MẪU THƯ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

THƯ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

 BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XXX

thời gian còn lại của nhiệm kỳ ……../……../…….

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông  CÔNG TY CỔ PHẦN XXX

Hôm nay, ngày …… tháng…… năm ….., chúng tôi gồm có:

Danh sách Cổ đông/Nhóm cổ đông thực hiện đề cử/ứng cử:

TTTên cổ đôngMã số

cổ đông

Số lượng cổ phần sở hữuTỷ lệ

sở hữu

Chữ ký của cổ đông
1.
2.
3.
Tổng cộng

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định theo pháp luật hiện hành và điều lệ của công ty, Tôi (chúng tôi)  làm thư này để tham gia:

  • Ứng cử bổ sung vào thành viên HĐQT 
  • Đề cử bổ sung vào thành viên HĐQT

Họ và tên người được đề cử: 

Ông/Bà: Quốc tịch:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ: 

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

  • Bản chính Lý lịch ứng viên: 01 bản chính;
  • Bản sao CMND/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của Ứng viên : 01 bản sao có chứng thực.

Tôi (chúng tôi) cam kết đã và sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của công ty cổ phần 25 Fit.

Trân trọng!

Cổ đông/Nhóm cổ đông Đề cử/ứng cử:

Chữ ký____________________

Họ Tên____________________

Chữ ký____________________

Họ Tên____________________

Chữ ký____________________

Họ Tên____________________

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân  Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân  Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân  Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất năm 2024
Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình mới nhất năm 2024
Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, Tỉnh Thái Bình mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, Tỉnh Thái Bình mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, Tỉnh Thái Bình mới nhất năm 2024
Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất năm 2024
Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Yên Lạc, Tỉnh VĨNH PHÚC mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Yên Lạc, Tỉnh VĨNH PHÚC mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Yên Lạc, Tỉnh VĨNH PHÚC mới nhất năm 2024
Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường, Tỉnh VĨNH PHÚC mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường, Tỉnh VĨNH PHÚC mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường, Tỉnh VĨNH PHÚC mới nhất năm 2024
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi