Ban lãnh đạo

NGUYỄN THÀNH TỰU

Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

+84 09.19.19.59.39

tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

NGUYỄN DUY LINH

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH - THÀNH VIÊN SÁNG LẬP

0906777409

duylinh@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn thuế, kế toán, tài chính, kiểm toán.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt- tiếng Anh

NGUYỄN THÀNH THIỆU

P. GIÁM ĐỐC - THÀNH VIÊN SÁNG LẬP

0916303656

thanhthieu@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Doanh nghiệp

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

CHETAN P. TANNA – LUẬT SƯ HOA KỲ

LUẬT SƯ THÀNH VIÊN

+18586744040 +84 919861168

Chetan@nvcs.vn - greencard@usa.net

Lĩnh vực tư vấn: Visa Mỹ- EB5- US investment

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

JACK RODRIGUES - LUẬT SƯ SINGAPORE

LUẬT SƯ

0916303656

Lĩnh vực tư vấn: Luật sư gia đình - Doanh nghiệp - Sở hữu trí tuệ

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - Tiếng Anh

PHẠM LIẾN

CỐ VẤN CẤP CAO BỘ PHẬN TRANH TỤNG HÌNH SỰ

0919481168

Lienpham@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Hình sự

Ngôn ngữ: Tiếng Việt- tiếng Anh

PHẠM THỊ NHUNG

LUẬT SƯ THÀNH VIÊN

0904018062

nhunglawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Luật sư tranh tụng

Ngôn ngữ: Tiếng Việt- tiếng Anh

NGUYỄN THỊ THUYÊN

LUẬT SƯ CỘNG SỰ

0932.666.510

Thuyen@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Doanh nghiệp- Hợp đồng- Đầu tư

Ngôn ngữ: Tiếng Việt- tiếng Anh

TRẦN HẢI YẾN

LUẬT SƯ CỘNG SỰ

0942707074

yentran@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Doanh nghiệp - Đầu tư

Ngôn ngữ: Tiếng Việt- tiếng Anh

TRƯƠNG THỊ THIÊN HƯƠNG

LUẬT SƯ CỘNG SỰ

0917675039

huongtruong@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Tranh tụng - Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Ngôn ngữ: Tiếng Việt- tiếng Anh

LÊ THỊ NGỌC OANH

CỘNG SỰ

0909711144

ngocoanh@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Tài chính - thuế - Kế toán

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

VŨ BẢO TRÂM

CỘNG SỰ

0909244744

baotram@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Tài chính - thuế - Kế toán

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

LƯƠNG VẬN TƯƠNG

CỘNG SỰ

0938333812

vantuong@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Kế Toán- Thuế

Ngôn ngữ: Tiếng Việt- tiếng Anh

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi