MẪU THÔNG BÁO VỀ VIỆC ỨNG CỬ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN XXX

-------------------

Số: 01/TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

TP.Hồ Chí Minh, ngày         tháng           năm 2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ NHÂN SỰ DỰ KIẾN BẦU BỔ SUNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

thời gian còn lại của nhiệm kỳ ……../……../…….

Kính gửi:  Quý cổ đông CÔNG TY CỔ PHẦN XXX

Theo Khoản 2, Điều  154 Luật doanh nghiệp 2020,  Hội đồng quản trị  CÔNG TY CỔ PHẦN XXX  có nhiệm kỳ 05 năm (………. – ………………. Tuy nhiên, ngày ………./………/……….., Ông ………… có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT. Vì vậy, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT như sau:

  1. Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung thêm: Một (01) thành viên HĐQT.
  2. Điều kiện đề cử, ứng cử bổ sung chức danh thành viên HĐQT:

  • Quyền đề cử: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây:

  • Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020;
  • Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

  1. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

  • Văn bản của Cổ đông/Nhóm Cổ đông đề cử/ứng cử nhân sự để bầu làm Thành viên HĐQT: 01 bản chính; 
  • Bản chính Lý lịch ứng viên: 01 bản chính;
  • Bản sao CMND/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của Ứng viên : 01 bản sao có chứng thực.

-          Thời hạn chốt hồ sơ: 17 giờ ngày ………/………... Sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên khác.

  1. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ Đông - CÔNG TY CỔ PHẦN ….. 

105C Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM, Việt Nam,

Điện thoại: ………………………Email:

Trân trọng!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(ký tên, đóng dấu)

…………………

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân  Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân  Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân  Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất năm 2024
Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình mới nhất năm 2024
Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, Tỉnh Thái Bình mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, Tỉnh Thái Bình mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, Tỉnh Thái Bình mới nhất năm 2024
Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất năm 2024
Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Yên Lạc, Tỉnh VĨNH PHÚC mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Yên Lạc, Tỉnh VĨNH PHÚC mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Yên Lạc, Tỉnh VĨNH PHÚC mới nhất năm 2024
Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường, Tỉnh VĨNH PHÚC mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường, Tỉnh VĨNH PHÚC mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường, Tỉnh VĨNH PHÚC mới nhất năm 2024
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi