC
Đối tác
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners