ĐĂNG KÝ HÌNH THỨC KẾ TOÁN VÀ SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

                        

                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         Mẫu I.3

                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                        (KH-KT-TK)

                                                                 ---------o0o--------

TỜ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN 

HÌNH THỨC KẾ TOÁN VÀ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

KÍNH GỬI: CHI CỤC THUẾ …………………

     

  1. Tên Giám Đốc: ……………………..   
  2. 2. Tên cơ sở KD: …………………………………………………..
  3. Mã số thuế: ……………………….               Do Sở KH & ĐT cấp ngày : …………
  4. Địa chỉ KD: ………………………………………………………………………………
  5. Ngành, nghề kinh doanh: …………………………………………………………………

6.Xin đăng ký thực hiện chế độ kế toán theo:

a/ Hình thức kế toán : Nhật ký chung

b/ Hình thức nhập xuất hàng hóa : Bình quân gia quyền 

c/ Phương pháp kê khai : Thường xuyên

d/ Các tài khoản sử dụng                 : (Căn cứ hệ thống TK ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC  ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính).

111,112, 113, 131, 133, 156, 333, 334, 511, 632, 641, 642, 711, 811, 911, 421, 411 …

e/ Các loại hóa đơn đăng ký sử dụng

- Hóa đơn bán hàng thông thường              ❑

- Hóa đơn GTGT      

- Hóa đơn kiêm PXK      

- Phiếu XK kiêm VCNB      

- Hóa đơn dịch vụ                

- Hóa đơn khối lượng XDCBHT               ❑

- Hóa đơn bán vàng bạc      

- Hóa đơn thuê nhà                             ❑

- Các loại hóa đơn đặc thù khác :………………………………………………………………………………….

  1. Cơ sở đang sử dụng máy vi tính để hoạch toán kế: có   ❑       không   ❑

        bằng phần mềm (nếu có) của: …………………………………………………….

Ngày…..tháng…..năm 20….

Đại Diện Theo Pháp Luật

(ký tên, đóng dấu)

  

     

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân  Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân  Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân  Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất năm 2024
Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình mới nhất năm 2024
Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, Tỉnh Thái Bình mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, Tỉnh Thái Bình mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, Tỉnh Thái Bình mới nhất năm 2024
Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất năm 2024
Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Yên Lạc, Tỉnh VĨNH PHÚC mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Yên Lạc, Tỉnh VĨNH PHÚC mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Yên Lạc, Tỉnh VĨNH PHÚC mới nhất năm 2024
Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường, Tỉnh VĨNH PHÚC mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường, Tỉnh VĨNH PHÚC mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường, Tỉnh VĨNH PHÚC mới nhất năm 2024
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi