Vietnamese English Search

CÔNG TY LUẬT TNHH

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh

Thủ tục xin giấy phép sản xuất phim

0916.303.656
732phimquangcao.jpg

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT PHIM

 
NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ sẵn sàng cung cấp cho khách hàng về dịch vụ hỗ trợ thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim  cho khách hàng.

I.       DỊCH VỤ HỖ TRỢ XIN CẤP GCN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT PHIM CỦA NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ
1. Quá trình thực hiện dịch vụ hỗ trợ
- Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của Quý Công ty liên quan đến việc xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim;
- Soạn thảo hồ sơ phục vụ việc xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim của Quý Công ty;
- Nộp hồ sơ tại cơ quan cấp phép cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim;
- Thay mặt Quý Công ty nhận bản gốc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim và bàn giao cho Quý Công ty.
2. Phí dịch vụ hỗ trợ cấp GCN đủ điều kiện sản xuất phim tại NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ 
   Vui lòng liên hệ trực tiếp NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ để được tư vấn.
3. Căn cứ pháp lý
  • Luật Điện Ảnh năm số 62/2006/QH11;
  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện Ảnh SỐ 31/2009/QH12;
  • Nghị định 54/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật điện ảnh số 62/2006/QH11 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật điện ảnh số 31/2009/QH12;
  • Thông tư 11/2011/TT-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện một số quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh.
4. Thời gian: 35 ngày làm việc,  kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

II.    THỦ TỤC XIN CẤP GCN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT PHIM

Để thực hiện thủ tục xin cấp GCN đủ điều kiện sản xuất phim, Quý khách hàng sẽ cung cấp cho NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ  các tài liệu sau:

 
STT Tên giấy tờ Số lượng Quy cách
1 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 03 Sao y chứng thực không quá 03 tháng
2
Văn bản xác nhận vốn pháp định 1.000.000.000 đồng (1 tỷ đồng) của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; 03 Sao y chứng thực không quá 03 tháng
3
 Lý lịch của người được đề nghị làm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc 03 BẢN CHÍNH (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
4
CMND, hộ khẩu của người được đề nghị làm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc   Sao y chứng thực không quá 03 tháng
5
Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc/ Tổng Giám đốc; 03 Sao y nội bộ
6
Văn bản chứng minh trình độ học vấn, chuyên môn Giám đốc/Tổng Giám đốc; 02 Sao y chứng thực không quá 03 tháng
7
Cam kết   theo mẫu
  

Liên hệ:

Hotline: 0916 30 36 56 - 0919 19 59 39

Mail: luatsu@nvcs.vn

    0919 19 59 39


Quý khách hàng có thể tải file đính kèm để biết thông tin bảng giá dịch vụ.
LONG BEACH
Manulife Viet Nam
MUMUSO VIỆT NAM
ACFC
Đối tác
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners