Vietnamese English Search

CÔNG TY LUẬT TNHH

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Tư vấn thuế

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

0916.303.656

dich vu tu van thue

 

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn: là thu nhập có được từ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn của doanh nghiệp đã đầu tư cho một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân khác (bao gồm cả trường hợp bán toàn bộ doanh nghiệp).
 
Thu nhập từ chuyển nhượng vốn: là thu nhập có được từ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn của doanh nghiệp đã đầu tư cho một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân khác (bao gồm cả trường hợp bán toàn bộ doanh nghiệp).
 
Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán:  là thu nhập có được từ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số chứng khoán của doanh nghiệp đã tham gia đầu tư chứng khoán cho một hoặc nhiều tổ chức cá nhân khác.
 
Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán bao gồm: chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định.
 
>> Thuế TNCN từ thu nhập thừa kế
>> Thuế TNDN từ kinh doanh

1. Về chuyển nhượng vốn:

TN tính thuế = Giá chuyển nhượng - Giá mua của phần vốn chuyển nhượng- Chi phí chuyển nhượng

Giá chuyển nhượng được xác định là tổng giá trị thực tế mà bên chuyển nhượng thu được theo hợp đồng chuyển nhượng.
Giá mua của phần vốn chuyển nhượng được xác định đối với từng trường hợp như sau:
+ Nếu là chuyển nhượng vốn góp thành lập doanh nghiệp là giá trị phần vốn tại thời điểm góp vốn.
+ Nếu là phần vốn do mua lại thì giá mua là giá trị phần vốn tại thời điểm mua. Giá mua được xác định căn cứ vào hợp đồng mua lại phần vốn góp, chứng từ thanh toán.
 
      2.Về chuyển nhượng chứng khoán: đây là hướng dẫn mới chưa có trước đây
Thu nhập tính thuế = Giá bán CK - Giá mua CK - Chi phí chuyển nhượng

  • Giá bán CK:

- Đối với CK niêm yết và CK của công ty đại chúng chưa niêm yết là giá thực tế bán CK theo thông báo của Sở giao dịch CK, trung tâm giao dịch CK.
- Đối với CK không thuộc trường hợp trên là giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng.

  • Giá mua CK:

-Đối với CK niêm yết và CK của công ty đại chúng chưa niêm yết là giá thực mua CK theo thông báo của Sở giao dịch CK, trung tâm giao dịch CK.
- Đối với CK mua qua đấu giá là mức giá ghi trên thông báo kết quả trúng đấu giá và giấy nộp tiền
- Đối với CK không thuộc trường hợp trên là giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng.

  • Chi phí chuyển nhượng :

Là các khoản chi thực tế liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng, có chứng từ, hoá đơn hợp pháp.
 
3. Thuế Suất: 

Thuế suất thuế TNDN về chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán là 25%
 
4. Căn cứ tính thuế

Thuế TNDN phải nộp = TN tính thuế x thuế suất 

LONG BEACH
Manulife Viet Nam
MUMUSO VIỆT NAM
ACFC
Đối tác
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners