THỦ TỤC KHỞI KIỆN VỤ ÁN TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẠI TOÀ ÁN NĂM 2024

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

 

Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ, lợi ích phát sinh giữa các bên trong quá trình xác lập, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ lao động; tranh chấp giữa các tổ chức đại diện người lao động với nhau; tranh chấp phát sinh từ quan hệ có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

Các loại tranh chấp lao động bao gồm:

 

 • Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động; giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; giữa người lao động thuê lại với người sử dụng lao động thuê lại. (Đây là loại tranh chấp thường gặp phổ biến nhất. Ví dụ: Tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động, người sử dụng lao động không trả đủ lương, không đóng BHXH đầy đủ cho người lao động theo như thoả thuận, ..)
 • Tranh chấp lao động tập thể về quyền hoặc về lợi ích giữa một hay nhiều tổ chức đại diện người lao động với người sử dụng lao động hoặc một hay nhiều tổ chức của người sử dụng lao động. Ví dụ: Tranh chấp giữa tổ chức đại diện người lao động và người sử dụng lao động về việc cho nhân viên nữ nghỉ trong thời gian hành kinh; Tranh chấp giữa tổ chức đại diện người lao động và người sử dụng lao động về việc giảm giờ làm cho người lao động,...

Luật sư tranh tụng tại tòa án vụ án tranh chấp lao động

 

Luật sư tranh tụng tại tòa án vụ án tranh chấp lao động

Công việc cần phải thực hiện trước khi muốn tiến hành khởi kiện tranh chấp lao động ra Tòa án. 

Tranh chấp lao động cá nhân (trừ một số trường hợp) và tranh chấp lao động tập thể về quyền phải được giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án giải quyết.

 

 • Điều 188 Bộ luật lao động 2019 quy định tranh chấp lao động cá nhân phải được giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án giải quyết, trừ các tranh chấp lao động sau đây không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải:
 1. a) Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;
 2. b) Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;
 3. c) Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;
 4. d) Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về việc làm, về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

đ) Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Giữa người lao động thuê lại với người sử dụng lao động thuê lại.

 

 • Khoản 2 Điều 191 Bộ luật lao động 2019 quy định tranh chấp lao động tập thể về quyền phải được giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án giải quyết.

Trường hợp không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải hoặc hết thời hạn hòa giải theo quy định mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải hoặc trường hợp hòa giải không thành thì các bên tranh chấp có quyền lựa chọn yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án để giải quyết tranh chấp.

Các bước khởi kiện vụ án tranh chấp đất lao động tại Toà án nhân dân.

Xác định thẩm quyền của toà án đối với vụ án tranh chấp lao động (toà án nào nhận đơn khởi kiện của đương sự.

Toà án nhân dân cấp quận (huyện) nơi bị đơn cư trú, làm việc (bị đơn là cá nhân) hoặc nơi bị đơn có trụ sở (bị đơn là cơ quan, tổ chức). Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận bằng văn bản về chọn Tòa án nơi nguyên đơn cư trú, làm việc để giải quyết tranh chấp.

*Lưu ý: Nếu có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp thì thẩm quyền giải quyết thuộc về Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

Ngoài ra, nếu là tranh chấp về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt Hợp đồng lao động, BHXH, BHYT, BHTN, quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện khác đối với người lao động thì nguyên đơn là người lao động có thể yêu cầu Toà án nơi mình cư trú, làm việc giải quyết.

Ví dụ: Ông An ở huyện A, tỉnh B đang muốn khởi kiện Công ty ở huyện X, tỉnh Y về việc công ty không trả tiền lương, trợ cấp khi đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động với mình thì có thể nộp đơn khởi kiện tại Toà án nhân dân huyện A, tỉnh B (nơi ông An cư trú, làm việc) giải quyết.

Soạn đơn khởi kiện nộp cho toà án đối với vụ án tranh chấp lao động.

 

 • Lưu ý khi soạn đơn khởi kiện vụ án tranh chấp lao động:
 • Đơn khởi kiện phải đảm bảo về mặt hình thức và nội dung theo quy định tại Điều 189 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, cụ thể:

Đơn khởi kiện phải có các nội dung chính như ngày tháng năm làm đơn khởi kiện; Tên Toà án nhận đơn; Tên nơi cư trú làm việc của người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu là cá nhân) hoặc trụ sở của người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu là cơ quan, tổ chức); Quyền lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm; những vấn đề cụ thể yêu cầu Toà án giải quyết,…

Kèm theo đơn khởi kiện sẽ có các tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm.

 • Ngoài ra, nên chọn lọc những tình tiết, chứng cứ quan trọng để đưa vào đơn khởi kiện tránh cho đơn trình bày lan mang, khó hiểu.
 • Trong trường hợp vụ án có giá ngạch (có yêu cầu liên quan đến một khoản tiền nhất định) thì cần ghi rõ, tính toán chính xác số tiền, khoản lãi (nếu có) để Toà án có cơ sở xác định án phí và thụ lý vụ án.

Cách thức nộp đơn khởi kiện vụ án tranh chấp lao động. 

Việc nộp hồ sơ khởi kiện có thể thực hiện theo các cách gồm:

 • Nộp trực tiếp hồ sơ tại toà án;
 • Gửi hồ sơ đến Toà án theo đường dịch vụ bưu chính (qua đường Bưu điện);
 • Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua cổng thông tin điện tử của Toà án (nếu có);
 • Ủy quyền cho người khác.

Thời gian giải quyết vụ án tranh chấp lao động tại toà án.

 • Thời gian thụ lý giải quyết: Trong vòng 08 (tám) ngày làm việc.

Trong vòng 08 (tám) ngày làm việc kể từ ngày Toà án nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ đủ điều kiện, hợp lệ thì Toà án sẽ ra thông báo nộp tiền tạm ứng án phí. (Kể từ ngày nhận được thông báo nộp tiền tạm ứng án phí trên, người nộp hồ sơ phải đến trụ sở Chi cục thi hành án dân sự để làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm theo quy định trong vòng 7 ngày và phải nộp lại biên lai đóng tiền tạm ứng án phí cho Tòa án).

 • Thời gian chuẩn bị xét xử: 02 tháng kể từ ngày Tòa thụ lý. Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan thì có thể gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử nhưng không quá 01 tháng.
 • Thời gian đưa vụ án ra xét xử: Trong 01 tháng tính từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa mở phiên tòa sơ thẩm; nếu có lý do chính đáng thì thời hạn này có thể kéo dài đến 02 tháng.

Hồ sơ cần chuẩn bị cho vụ án tranh chấp lao động nộp tại Toà án.

-    Đơn khởi kiện;

-    Giấy tờ tùy thân, giấy tờ liên quan

-    Các tài chứng minh giữa hai bên tồn tại quan hệ lao động: Hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động, bảng lương cá nhân hoặc giấy tờ chuyển khoản lương,…

-    Tài liệu chứng minh sự kiện tranh chấp giữa các bên: Quyết định chấm dứt hợp động lao động hoặc quyết định sa thải, thông báo nghỉ việc,…

-    Giấy tờ tùy thân, giấy tờ liên quan của người đại diện uỷ quyền (trong trường hợp uỷ quyền cho người khác đại diện tham gia tố tụng);

-    Ngoài ra, tùy thuộc vào tranh chấp là tranh chấp lao động cá nhân hay tranh chấp lao động tập thể về quyền, có bắt buộc phải qua thủ tục tiền tố tụng hay không mà nộp kèm theo các giấy tờ/tài liệu chứng minh tranh chấp đã được giải quyết qua thủ tục tiền tố tụng.

Các lưu ý khi khi khởi kiện vụ án tranh chấp lao động tại toà án. 

 • Thời hiệu khởi kiện tại Toà án:
 • Thời hiệu yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp lao động cá nhân/ tranh chấp lao động tập thể về quyền là 01 năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm. Nếu thời hạn trên kết thúc thì sẽ mất quyền khởi kiện (Khoản 3 Điều 190, 194 Bộ luật Lao động 2019 và Điều 150 Bộ luật Dân sự 2015).

Ví dụ: Công ty A đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động trái pháp luật với ông B từ ngày 10/05/2022 thì thời hiệu yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp lao động của Ông B và công ty A là 01 năm tính từ ngày 10/05/2022. Nếu quá thời hạn trên (nghĩa là đến ngày 11/05/2023) ông B sẽ mất quyền khởi kiện Công ty A.

 • Đối với tranh chấp lao động tập thể về lợi ích: không quy định thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp.

 

 • Về án phí:
 • Án phí dân sự sơ thẩm đối với tranh chấp về lao động không có giá ngạch: 300.000 đồng;
 • Án phí dân sự sơ thẩm đối với tranh chấp về lao động có giá ngạch quy định tại Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016.
1.5 Đối với tranh chấp về lao động có giá ngạch  
a Từ 6.000.000 đồng trở xuống 300.000 đồng
b Từ trên 6.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng 3% giá trị tranh chấp, nhưng không thấp hơn 300.000 đồng
c Từ trên 400.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng 12.000.000 đồng + 2% của phần giá trị có tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng
d Từ trên 2.000.000.000 đồng 44.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị có tranh chấp vượt 2.000.000.000 đồng

 

 

Tham khảo: Luật sư tư vấn cho vụ án tranh chấp lao động tại Toà án.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Tên công ty: Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và Cộng Sự – NVCS

Địa chỉ: Lầu 1, số 170 – 170Bis, phường Phạm Ngũ Lão, Bùi Thị Xuân, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0916 303 656 (Liên hệ ngay cho luật sư để được tư vấn miễn phí)

Email: Luatsu@nvcs.vn

Click đây để xem thông tin : Thạc sĩ -Luật sư – Trọng Tài Viên Thương Mại : NGUYỄN THÀNH TỰU

 

 

 

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀ GÌ, ĐIỀU KIỆN VÀ CÁCH TÍNH MỨC HƯỞNG TRỢ CẤP NĂM 2024?

TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀ GÌ, ĐIỀU KIỆN VÀ CÁCH TÍNH MỨC HƯỞNG TRỢ CẤP NĂM 2024?

Hiện tại, quy định về trợ cấp mất việc làm chưa có định nghĩa cụ thể. Tuy nhiên, theo Điều 47, Khoản 1 của Bộ Luật Lao Động 2019, trợ cấp mất việc làm được hiểu là một khoản tiền được chi trả để bảo vệ quyền lợi của người lao động tại hầu hết các doanh nghiệp và tổ chức hoạt động kinh doanh.
THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ LÀ GÌ NĂM 2024?

THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ LÀ GÌ NĂM 2024?

Hiểu về thoả ước lao động tập thể là quan trọng vì nó liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cả người sử dụng lao động và người lao động trong môi trường làm việc. Việc hiểu rõ nội dung thỏa ước
MƯỢN HỒ SƠ NGƯỜI KHÁC ĐI LÀM CÓ ĐƯỢC HƯỞNG BHXH HAY KHÔNG MỚI NHẤT NĂM 2024?

MƯỢN HỒ SƠ NGƯỜI KHÁC ĐI LÀM CÓ ĐƯỢC HƯỞNG BHXH HAY KHÔNG MỚI NHẤT NĂM 2024?

Bảo hiểm xã hội (BHXH) đại diện cho việc đảm bảo hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động trong trường hợp họ mất thu nhập hoặc giảm thu nhập do các nguyên nhân như bệnh tật, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHUYẾT TẬT ĐƯỢC QUY ĐỊNH THẾ NÀO NĂM 2024

THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHUYẾT TẬT ĐƯỢC QUY ĐỊNH THẾ NÀO NĂM 2024

Người sử dụng lao động có quyền tự quyết định thời gian làm việc theo ngày hoặc theo tuần, nhưng cần thông báo trước cho người lao động. Trong trường hợp làm theo tuần, thời gian làm việc bình thường không được quá 10 giờ
NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC CÓ ĐƯỢC KHÔNG MỚI NHẤT NĂM 2024

NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC CÓ ĐƯỢC KHÔNG MỚI NHẤT NĂM 2024

Những người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn xác định, hoặc hợp đồng lao động theo mùa vụ, với thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC MỚI NHẤT NĂM 2024

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC MỚI NHẤT NĂM 2024

Hợp đồng thử việc là gì? nội dung chính của hợp đồng thử việc mới nhất năm 2024, mức lương, quyền và lợi ích của bản của người thử việc mới nhất năm 2024, quy định về xử phạt đối với người sử dụng lao động.
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi