Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
THỦ TỤC THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ TẠI HCM  2024

THỦ TỤC THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ TẠI HCM 2024

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm:,Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi