Vietnamese English Search

CÔNG TY LUẬT TNHH

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Thương mại

Dịch vụ tư vấn Pháp luật thương mại

0916.303.656

 

TƯ VẤN PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI

 

Tư vấn pháp luật thương mại hỗ trợ và trả lời trực tuyến quy định về các hoạt động thương mại trên lãnh thổ Việt Nam: mua bán hàng hóa; cung ứng dịch vụ; hội chợ, triển lãm; quảng cáo thương mại, khuyến mại; gia công thương mại; đấu giá hàng hóa; đấu thầu hàng hóa, dịch vụ logistic; quá cảnh hàng hóa; giám định hàng hóa; nhượng quyền thương mại; xuất nhập khẩu hàng hóa và giải quyết tranh chấp thương mại,...

 

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật thương mại như sau:

 

1.   Tư vấn pháp luật về hoạt động mua bán hàng hóa.

2.   Tư vấn pháp luật về hoạt động cung ứng dịch vụ.

3.   Tư vấn pháp luật về tổ chức hội chợ, triển lãm.

4.   Tư vấn pháp luật về tổ chức khuyến mại.

5.   Tư vấn pháp luật về quảng cáo thương mại.

6.   Tư vấn pháp luật về tổ chức đấu thầu hàng hóa, dịch vụ

7.   Tư vấn pháp luật về thực hiện dịch vụ logistic.

8.   Tư vấn pháp luật về quá cảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa.

9.   Tư vấn pháp luật về nhượng quyền thương mại.

10. Tư vấn pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại.

11. Tư vấn pháp luật về các vấn đề khác liên quan đến hoạt động thương mại.

 

LONG BEACH
Manulife Viet Nam
MUMUSO VIỆT NAM
ACFC
Đối tác
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners