Vietnamese English Search

CÔNG TY LUẬT TNHH

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

VŨ BẢO  TRÂM

Họ tên: VŨ BẢO TRÂM

Chức danh: Cộng sự

Điện thoại: 0909244744

Email: baotram@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Tài chính - thuế - Kế toán

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

LĨNH VỰC TƯ VẤN

  • Kế toán
  • Thuế

ĐÀO TẠO

  • Cử nhân  Tài Chính Kế Toán Trường Đại Học Marketing ( 2011)

NGÔN NGỮ

  • Tiếng việt

KINH NGHIỆM

  • Có 10 năm kinh nghiệp tư vấn doanh nghiệp vừa và nhỏ về các lĩnh vực:
    • Kế toán tài chính
    • Thuế

 

LONG BEACH
Manulife Viet Nam
MUMUSO VIỆT NAM
ACFC
Đối tác
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners