MẪU BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ……

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022  CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XXX

Vào lúc……h ngày……./……./……. tại trụ sở Công ty cổ phần XXX, địa chỉ: 105C Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM, Việt Nam.

Ban kiểm phiếu bầu cử  Thành viên bổ sung Hội đồng quản trị  tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, chúng tôi gồm:

Ông/Bà………..: Trưởng ban

Ông/Bà………..: Thành viên

Ông/Bà………..: Thành viên

Đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định về thủ tục bầu cử theo Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty. Đại diện ban kiểm phiếu xin báo cáo kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ…..như sau:

Số cổ đông hiện diện và được đại diện hợp lệ tại đại hội là…..cổ đông , nắm giữ…..cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Số phiếu bầu cử phát ra là:…..phiếu, đại diện cho…………quyền bầu cử

Số phiếu bầu cử thu hồi là:…..phiếu, đại diện cho…………quyền bầu cử

Số phiếu bầu cử hợp lệ là:…..phiếu, đại diện cho…………quyền bầu cử

Số phiếu bầu cử không hợp lệ là:…..phiếu, đại diện cho…………quyền bầu cử

Người được đề cử/ứng cử làm thành viên bổ sung HĐQT được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua là:

STTHỌ VÀ TÊN

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU:

STTHỌ VÀ TÊNSỐ PHIẾU BẦU

Với kết quả trên, danh sách trúng cử thành viên bổ sung HĐQT nhiệm kỳ năm….là Ông/Bà ……….

Trên đây là kết quả kiểm phiếu bầu cử  bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần XXX tại Đại hội. Biên bản được lập và thông qua trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

CÔNG TY CỔ PHẦN XXXkính gửi tới Quý cổ đông về danh sách ứng cử viên thành viên bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ ……./………. bầu cử tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 như sau:

TM BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

(Ký tên)

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân  Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân  Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân  Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất năm 2024
Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình mới nhất năm 2024
Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, Tỉnh Thái Bình mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, Tỉnh Thái Bình mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, Tỉnh Thái Bình mới nhất năm 2024
Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất năm 2024
Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Yên Lạc, Tỉnh VĨNH PHÚC mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Yên Lạc, Tỉnh VĨNH PHÚC mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Yên Lạc, Tỉnh VĨNH PHÚC mới nhất năm 2024
Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường, Tỉnh VĨNH PHÚC mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường, Tỉnh VĨNH PHÚC mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường, Tỉnh VĨNH PHÚC mới nhất năm 2024
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi