Vietnamese English Search

CÔNG TY LUẬT TNHH

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

NGUYỄN THÀNH TỰU

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Giám đốc điều hành - Luật sư

Điện thoại: +84 (0)9.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và Việt Nam ra nước ngoài -M&A- IP- Thuế

Ngôn ngữ: Tiếng Việt- tiếng Anh

THÀNH VIÊN

 • Liên đoàn Luật sư Việt Nam
 • Đoàn Luật sư Đồng Nai
 • Hội Sở hữu Trí tuệ HCM
 • Hội tư vấn Thuế HCM
 • Hội Luật gia HCM

ĐÀO TẠO

 • Cử nhân Tài chính Kế toán- Đại học Kinh tế HCM-2005
 • Cử nhân Quản trị Kinh doanh Marketing – Đại học Kinh tế HCM- 2008
 • Cử nhân Luật học - Đại học Luật Tp HCM- 2012
 • MBA Đai học Lincoln Hoa Kỳ (2018)
 • Khóa học chuyên sâu về sở hữu trí tuệ - Cục Sở hữu Trí tuệ
 • Khóa học tổng quan về Sáng chế - Nhãn hiệu - WIPO và  USPTO.

KINH NGHIỆM

 • Có 13 năm kinh nghiệp tư vấn doanh nghiệp vừa và nhỏ về các lĩnh vực:
  • Thành lập doanh  nghiệp
  • Quy chế quản trị nội bộ doanh nghiệp
  • Tái cấu trúc, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và M &A doanh nghiệp
  • Tư vấn về Tài chính – Thuế
  • Tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp.
 • Có 5 năm tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.
 • Có 5 năm tư vấn về sở hữu trí tuệ : Tư vấn xác lập quyền SHTT, xử lý vi phạm pháp luật về SHTT, đại diện cho các bên tranh chấp với nhau về quyền sở hữu công nghiệp.
LONG BEACH
Manulife Viet Nam
MUMUSO VIỆT NAM
ACFC
Đối tác
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners