Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

Căn cứ pháp lý thành lập Trung Tâm Ngoại Ngữ 

- Thông tư số 02/2020 về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm;

- Quy chế về Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ, tin học được ban hành kèm theo Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 21/08/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

- Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

Thủ tục, các bước thành lập trung tâm ngoại ngữ 

Theo Khoản 3, Điều 47 Nghị định 46/2017/NĐ-CP, Khoản 20 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP có nêu rõ quy trình thành lập trung tâm ngoại ngữ. Theo đó để thành lập một trung tâm ngoại ngữ, bạn cần thực hiện các bước sau đây:

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ chuẩn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ;

- Bước 2: Trong thời gian 10 ngày làm việc theo quy định của pháp luật,  kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ  có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định hồ sơ theo quy định;

- Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày theo quy định, người có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học ra quyết định thành lập, cho phép thành lập nếu hồ sơ hợp lẹ và đủ điều kiện; nếu chưa quyết định thành lập thì phải có văn bản thông báo cho cá nhân, tổ chức và nêu rõ lý do.

Trên đây là một số bước cơ bản để thành lập một trung tâm ngoại ngữ ở Việt Nam. Bên cạnh đó, bạn cần phải tham khảo và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan để đảm bảo hoạt động của trung tâm được thực hiện đúng pháp luật.

Hồ sơ đăng ký thành lập trung tâm ngoại ngữ

Để thành lập trung tâm ngoại ngữ tổ chức, cá nhân cần những giấy tờ chính như sau:

- 01 bản Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ;

- 01 Đề án để thành lập trung tâm ngoại ngữ 

- 01 Dự thảo nội quy về tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ.

Tuy nhiên trên thực tế, trong một số trường hợp, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập trung tâm ngoại ngữ cần chuẩn bị các loại giấy tờ chính sau:

 

Đối với tổ chức là doanh nghiệp thành lập trung tâm ngoại ngữ

- 01 Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp (bắt buộc phải có ngành nghề về giảng dạy ngoại ngữ);

- 01 Giấy cam kết phòng cháy chữa cháy do chính doanh nghiệp viết;

- 01 Văn bản xác nhận  đồng ý của chính quyền địa phương cho mở trung tâm 

- 01 Danh sách giáo viên giảng dạy, Danh sách nhân viên trung tâm;

- Cần ký hợp đồng lao động với Giám đốc Trung tâm, giáo viên và các nhân viên khác;

- Hợp đồng thuê, mượn trụ sở ở nơi đặt trụ sở của trung tâm có công chứng (thời hạn thuê ít nhất 01 năm tính tới thời điểm nộp hồ sơ; Diện tích cần đảm bảo 1,5m2 /1 học viên). Diện tích 1 phòng học 30m2;

- 01 Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử hữu nhà, đất nơi đặt trụ sở trung tâm ngoại ngữ;

Đối với giám đốc trung tâm ngoaị ngữ

- Bản sao chứng thực CCCD/CMND;

- Bảng sơ yếu lý lịch có dán ảnh cá nhân 3×4, có xác nhận của UBND nơi cư trú;

- Có văn bản xác nhận thời gian công tác trong lĩnh vực giáo dục tại cơ sở giáo dục ít nhất từ 03 năm trở lên ở vị trí tư vấn giáo dục hoặc giảng dạy ngoại ngữ;

- 01 Bản sao chứng thực Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ hoặc Bằng B1 hoặc các chứng chỉ khác tương đương;

- 01 Giấy khám sức khỏe tổng quát trong thời hạn 6 tháng gần nhất;

Đối với giáo viên, nhân viên của trung tâm ngoại ngữ 

Để đăng ký thành lập rung tâm cần tối thiểu là 04 giáo viên ngoại ngữ(25 học viên/1 giáo viên/1 ca học);

01 Bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành sư phạm ngoại ngữ (nếu không có chuyên ngành sư phạm thì phải có thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm);

01 Bản sao chứng thực CMND/CCCD;

Thông tin nơi công tác hiện tại;

01 Hồ sơ lao động (bao gồm Sơ yếu lý lịch, Giấy khám sức khỏe, đơn xin việc)

 Đối với các nhân viên khác trong trung tâm ngoại ngữ 

-Nhân viên tư vấn: Bản sao chứng thực bằng đại học tốt nghiệp các chuyên ngành kinh tế, thương mại, ngoại ngữ…; Bản sao chứng thực CMND/CCCD;

- Thủ quỹ: Bản sao chứng thực Bằng tốt nghiệp chuyên ngành phù hợp; Bản sao chứng thực CMND/CCCD;

-Kế toán: Bản sao chứng thực Bằng tốt nghiệp chuyên ngành phù hợp;  bản sao chứng thực CMND/CCCD;

- Bảo vệ: Bản sao chứng thực CMND/CCCD; Hồ sơ lao động (bao gồm Sơ yếu lý lịch, Giấy khám sức khỏe, Đơn xin việc)

Một số thông tin khác cần chuẩn bị 

- Tên trung tâm, địa điểm đặt trụ sở trung tâm, quy mô đào tạo, tổ chức cơ cấu, diện tích các phòng,..

- Lập bảng kê Cơ sở vật chất ở trung tâm như bàn, ghế, bảng, máy tính, máy chiểu để giảng dạy; Các trang thiết bị Phòng chày chửa cháy ở mỗi tầng…. ;

- Bảng dự kiến trả lương cho giáo viên ( cần ghi cụ thể theo giờ/tháng/buổi);

- Bảng dự kiến thu các loại học phí của học viên;

- Bảng nội dung chi tiết Chương trình giảng dạy, kế hoạch giảng dạy, kế hoạch kiểm tra, thi cuối khóa, cuối kỳ;

- Bảng Liệt kê đầy đủ giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, có hướng dẫn rõ sử dụng giáo trình như thế nào

Thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ 

Căn cứ theo quy định tại  Điều 47 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT 2018. Để  thành lập trung tâm ngoại ngữ, người có thẩm quyền đăng ký:

- Hiệu trưởng trường đại học/trường cao đẳng sư phạm, Giám đốc đại học, học viện, quyết định thành lập một trung tâm ngoại ngữ trong khuôn viên nhà trường;

- Giám đốc Sở GD&DT quyết định thành lập các trung tâm ngoại ngữ; cho phép thành lập các trung tâm ngoại ngữ thuộc đại học/ học viện, trường đại học/ trường cao đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên của trường và các trung tâm ngoại ngữ của tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập trung tâm đào tạo trực thuộc.

- Người đứng đầu tổ chức xã hội,  tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội – nghề nghiệp được pháp luật cho phép thành lập trung tâm trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với trung tâm ngoại ngữ trực thuộc;
 

 Mẩu một số giấy tờ thành lập trung tâm ngoại ngữ 

Tờ trình đè nghị thành lâp trung tâm ngoại ngữ (đơn xin thành lập trung tâm ngoại ngữ)

 

to-trinh-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu1

Hình 1: Mẫu tờ trình (đơn xin) thành lập Trung tâm ngoại ngữ

 

Đề án thành lập trung tâm ngọai ngữ: 

Đề án thành lập trung tâm ngoaị ngữ bao gồm Mô tả chi tiết về các chương trình học và khóa học ngoại ngữ mà trung tâm sẽ cung cấp, bao gồm cả các đối tượng học viên mục tiêu và mục đích chính của từng khóa học; Kế hoạch quảng bá và marketing để giới thiệu trung tâm đến đối tượng khách hàng tiềm năng; Danh sách các giáo viên và giảng viên chính, bao gồm cả hồ sơ và chứng chỉ đào tạo của họ; Thông tin chi tiết về trang thiết bị, dụng cụ giáo dục và các yếu tố an toàn, vệ sinh của trung tâm; Kế hoạch nhân sự và quản lý, bao gồm các chức vụ và nhiệm vụ của từng người trong đội ngũ quản lý và giảng viên tại trung tâm; Các thủ tục pháp lý và điều kiện cần thiết để thành lập và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ,..

ảnh-3-2-1

Hình 2: Mẫu đề án thành lập Trung tâm ngoại ngữ

Điều kiện thành lập mở trung tâm ngoại ngữ

Căn cứ theo quy định tại Điều 48 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT 2018.

Điều kiện để trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục

 Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.

Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm.

Giám đốc trung tâm là người đáp ứng các tiêu chuẩn sau 

Căn cứ khoản 2 Điều 6 Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

- Có nhân thân tốt

- Có năng lực quản lý;

- Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ);

- Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Mẫu quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ (quyết định công nhận hoạt động của trung tâm ngoại ngữ) 

 

mau-quyet-dinh-thanh-lap-trung-tam

Hình 3: Mẫu quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ

Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ của NVCS

Dịch vụ thành lập công ty có ngành nghề kinh doanh giáo dục

Khách hàng cần cung cấp thông tin về CCCD/CMND công chứng, chứng thực.

Liên hệ tư vấn và phí dịch vụ trọn gói: 

Địa chỉ công ty: Lầu 1- 170 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: 09.16.30.36.56 / 09.19.19.59.39

Email:  luatsu@nvcs.com

Website: https://nvcs.vn/

Dịch vụ xin giấy phép mở trung tâm ngoại ngữ

Khách hàng cần cung cấp thông tin theo hướng dẫn từ NVCS để nhận được sự hỗ trợ tối ưu.

Để hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ, Cơ sở đào tạo phải đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất tương ứng với quy mô, chương trình đào tạo và Quý khách hàng vui lòng cung cấp cho các giấy tờ sau:

 

STT

Tên tài liệu

Số lượng

Quy cách

1

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

04

Bản sao chứng thực

2

Biên bản kiểm tra PCCC và hồ sơ Phương án PCCC

   

3

Hợp đồng thuê trụ sở Trung tâm có thời hạn thuê ít nhất 06 năm – bản công chứng

02

Bản sao chứng thực

4

Giám đốc trung tâm:

  • Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương nơi cư trú;
 

01

 

Bản chính

  • Giấy khám sức khỏe (tại bệnh viện cấp Quận trở lên);

01

Bản chính

  • Sổ hộ khẩu tại TP.HCM hoặc xác nhận tạm trú tại TP.HCM

02

Bản sao chứng thực

  • Chứng minh nhân dân 

02

Bản sao chứng thực

  • Bằng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ (Đh sư phạm anh văn);
 

02

 

Bản sao chứng thực

  • Xác nhận kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ ít nhất 01 năm

Lưu ý: 

- Giám đốc trung tâm hiện tại không đứng tên làm Giám đốc trung tâm ngoại ngữ nào khác, 

- Không phải là cán bộ công nhân viên chức nhà nước.

02

Bản sao chứng thực

5

Giáo viên:

Bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên

 hoặc Bằng cao đăng chuyên ngành ngoại ngữ + Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

02

Bản sao chứng thực

6

Kế toán:

Bẳng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành kế toán

02

Bản sao chứng thực

7

Thủ quỹ:

Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên (chuyên ngành gì cũng được)

02

Bản sao chứng thực

8

 

Sách giáo khoa về các chương trình giảng dạy của trung tâm

 

Ví dụ: giáo trình tiếng anh kids, teens, toeic, ielts,…

 

Gửi bản chính

9

Bản dự kiến thu chi học phí của trung tâm

 

Gửi qua mail

10

Điền thông tin cơ sở vật chất và nhân sự của trung tâm

 

Gửi qua mail

 

Liên hệ tư vấn và phí dịch vụ trọn gói: 

Địa chỉ công ty: Lầu 1- 170 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: 09.16.30.36.56 / 09.19.19.59.39

Email:  luatsu@nvcs.com

Website: https://nvcs.vn/

Chi phí dịch vụ 

STT

No.

Nội dung

Description

Phí

Cost

Thời gian

Time

1

Giấy phép thành lập – Hoạt động trung tâm ngoại ngữ

35.000.000 đồng

65-90 ngày làm việc

Lưu ý 

- Phí trên chưa bao gồm phí, lệ phí của cơ quan nhà nước, VAT;

  • Quý khách có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc hình thức chuyển khoản vào tài khoản có thông tin:
  • Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH LUẬT QUỐC TẾ NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ
  • Số tài khoản: 251938269
  • Ngân hàng: Ngân hàng Á Châu- Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

- Ngày làm việc được tính từ khi quý khách gửi hồ sơ đã ký cho NVCS;

- Thư báo giá này chỉ có giá trị trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày phát hành.

 

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ của NVCS

- Hỗ trợ nhanh chóng, không phải đi lại;

- Giao ký, nhận giấy phép tại nhà;

- Cung cấp tất cà dịch vụ pháp lý liên quan đến doanh nghiệp, sỡ hữu trí tuệ, đầu tư, kế toán - thuế;...

- NVCS cung cấp dich vụ tại TP.HCM, Hà Nội, và trên toàn quốc.

Một số câu hỏi thường gặp khi thành lập trung tâm ngoại ngữ

Cá nhân có thể thành lập trung tâm ngoại ngữ không?

Theo quy định của pháp luật, cả cá nhân và tổ chức được phép thành lập trung tâm ngoại ngữ. Tuy nhiên, để thực hiện được việc thành lập trung tâm ngoại ngữ, cần phải đáp ứng các điều kiện và thực hiện các thủ tục đăng ký theo quy định của pháp luật và cơ quan chức năng. Cụ thể, trung tâm ngoại ngữ cần có đủ điều kiện về nhân sự, địa điểm và tuân thủ các quy định của pháp luật về giáo dục, đào tạo và thương mại. Do đó, nếu bạn là cá nhân muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ, bạn cần tìm hiểu kỹ các quy định hiện hành tại địa phương của bạn và thực hiện các thủ tục đăng ký cần thiết.

Chi phí thành lập, mở trung tâm ngoại ngữ là bao nhiêu?

Chi phí thành lập và mở trung tâm ngoại ngữ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm quy mô, địa điểm, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo, đội ngũ giáo viên, chi phí quản lý và marketing, v.v.

Một số chi phí cơ bản cần tính đến khi thành lập và mở trung tâm ngoại ngữ bao gồm:

- Chi phí đăng ký kinh doanh: Thường phải đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế với cơ quan chức năng, chi phí này tùy thuộc vào quy định của từng quốc gia và vùng lãnh thổ.

- Chi phí cho thuê hoặc mua đất, tòa nhà: Nếu không sở hữu đất, tòa nhà thì bạn cần phải chi trả tiền thuê hoặc mua đất, tòa nhà phù hợp với quy mô của trung tâm.

- Chi phí cơ sở vật chất và trang thiết bị: Bao gồm các thiết bị, máy móc, phần mềm, giáo trình, bảng tường, ghế, bàn, v.v.

- Chi phí tuyển dụng đội ngũ giáo viên: Bao gồm chi phí tuyển dụng, lương, bảo hiểm và các khoản chi phí khác liên quan đến đội ngũ giáo viên.

- Chi phí quản lý: Bao gồm chi phí thuê nhân viên quản lý, chi phí văn phòng, chi phí hoạt động, v.v.

- Chi phí marketing: Bao gồm chi phí quảng cáo, chạy quảng cáo trên các mạng xã hội, thiết kế website, v.v.

Tổng chi phí để thành lập và mở trung tâm ngoại ngữ có thể rất lớn, tùy thuộc vào quy mô và cơ sở vật chất của trung tâm. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các chi phí này có thể được phân bổ trong nhiều năm và sẽ phụ thuộc vào doanh thu và lợi nhuận của trung tâm. Nếu bạn đang lên kế hoạch thành lập và mở trung tâm ngoại ngữ, bạn nên tìm hiểu kỹ các chi phí cần thiết để có kế hoạch chi tiết và thực tế.

Thành lập và mở trung tâm ngoại ngữ cần một số loại giấy tờ và thủ tục cần thiết nào? 

Dưới đây là một số giấy tờ và thủ tục cần thiết khi thành lập và mở trung tâm ngoại ngữ:

- Giấy phép kinh doanh: Để hoạt động kinh doanh, trung tâm ngoại ngữ cần phải đăng ký kinh doanh và có giấy phép kinh doanh từ cơ quan chức năng.

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục: Tùy thuộc vào quy định của từng quốc gia, trung tâm ngoại ngữ có thể cần phải đăng ký với cơ quan quản lý giáo dục và có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục.

- Giấy tờ liên quan đến đất đai và tòa nhà: Nếu trung tâm ngoại ngữ sở hữu đất đai hoặc tòa nhà, cần có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền thuê đất hoặc tòa nhà.

- Thủ tục về an toàn vệ sinh lao động: Trung tâm ngoại ngữ cần phải đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và tuân thủ các quy định liên quan đến an toàn vệ sinh lao động.

- Giấy tờ liên quan đến quản lý thuế: Trung tâm ngoại ngữ cần phải đăng ký thuế và tuân thủ các quy định liên quan đến thuế.

- Giấy tờ liên quan đến bảo hiểm: Trung tâm ngoại ngữ cần phải mua bảo hiểm cho nhân viên và tuân thủ các quy định liên quan đến bảo hiểm.

- Giấy tờ liên quan đến đội ngũ giáo viên: Trung tâm ngoại ngữ cần phải thu thập giấy tờ chứng nhận trình độ chuyên môn và năng lực giảng dạy của đội ngũ giáo viên.

Thành lập chi nhánh trung tâm ngoại ngữ như thế nào?

Thành lập chi nhánh trung tâm ngoại ngữ cũng cần tuân thủ các quy định pháp luật về đăng ký kinh doanh và giáo dục. Một số bước cần thiết để thành lập chi nhánh trung tâm ngoại ngữ:

- Chuẩn bị các giấy tờ và thủ tục cần thiết: Bạn cần chuẩn bị các giấy tờ và thủ tục cần thiết để đăng ký chi nhánh trung tâm ngoại ngữ. 

- Tìm kiếm địa điểm phù hợp: Bạn cần tìm kiếm địa điểm phù hợp để mở chi nhánh trung tâm ngoại ngữ. Địa điểm này phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị và an toàn vệ sinh lao động.

- Đăng ký kinh doanh và giáo dục: Bạn cần đăng ký kinh doanh và giáo dục cho chi nhánh trung tâm ngoại ngữ tại cơ quan chức năng. Quy trình đăng ký này tùy thuộc vào quy định của từng quốc gia và khu vực.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất và trang thiết bị: Bạn cần chuẩn bị cơ sở vật chất và trang thiết bị để mở chi nhánh trung tâm ngoại ngữ. Những yếu tố cơ bản bao gồm các thiết bị, máy móc, phần mềm, giáo trình, bảng tường, ghế, bàn, v.v.

- Tuyển dụng đội ngũ giáo viên: Bạn cần tuyển dụng đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn, đạo đức và năng lực giảng dạy để đảm bảo chất lượng đào tạo của chi nhánh trung tâm ngoại ngữ.

- Quản lý chi nhánh: Bạn cần quản lý chi nhánh trung tâm ngoại ngữ một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Việc này bao gồm quản lý nhân viên, quản lý tài chính, quản lý hoạt động giáo dục, v.v.

Các loại giấy phép cần có để xin giấy phép thành lập trung tâm gồm những gì?

Để thành lập trung tâm ngoại ngữ bên cạnh các chứng chỉ cá nhân thì đồng phải có những giấy phép cơ bản như: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (trường hợp doanh nghiệp); Giấy phép phòng cháy chữa cháy,v..v

Thời hạn xin giấy phép là bao lâu?

Thời hạn từ 65 - 90 ngày làm việc kể từ ngày NVCS nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Nếu quý khách hàng có nhu cầu thành lập trung tâm ngoại ngữ trọn gói hãy liên hệ ngay 

Địa chỉ công ty: Lầu 1- 170 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: 09.16.30.36.56 / 09.19.19.59.39

Email:  luatsu@nvcs.com

Website: https://nvcs.vn

 

Thành lập trung tâm ngoại ngữ cần bao lâu?

Thành lập trung tâm ngoại ngữ cần bao lâu?

Thành lập trung tâm ngoại ngữ tốn bao nhiêu thời gian? Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ cần gì và có khó không? Hồ sơ như thế nào? Đây là các câu hỏi mà mọi người khá quan tâm khi muốn hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
Thành lập trung tâm ngoại ngữ ở cơ quan nào?

Thành lập trung tâm ngoại ngữ ở cơ quan nào?

Cơ quan nào có thẩm quyền quản lý việc thành lập trung tâm ngoại ngữ? Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ cần gì và có khó không? Hồ sơ như thế nào? Đây là các câu hỏi mà mọi người khá quan tâm khi muốn hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ có khó không?

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ có khó không?

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ cần gì và có khó không? Hồ sơ như thế nào? Đây là các câu hỏi mà mọi người khá quan tâm khi muốn hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Hãy cùng NVCS tìm hiểu kỹ hơn về các bước này thông qua bài viết dưới đây nhé!
Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ tốt nhất tại Hà Nội hiện nay mới nhất

Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ tốt nhất tại Hà Nội hiện nay mới nhất

Hiện nay, nhiều nhà đầu tư dấn thân vào lĩnh vực giáo dục mong muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ để kinh doanh. Tuy nhiên, đây là ngành nghề khá phức tạp, nên để có bước khởi đầu kinh doanh suôn sẻ thì khách hàng nên tìm đến các công ty Luật
Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ tốt nhất tại Hồ Chí Minh hiện nay

Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ tốt nhất tại Hồ Chí Minh hiện nay

Hiện nay, nhiều nhà đầu tư dấn thân vào lĩnh vực giáo dục mong muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ để kinh doanh. Tuy nhiên, đây là ngành nghề khá phức tạp, nên để có bước khởi đầu kinh doanh suôn sẻ thì khách hàng nên tìm đến các công ty Luật
Quy trình thành lập trung tâm ngoại ngữ chi tiết mới nhất năm 2024

Quy trình thành lập trung tâm ngoại ngữ chi tiết mới nhất năm 2024

Quy trình, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ được thực hiện như thế nào? Có những loại giấy phép nào cần xin trước khi hoạt động, kinh doanh trung tâm ngoại ngữ và hồ sơ như thế nào?
Các giấy phép cần thiết thành lập trung tâm ngoại ngữ mới nhất

Các giấy phép cần thiết thành lập trung tâm ngoại ngữ mới nhất

Thành lập trung tâm ngoại ngữ cần gì? Có những loại giấy phép nào cần xin trước khi hoạt động, kinh doanh trung tâm ngoại ngữ và hồ sơ thủ tục như thế nào? Đây là các câu hỏi mà mọi người
Đối tượng được phép thành lập trung tâm ngoại ngữ theo quy định hiện hành

Đối tượng được phép thành lập trung tâm ngoại ngữ theo quy định hiện hành

Đối tượng có quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ là những ai và cần những điều kiện như thế nào? Hồ sơ thủ tục như thế nào? Đây là các câu hỏi mà mọi người khá quan tâm khi muốn hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
Ai có quyền được thành lập trung tâm ngoại ngữ theo quy định pháp luật?

Ai có quyền được thành lập trung tâm ngoại ngữ theo quy định pháp luật?

Ai có quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ và cần những điều kiện như thế nào? Hồ sơ thủ tục như thế nào? Đây là các câu hỏi mà mọi người khá quan tâm khi muốn hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ mới nhất 2024

Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ mới nhất 2024

Thành lập trung tâm ngoại ngữ cần có những điều kiện như thế nào? Hồ sơ thủ tục như thế nào? Đây là các câu hỏi mà mọi người khá quan tâm khi muốn hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ mới nhất

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ mới nhất

Thành lập trung tâm ngoại ngữ bằng cách nào? Hồ sơ thủ tục như thế nào? Đây là các câu hỏi mà mọi người khá quan tâm khi muốn hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Hãy cùng NVCS tìm hiểu kỹ hơn về các bước này thông qua bài viết dưới đây nhé!
Các bước thành lập trung tâm ngoại ngữ mới nhất

Các bước thành lập trung tâm ngoại ngữ mới nhất

Thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm bao nhiêu bước? Hồ sơ thủ tục như thế nào? Đây là các câu hỏi mà mọi người khá quan tâm khi muốn hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Hãy cùng NVCS tìm hiểu kỹ hơn về các bước này thông qua bài viết dưới đây nhé!
Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài mới nhất

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài mới nhất

Thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài gồm bao nhiêu bước? Hồ sơ thủ tục như thế nào? Đây là các câu hỏi mà mọi người khá quan tâm khi muốn hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và có nguồn vốn từ nước ngoài.
Thành lập trung tâm ngoại ngữ cần gì?

Thành lập trung tâm ngoại ngữ cần gì?

Thành lập trung tâm ngoại ngữ cần gì? Hồ sơ thủ tục như thế nào? Đây là các câu hỏi mà mọi người khá quan tâm khi muốn hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Hãy cùng NVCS tìm hiểu kỹ hơn về các bước này thông qua bài viết dưới đây nhé!
Các bước thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học mới nhất

Các bước thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học mới nhất

Thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học gồm bao nhiêu bước? Hồ sơ thủ tục như thế nào? Đây là các câu hỏi mà mọi người khá quan tâm khi muốn hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Hãy cùng NVCS tìm hiểu kỹ hơn về các bước này thông qua bài viết dưới đây nhé!
QUY TRÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THÀNH LẬP- HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ NĂM 2024

QUY TRÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THÀNH LẬP- HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ NĂM 2024

Gọi điện thoại xác nhận chính xác yêu cầu và tư vấn sơ bộ cho khách hàng => gửi email xác nhận thông tin đã trao đổi (Không quá 20 phút khi chuyên viên nhận được yêu cầu, trừ trường hợp có công việc khẩn cấp)
QUY TRÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ CHÍNH KHÓA NĂM 2024

QUY TRÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ CHÍNH KHÓA NĂM 2024

Nhắc nhở khách hàng cung cấp những tài liệu cần thiết mà NVCS yêu cầu để chuyên viên tiến hành hồ sơ (tùy vào số lượng và tính chất hồ sơ mà có thể gửi bằng mail hoặc zalo, tuy nhiên khuyến khích chuyên viên làm việc bằng mail
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi