QUY TRÌNH, THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH NĂM 2024

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

 

 

Chi nhánh là một đơn vị trực thuộc công ty, thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của doanh nghiệp. Chi nhánh không có tư cách pháp nhân nhưng có con dấu và tài khoản riêng của mình.

Thành lập chi nhánh công ty là một quá trình quan trọng, đánh dấu sự phát triển mới trong hoạt động kinh doanh của công ty. Điều này cho phép doanh nghiệp mở rộng hoạt động sang các khu vực địa lý mới nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận và tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Với kinh nghiệm 10 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn pháp luật doanh nghiệp, Công ty Luật TNHH Quốc tế Nguyễn và Cộng sự (NVCS) đã tư vấn với hơn 1000 khách hàng, chúng tôi tin tưởng sẽ mang đến những trải nghiệm tốt nhất và đem đến sự hài lòng tuyệt đối cho Quý khách hàng khi lựa chọn sử dụng dịch vụ tại NVCS.

 

Điều kiện để thành lập chi nhánh tại TP. HCM năm 2023

Các loại hình Công ty

Các loại hình doanh nghiệp có thể thành lập chi nhánh bao gồm: doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên, Công ty Hợp danh, Công ty Cổ phần.

Tên chi nhánh

Phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái gồm F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu. 

Tên chi nhánh phải bao gồm cụm từ “Chi nhánh” kèm theo tên công ty. 

Ngoài đăng ký tên bằng tiếng Việt, chi nhánh của doanh nghiệp có thể đăng ký thêm tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt. 

Trụ sở hoạt động

Trụ sở đăng ký hoạt động của doanh nghiệp phải bao gồm:

 • Số nhà, ngách, ngõ, hẻm, đường phố, tổ, xóm, ấp, thôn
 • Xã, phường, thị trấn
 • Quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
 • Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngoài ra doanh nghiệp cũng có thể thành lập chi nhánh tại nước ngoài. 

Ngành nghề kinh doanh

- Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải tương ứng với ngành, nghề kinh doanh mà công ty mẹ đã đăng ký.

- Nếu muốn mở rộng phạm vi kinh doanh như kinh doanh ngành nghề khác, cần đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh đó cho doanh nghiệp chính trước, sau đó thực hiện việc đăng ký bổ sung cho chi nhánh của doanh nghiệp. 

Người đứng đầu chi nhánh

Là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, có thể là người đại diện theo pháp luật hoặc một người khác. 

Quy trình thành lập chi nhánh

BƯỚC 1: Chuẩn bị hồ sơ 

BƯỚC 2: Nộp hồ sơ 

BƯỚC 3: Thẩm định, cấp giấy chứng nhận thành lập chi nhánh

BƯỚC 4: Công bố thông tin và khắc dấu chi nhánh (nếu có)

Thủ tục thành lập chi nhánh đối với từng loại hình doanh nghiệp

BƯỚC 1: CHUẨN BỊ HỒ SƠ

HỒ SƠ THÀNH LẬP CHI NHÁNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

 • Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh (Mẫu Phụ lục II-7, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ của người đứng đầu chi nhánh:
 • Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ nếu người nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

HỒ SƠ THÀNH LẬP CHI NHÁNH ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

 • Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh (Mẫu Phụ lục II-7, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);
 • Quyết định về việc thành lập chi nhánh của doanh nghiệp;
 • Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh công ty;
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ của người đứng đầu chi nhánh:
 • Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ nếu người nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

HỒ SƠ THÀNH LẬP CHI NHÁNH ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

 • Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh (Mẫu Phụ lục II-7, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);
 • Quyết định của Hội đồng thành viên về việc thành lập chi nhánh của doanh nghiệp;
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thành lập chi nhánh công ty;
 • Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh công ty;
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ của người đứng đầu chi nhánh:
 • Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ nếu người nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. 

HỒ SƠ THÀNH LẬP CHI NHÁNH ĐỐI VỚI CÔNG TY HỢP DANH

 • Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh (Mẫu Phụ lục II-7, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);
 • Quyết định về việc đăng ký thành lập chi nhánh doanh nghiệp;
 • Biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc thành lập chi nhánh công ty;
 • Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh công ty;
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ của người đứng đầu chi nhánh:
 • Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ nếu người nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. 

HỒ SƠ THÀNH LẬP CHI NHÁNH ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN

 • Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh (Mẫu Phụ lục II-7, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);
 • Quyết định về việc đăng ký thành lập chi nhánh;
 • Biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc đăng ký thành lập chi nhánh công ty;
 • Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh của doanh nghiệp;
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ của người đứng đầu chi nhánh: 
 • Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ nếu người nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

 

BƯỚC 2: NỘP HỒ SƠ

 Hồ sơ được nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh. Hồ sơ thành lập chi nhánh sau khi hoàn thành sẽ được NVCS tiến hành nộp hồ sơ đăng ký hoạt động. Thời hạn để giải quyết hồ sơ là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Sau khi hồ sơ được nộp, NVCS sẽ theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp đến quý khách hàng.

 

BƯỚC 3: THẨM ĐỊNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN THÀNH LẬP CHI NHÁNH

Hồ sơ sau khi được nộp và chấp nhận hợp lệ, Sở kế hoạch đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận thành lập chi nhánh, Công ty Luật Nguyễn và Cộng sự sẽ đại diện cho khách hàng nhận giấy chứng nhận. 

 

BƯỚC 4: CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ KHẮC DẤU CHI NHÁNH (NẾU CÓ)

Đây là thủ tục bắt buộc doanh nghiệp phải công bố. Nội dung công bố thông tin gồm có giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh và các thông tin về ngành nghề kinh doanh.

Các loại thuế chi nhánh mà doanh nghiệp phải nộp

a) Lệ phí môn bài

- Đối với chi nhánh đăng ký thành lập theo hình thức hạch toán độc lập: tiến hành thực hiện kê khai và nộp lệ phí môn bài tại cơ quan quản lý thuế của chi nhánh.

- Đối với chi nhánh đăng ký thành lập theo hình thức hạch toán phụ thuộc:

Nếu chi nhánh ở trong cùng một tỉnh với trụ sở chính thì thực hiện việc kê khai và nộp tại cơ quan quản lý thuế của công ty.

Nếu chi nhánh ở khác tỉnh so với trụ sở chính thì kê khai và nộp tại cơ quan quản lý thuế của chi nhánh.

Chi nhánh doanh nghiệp thực hiện kê khai lệ phí môn bài mỗi năm một lần. Thời hạn nộp lệ phí chậm nhất là vào ngày 30 tháng 01 hằng năm.

 

b) Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Nếu chi nhánh của doanh nghiệp đăng ký theo hình thức hạch toán độc lập hoặc có địa chỉ khác tỉnh với địa chỉ trụ sở chính của công ty mẹ thì sẽ phải kê khai và nộp thuế GTGT tại cơ quan quản lý thuế của chi nhánh.

Nếu chi nhánh đăng ký theo hình thức hạch toán phụ thuộc mà không phát sinh doanh thu hoặc cùng thuộc tỉnh với địa chỉ của trụ sở chính: kê khai và nộp thuế GTGT tại trụ sở chính của công ty mẹ.

 

c) Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Căn cứ Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC:

Đối với chi nhánh của công ty hạch toán độc lập, sẽ nộp hồ sơ khai thuế TNDN phát sinh tại cơ quan quản lý thuế của chi nhánh.

Đối với chi nhánh doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc, không cần phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN, chỉ thực hiện kê khai thuế tại trụ sở chính của công ty. Sau đó, công ty mẹ có trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế TNDN cho cả phần phát sinh tại chi nhánh.

 

Trên đây là quy trình, thủ tục thành lập chi nhánh mà Công ty Luật TNHH Quốc tế Nguyễn và Cộng sự xin chia sẻ đến Quý khách hàng và bạn đọc. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây.

 

Thông tin liên hệ: 

 • Địa chỉ: 170 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: 0916 303 656
 • Email: Luatsu@nvcs.vn
 • Website: https://nvcs.vn/ 

 

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
QUY TRÌNH, THỦ TỤC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

QUY TRÌNH, THỦ TỤC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

Văn phòng đại diện là một đơn vị trực thuộc công ty, cung cấp thông tin nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp tiếp cận với thị trường và các đối tác mới. Có con dấu và tài khoản riêng của mình nhưng không có tư cách pháp nhân
QUY TRÌNH, THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH NĂM 2024

QUY TRÌNH, THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH NĂM 2024

Chi nhánh là một đơn vị trực thuộc công ty, thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của doanh nghiệp. Chi nhánh không có tư cách pháp nhân nhưng có con dấu và tài khoản riêng của mình.
DỊCH VỤ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

DỊCH VỤ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

 Theo quy định tại Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020, Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của công ty/tổ chức
Thành lập Doanh nghiệp tư nhân

Thành lập Doanh nghiệp tư nhân

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GỒM: 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp ; 2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; 3. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ ;
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi