Thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh khách sạn

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

THỦ TỤC XIN XẾP HẠNG SAO KHÁCH SẠN

xếp hạng khách sạn

Thủ tục xin xếp hạng sao khách sạn để quảng bá dịch vụ phục vụ khách du lịch

Cùng với sự phát triển của nhu cầu du lịch, nhu cầu có được khoản thời gian thư giãn thực sự trong các chuyến du lịch của khách du lịch mà các tiêu chuẩn đánh giá, phân loại, xếp hạng khách sạn nối tiếp ra đời. Từ mục đích ban đầu chỉ nhằm thông báo trước cho khách du lịch các đánh giá khách quan dựa trên chỉ tiêu cơ bản được kiểm chứng, thử thách để lựa chọn nơi lưu trú phù hợp; việc Xếp hạng khách sạn giờ đây đã trở thành thủ tục bắt buộc đối với các cơ sở kinh doanh khách sạn. Khách sạn đạt theo tiêu chuẩn nào sẽ được cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn tương ứng để quảng bá dịch vụ  phục vụ khách du lịch.

Phân cấp xếp hạng khách sạn từ 1-5 sao được thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, dựa trên những yêu cầu:Vị trí-kiến trúc (không được xây dựng trong hoặc liền kề với khu vực thuộc phạm vi quốc phòng, an ninh quản lý, không được cản trở đến không gian của trận địa phòng không quốc gia; phải bảo đảm khoảng cách an toàn đối với trường học, bệnh viện, những nơi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm),trang thiết bị-tiện nghi phục vụ,dịch vụ và mức độ phục vụ,nhân viên phục vụ,vệ sinh.

Sao khách sạn càng nhiều thì yêu cầu càng cao. Hãy tìm hiểu và nhanh chóng xin xếp hạng sao khách sạn của bạn. Điều đó không chỉ để đảm bào tuân thủ pháp luật mà đó còn là một yếu tố quan trọng, nhằm quảng bá, khẳng định tên tuổi, chất lượng của một khách sạn khi được đạt "chuẩn" theo TCVN 4391: 2015.

NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ cung cấp xin tư vấn và dịch vụ xin xếp hạng sao khách sạn dựa trên sự nắm vững các quy định cơ bản của pháp luật đến Quý khách hàng:

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Du Lịch 2005;

2. Nghị định 92/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Du Lịch;

3. Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL;

4. Thông tư 19/2014/TT-BVHTTDL;

5. Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL.hướng dãn kinh doanh khách sạn

Thủ tục xin cấp giấy kinh doanh khách sạn và xếp hạng sao khách sạn

II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HẠNG, THỦ TỤC XẾP HẠNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

1. Hồ sơ đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch gồm:

a) Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (theo mẫu);

b) Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch;

c) Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch quy định (theo mẫu);

d) Bản sao có giá trị pháp lý:

- Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có);

- Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý (xác nhận kinh nghiệm đối với khách sạn 3 sao trở lên);

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

- Văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với khách sạn, nhà nghỉ du lịch cao từ 05 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống) (đối với khách sạn từ 2 sao trở lên)

- Biên lai nộp lệ phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo quy định hiện hành.

Hồ sơ đăng ký hạng từ 1 đến 5 sao hoặc hạng cao cấp, ngoài các giấy tờ quy định trên, thêm bản sao có giá trị pháp lý văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của trưởng các bộ phận lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp, bảo vệ.

2. Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch

2.1. Trong thời hạn ba tháng kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh, các cơ sở lưu trú du lịch phải gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sở tại để thẩm định, xếp hạng theo quy định hiện hành.

2.2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp nhận hồ sơ đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch (đối với hạng 1, 2 sao). Đối với hồ sơ đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch từ 3 sao trở lên hoặc hạng cao cấp, trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyển hồ sơ đến Tổng cục Du lịch.

2.3. Tổ chức thẩm định

Đối với hạng cơ sở lưu trú tương ứng, các bộ của cơ quan có trách nhiệm giải quyết hồ sơ (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch hoặc  Tổng cục Du lịch) sẽ thành Tổ thẩm định am hiểu chuyên môn nghiệp vụ quản lý lưu trú du lịch để xem xét hồ sơ, thẩm định dựa trên căn cứ tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và tư vấn giúp Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ra quyết định công nhận hạng theo thẩm quyền.

2.4. Thời hạn xếp hạng

- Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền xếp hạng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 1 tháng;

- Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền xếp hạng của Tổng cục Du lịch: 2 tháng

Trên cơ sở kết quả thẩm định của Tổ thẩm định, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch xem xét, ra quyết định công nhận hạng phù hợp cho cơ sở lưu trú du lịch theo thẩm quyền. Trường hợp không ra quyết định công nhận hạng phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

2.6. Ít nhất ba tháng trước khi hết thời hạn theo quyết định công nhận hạng, cơ sở lưu trú du lịch phải gửi hồ sơ đăng ký lại hạng đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Hồ sơ và thủ tục đề nghị thẩm định, xếp hạng lại như thẩm định, xếp hạng lần đầu.

3 . BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

- Trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh hoặc thay đổi chủ sở hữu, tên doanh nghiệp, tên cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú du lịch phải thông báo với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (có mẫu)

- Định kỳ ba tháng, cơ sở lưu trú du lịch báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

III. DỊCH VỤ CỦA NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ

 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ;
 • Lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành khách sạn;
 • Lập hồ sơ xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự;
 • Lập hồ sơ xin giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy, chữa cháy;
 • Lập hồ sơ xin xếp hạng sao khách sạn

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để đươc tư vấn và hỗ trợ một cách chi tiết, phù hợp với điều kiện và đạt kết quả mong muốn nhất.

BẠN NÊN XEM THÊM

 • Luật sư riêng
 • Thủ tục thành lập doanh nghiệp- công ty :
 • Thành lập công ty theo luật doanh nghiệp 2020 có gì mới
 • Dịch vụ kế toán thuế :
 • Quy trình đăng ký Nhãn hiệu, lô gô độc quyền:
 • Luật sư tranh tụng tại toà án các cấp
 • Công bố thực phẩm thông thường, thực phẩm chức năng
 • Công bố mỹ phẩm nhập khẩu
 • Thủ tục đầu tư ra nước ngoài
 • Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
 • Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện
 • Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Giấy phép con:
 • Visa cho người nước ngoài:
 • Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam:

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH DƯƠNG; MỘT VÀI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH DƯƠNG CÓ THẨM QUYỀN
ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH PHƯỚC

ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH PHƯỚC

ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH PHƯỚC; MỘT VÀI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH PHƯỚC CÓ THẨM QUYỀN
ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

 ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI; MỘT VÀI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI CÓ THẨM QUYỀN
ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LONG AN

ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LONG AN

MỘT VÀI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LONG AN CÓ THẨM QUYỀN; ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LONG AN
ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TÂY NINH

ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TÂY NINH

ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TÂY NINH; MỘT VÀI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TÂY NINH CÓ THẨM QUYỀN
ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH

 ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH Ở ĐÂU; MỘT VÀI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ CÔNG THƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH CÓ THẨM QUYỀN
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi