Thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh du lịch Quốc tế

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

du lịch lữ hành

Dịch vụ tư vấn kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế tại Việt Nam

DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH DU LỊCH QUỐC TẾ

Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành bao gồm doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa và doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành qsuốc tế, để được hoạt động, doanh nghiệp phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động.

Hơn nữa, một trong các điều kiện đầu tiên mà khách nước ngoài muốn đi du lịch tại Việt Nam quan tâm là doanh nghiệp lữ hành mình đặt dịch vụ có chức năng kinh doanh lữ hành quốc tế theo quy định của pháp luật Việt Nam hay không? Để đáp ứng nhu cầu thực tế đó, NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ cung cấp dịch vụ xin giấy phép kinh doanh du lịch quốc tế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế có được sự cấp phép hoạt động một cách nhanh và tốt nhất

.I. VỀ GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

1. Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được cấp theo phạm vi kinh doanh, bao gồm:

- Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;

- Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài;

- Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.2. Không cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trong các trường hợp sau đây:

- Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh lữ hành trái pháp luật đã bị xử phạt hành chính về hành vi đó trong thời gian chưa quá mười hai tháng tính đến thời điểm đề nghị cấp giấy phép;

- Doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trong thời gian chưa quá mười hai tháng tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép.3. Việc thu, nộp lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

II. ĐIỀU KIỆN KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

kinh doanh du lịch lữ hành

Điều kiện và thủ tục kinh doanh lữ hành quốc tế

- Có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương cấp.

- Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế.

- Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.

- Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

- Có tiền k‎ý quỹ tại Ngân hàng theo quy định và được hưởng lãi suất không kỳ hạn đối với tiền ký quỹ.

 • 250.000.000 đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;
 • 500.000.000 đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài hoặc kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

+ Tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế được sử dụng để giải quyết các vấn đề phát sinh trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trong hoạt động kinh doanh lữ hành.

+  Hoàn trả tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành cho doanh nghiệp trong những trường hợp sau đây:

 • Có thông báo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc doanh nghiệp không được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
 • Có quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của doanh nghiệp;
 • Có quyết định của cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư về việc thu hồi giấy chứng nhận đầu tư hoặc xóa ngành nghề kinh doanh lữ hành trong giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành có vốn đầu tư nước ngoài.

III. THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DU LỊCH QUỐC TẾ

Để thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh du lịch quốc tế, Quý khách hàng sẽ cung cấp cho NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ  các tài liệu sau:

STTGiấy tờ cần cung cấpSố lượngQuy cách

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp02Sao y không quá 03 tháng

Giấy xác nhận ký quỹ tại Ngân hàng thương mại

 • Doanh nghiệp đưa khách du lịch vào Việt Nam : 250.000.000 đồng
 • Doanh nghiệp đưa khách ra nước ngoài: 500.000.000 đồng

02Sao y không quá 03 tháng

(theo mẫu quy định dành cho tôt chức hoạt động lữ hành quốc tế)

 Giấy tờ chứng minh thời gian làm việc trong lĩnh vực kinh doanh lữ hành, điều hành hoặc hướng dẫn viên du lịch của người phụ trách điều hành du lịch hoặc của thành viên Ban giám đốc (tối thiểu 4 năm kinh nghiệm) (*)02Bản chính hoặc sao y

Đồng thời ghi chú cụ thể nhiệm vụ công tác tại từng nơi đó.

Phương án kinh doanh02 Bản chính (theo mẫu hướng dẫn)

(N&CS sẽ hướng dẫn)

Thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế3 thẻ x 2 cáiBản photo

Hợp đồng lao động hợp lệ của các hướng dẫn viên tại mục 5 với doanh nghiệp02Sao y không quá 03 tháng

Chương trình tour nội địa, quốc tế (mỗi loại ít nhất 1 chương tình tour)02Bản chính

(gửi file qua mail trước)

Lưu ý (*)

1. Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định bằng tổng thời gian trực tiếp làm việc trong các lĩnh vực sau:

a) Quản lý hoạt động lữ hành;

b) Hướng dẫn du lịch;

c) Quảng bá, xúc tiến du lịch;

d) Xây dựng và điều hành chương trình du lịch;

đ) Nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch

III. Trình tự cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đến cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

- Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh hoàn thành việc thẩm định hồ sơ và gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương để xem xét, cấp giấy phép; trường hợp không đủ tiêu chuẩn để đề nghị cấp giấy phép thì cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết;

- Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ và văn bản đề nghị của cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương có trách nhiệm xem xét, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối cấp giấy phép thì phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh và doanh nghiệp biết.

IV. Dịch vụ thực hiện tại NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ

- Tư vấn điều kiện đăng ký Cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

- Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ Cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

- Soạn thảo hồ sơ, phương án kinh doanh xin cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

- Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục xin Cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

- Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình Cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

- Nhận và giao lại cho khách hàng Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

- Tư vấn đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

- Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của Doanh nghiệp du lịch Việt Nam ở  nước ngoài;

- Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt nam.

BẠN NÊN XEM THÊM

 • Luật sư riêng
 • Thủ tục thành lập doanh nghiệp- công ty :
 • Thành lập công ty theo luật doanh nghiệp 2020 có gì mới
 • Dịch vụ kế toán thuế :
 • Quy trình đăng ký Nhãn hiệu, lô gô độc quyền:
 • Luật sư tranh tụng tại toà án các cấp
 • Công bố thực phẩm thông thường, thực phẩm chức năng
 • Công bố mỹ phẩm nhập khẩu
 • Thủ tục đầu tư ra nước ngoài
 • Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
 • Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện
 • Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Giấy phép con:
 • Visa cho người nước ngoài:
 • Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam:

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH DƯƠNG; MỘT VÀI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH DƯƠNG CÓ THẨM QUYỀN
ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH PHƯỚC

ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH PHƯỚC

ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH PHƯỚC; MỘT VÀI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH PHƯỚC CÓ THẨM QUYỀN
ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

 ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI; MỘT VÀI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI CÓ THẨM QUYỀN
ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LONG AN

ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LONG AN

MỘT VÀI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LONG AN CÓ THẨM QUYỀN; ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LONG AN
ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TÂY NINH

ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TÂY NINH

ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TÂY NINH; MỘT VÀI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TÂY NINH CÓ THẨM QUYỀN
ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH

 ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH Ở ĐÂU; MỘT VÀI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ CÔNG THƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH CÓ THẨM QUYỀN
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi