Vietnamese English Search

CÔNG TY LUẬT TNHH

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

LÊ THỊ XINH

Họ tên: LÊ THỊ XINH

Chức danh: LUẬT SƯ THÀNH VIÊN

Điện thoại: 0909547977

Email: xinhlawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Ls: Doanh Nghiệp - Gia đình

Ngôn ngữ: Tiếng Việt- tiếng Anh

 

THÀNH VIÊN

 • Liên đoàn Luật sư Việt Nam;
 • Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

ĐÀO TẠO

 • Cử nhân Luật học - Đại học Luật Tp HCM- 2010
 • Chứng chỉ hành nghề luật sư – Học viện tư pháp - 2012

KINH NGHIỆM

 • Có 8 năm kinh nghiệp tư vấn pháp lý doanh nghiệp vừa và nhỏ về các lĩnh vực:
  • Thành lập doanh  nghiệp;
  • Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp;
  • Tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp;
  • Tranh chấp nội bộ doanh nghiệp
 • Có 5 năm tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam;
 • Có 02 năm tư vấn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài
LONG BEACH
Manulife Viet Nam
MUMUSO VIỆT NAM
ACFC
Đối tác
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners