Vietnamese English Search

CÔNG TY LUẬT TNHH

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức

0916.303.656
THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC

Vận tải đa phương thức: là việc vận chuyển hàng hóa bằng ít nhất hai phương thức vận tải khác nhau trên cơ sở hợp đồng vận tải đa phương thức.
Vận tải đa phương thức quốc tế: là vận tải đa phương thức từ nơi người kinh doanh vận tải đa phương thức tiếp nhận hàng hóa ở Việt Nam đến một địa điểm được chỉ định giao trả hàng ở nước khác và ngược lại.

1. Điều kiện kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế 
Doanh nghiệp, Hợp tác xã Việt Nam chỉ được kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có đăng ký ngành nghề kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế.
b) Duy trì tài sản tối thiểu tương đương 80.000 SDR hoặc có bảo lãnh tương đương;
c) Có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp vận tải đa phương thức hoặc có bảo lãnh tương đương;
d) Có Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế.

2. Số lượng hồ sơ:01 bộ
3. Nơi nộp: Văn phòng Bộ Giao thông vận tải 
4. Cơ quan cấp phép: Bộ Giao thông vận tải
5. Thành phân hồ sơ
a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế (theo mẫu).
b) Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bản sao chứng thực Giấy phép đầu tư trong đó có đăng ký ngành nghề kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế.
c) Xác nhận giá trị tài sản doanh nghiệp của cơ quan tài chính quản lý doanh nghiệp hoặc Kiểm toán Nhà nước, doanh nghiệp kiểm toán. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện kiểm toán thì phải được tổ chức ngân hàng bảo lãnh tương đương
6. Giấy tờ khách hàng cần cung cấp

 
STT Tên giấy tờ Số lượng Quy cách
1 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty có đăng ký ngành nghề kinh doanh vận tải đa phương thức 02 Bản sao y công chứng không quá 03 tháng
2 Báo cáo tài chính có kiểm toán xác nhận giá trị tài sản doanh nghiệp >= 2,5  tỷ  đồng 02 Bản gốc
3 Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp vận tải đa phương thức (ký với doanh nghiệp bảo hiểm) 02 Bản sao y công chứng không quá 03 tháng

7. Thời hạn thực hiện: 15 ngày làm việc
8. Thời hạn giấy phép: 05 năm kể từ ngày cấp
9. Cơ sở pháp lý
  •  Luật giao thông đường bộ 2008;
  • Nghị định 87/2009/NĐ-CP về vận tải đa phương thức;
  • Nghị định 89/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của chính phủ về vận tải đa phương thức.

Liên hệ:

Hotline: 0916 30 36 56 - 0919 19 59 39

Mail: luatsu@nvcs.vn

    0919 19 59 39

Quý khách hàng có thể tải file đính kèm để biết thông tin bảng giá dịch vụ.
LONG BEACH
Manulife Viet Nam
MUMUSO VIỆT NAM
ACFC
Đối tác
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners