BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

Biên bản họp hội đồng hội đồng cổ đông là một dạng văn bản được ghi chép lại sau các buổi họp của Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần. Cũng nhưng đây là một trong những văn bản được cơ quan nhà nước yêu cầu cung cấp khi công ty cổ phần tiến hành đăng ký thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh. Cụ thể, trong trường hợp công ty cổ phần khi tiến hành đăng ký thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật, cần cung cấp cho Sở kế hoạch - đầu tư một bộ hồ sơ, gồm:

mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông

Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông chuẩn pháp lý nhất!

 1. a) Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 2. b) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;
 3. c) Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp.

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Do đó Công ty Luật NVCS mời quý bạn đọc tham khảo Mẫu Biên bản họp Hội đồng cổ đông tại đây. Những thắc mắc liên qua đến biểu mẫu biên bản họp hội đồng cổ đông, cũng như vấn đề pháp luật doanh nghiệp cần được tư vấn, hỗ trợ. Quý bạn đọc vui lòng liên hệ công ty Luật NVCS qua Hotline: 0916303656

maauc biên bản họp cổ đông

Thông tin chuẩn nhất về biên bản cuộc họp đại HĐCĐ

TÊN CÔNG TY

----------------

Số :  ................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------

 

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tên công ty: ……………………………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………..

 1. Thời gian và địa điểm:

- Vào hồi … h ngày ….... tháng …… năm …..

- Địa điểm: ……………………………………………………………………………….

 1. Thành phần tham dự cuộc họp:

(1) ………………………. - Chủ tịch hội đồng quản trị, cổ đông công ty, nắm giữ ……….. cổ phần, tương ứng với …………….. đồng chiếm ……..% vốn điều lệ - Chủ tọa cuộc họp

(2) ……………………..  – cổ đông công ty, nắm giữ …………… cổ phần phổ thông tương ứng ……………….. đồng chiếm …..% vốn điều lệ – Thư ký cuộc họp

(3) ……………………..

(4) ……………………..Thư ký cuộc họp

Sau thảo luận tại cuộc họp, tất cả các cổ đông công ty (…/…. cổ đông) đạt …… % số cổ phần phổ thông có quyền khi biểu quyết đã thống nhất thay đổi với các nội dung sau: (Nếu lần lượt các nội dung cần thay đổi)

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Tỷ lệ phiếu quyết:  (Phương thức tính số phiếu biểu quyết: ….. cổ phần = …. phiếu. Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: ……….. phiếu)

- Tổng số phiếu hợp lệ: ……….. phiếu/………. phiếu, đạt ……% số biếu tham gia biểu quyết hợp lệ.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: ……. phiếu

- Số phiếu tán thành: ………… phiếu/………. phiếu, đạt …….% số phiếu có quyền biểu quyết tham gia cuộc họp tán thành;

- Số phiếu không tán thành:  …. thành

- Số phiếu không có ý kiến: …. phiếu

Cuộc họp đã thông qua các nội dung sau:

……………………………………………………………………………………………………

Cuộc họp kết thúc vào lúc …….. giờ ……………….

 CHỦ TỌA CUỘC HỌP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ký, đóng dấu

 

THƯ KÝ CUỘC HỌP

 

 

 

BẠN NÊN XEM THÊM

 • Luật sư riêng
 • Thủ tục thành lập doanh nghiệp- công ty :
 • Thành lập công ty theo luật doanh nghiệp 2020 có gì mới
 • Dịch vụ kế toán thuế :
 • Quy trình đăng ký Nhãn hiệu, lô gô độc quyền:
 • Luật sư tranh tụng tại toà án các cấp
 • Công bố thực phẩm thông thường, thực phẩm chức năng
 • Công bố mỹ phẩm nhập khẩu
 • Thủ tục đầu tư ra nước ngoài
 • Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
 • Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện
 • Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Giấy phép con:
 • Visa cho người nước ngoài:
 • Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân  Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân  Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân  Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất năm 2024
Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình mới nhất năm 2024
Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, Tỉnh Thái Bình mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, Tỉnh Thái Bình mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, Tỉnh Thái Bình mới nhất năm 2024
Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất năm 2024
Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Yên Lạc, Tỉnh VĨNH PHÚC mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Yên Lạc, Tỉnh VĨNH PHÚC mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Yên Lạc, Tỉnh VĨNH PHÚC mới nhất năm 2024
Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường, Tỉnh VĨNH PHÚC mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường, Tỉnh VĨNH PHÚC mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường, Tỉnh VĨNH PHÚC mới nhất năm 2024
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi