Vietnamese English Search

CÔNG TY LUẬT TNHH

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh

Thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản

0916.303.656
THỦ TỤC THÀNH LẬP VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

1. Tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản (viết tắt là sàn) phải đáp ứng đủ Điều kiện theo quy định tại Điều 69 của Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13:
a) Tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp;
b) Sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;
c) Người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;
d) Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ giao dịch ổn định trên 12 tháng. Nếu có thay đổi phải thông bá
o cho Sở Xây dựng và khách hàng biết;
đ) Sàn giao dịch bất động sản phải có diện tích tối thiểu là 50m2 và trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.

2. Sàn giao dịch bất động sản là doanh nghiệp độc lập hoặc là đơn vị trực thuộc doanh nghiệp.

3. Sau khi thành lập sàn, đơn vị thành lập sàn cung cấp các thông tin của sàn đến Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi sàn hoạt động hoặc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản. Các Sở Xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có trách nhiệm đăng tải công khai các thông tin của sàn do đơn vị thành lập sàn cung cấp trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình để phục vụ công tác quản lý. 

4. Nội dung thông tin cung cấp để đăng tải bao gồm: 
a) Tên doanh nghiệp thành lập sàn; họ và tên người đại diện theo pháp Luật của doanh nghiệp; địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp; 
b) Tên sàn; ngày thành lập sàn; địa điểm của sàn; số điện thoại liên lạc của sàn; họ và tên người quản lý Điều hành sàn. 

5. Khi có thay đổi một trong các thông tin quy định trên hoặc khi sàn chấm dứt hoạt động hoặc khi bị giải thể, phá sản, đơn vị thành lập sàn có trách nhiệm thông báo đến cơ quan đăng tải thông tin quy định để Điều chỉnh hoặc xóa thông tin.”

** Để thực hiện việc thông báo thành lập Sàn Giao dịch bất động sản, Quý khách hàng cần cung cấp cho NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ các giấy tờ sau:

 
STT Tên giấy tờ Số lượng Quy cách
  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 02 Sao y
   
Quyết định bổ nhiệm Giám đốc sàn
02
Bản chính
(Nếu không có, NVCS sẽ hỗ trợ)
   
Quy chế hoạt động
02
Bản chính
(Nếu không có, NVCS sẽ hỗ trợ)
  Hợp đồng thuê địa điểm mở Sàn (thời hạn thuê 1 năm)/ Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình. 02 Sao y
  02 chứng chỉ môi giới bất động sản của ít nhất 02 thành viên (trong đó có Giám đốc sàn) 02 Sao y

Cơ sở pháp lý:
  • Luật kinh doanh bất động sản năm 2014;
  • Thông tư 11/2015/TT-BXD quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;
  • Thông tư 28/2016/TT-BXD sửa đổi, bổ sung Thông tư 11/2015/TT-BXD

Liên hệ:

Hotline: 0916 30 36 56 0919 19 59 39

Mail: luatsu@nvcs.vn

    0919 19 59 39 


Quý khách hàng có thể tải file đính kèm để biết thông tin bảng giá dịch vụ.
LONG BEACH
Manulife Viet Nam
MUMUSO VIỆT NAM
ACFC
Đối tác
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners