NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI CHO THUÊ VÀ BÁN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MỚI NHẤT 2024

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

 

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÀ GÌ?

Doanh nghiệp tư nhân được quy định theo điều 188 Luật Doanh Nghiệp 2020, theo đó doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp được làm chủ bởi cá nhân. Mỗi cá nhân chỉ được thành lập một doanh nghiệp tư nhân, ngoài ra cá nhân làm chủ không được đồng thời làm chủ hộ kinh doanh hay thành viên hợp danh của công ty hợp danh. Cá nhân đó phải chịu trách nhiệm bằng toàn phần tài sản của mình về mọi hoạt động, hướng đi của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tư nhân không được phép phát hành chứng khoán, không được góp vốn thành lập hay mua cổ phần trong công ty hợp danh, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. 

doanh-nghiep-tu-nhan

Doanh-nghiep-tu-nhan-la-gi

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ DOANH  NGHIỆP TƯ NHÂN

Theo quy định tại điều 190 Luật Doanh Nghiệp 2020, chủ doanh nghiệp tư nhân là cá nhân như đã nêu trên. Có toàn quyền quyết định về mọi hoạt động, định hướng của công ty. Cá nhân làm chủ đồng thời là người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp tư nhân, cá nhân làm chủ có quyền trực tiếp trở thành giám đốc hoặc thuê giám đốc cho doanh nghiệp tư nhân của mình.

CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NẾU CHO THUÊ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÌ TRONG THỜI GIAN CHO THUÊ CÓ PHẢI CHỊU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP KHÔNG?

Căn cứ theo quy định tại điều 191 Luật Doanh Nghiệp 2020, cá nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp tư nhân của mình nhưng phải thực hiện đầy đủ các thủ tục thông báo bằng văn bản (có kèm thêm bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng) đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế trong khoảng thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Trong thời hạn cho thuê doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp đó vẫn phải chịu trách nhiệm với pháp luật trong vị trí là chủ doanh nghiệp tư nhân.

Quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên sẽ được quy định cụ thể hơn trong hợp đồng cho thuê.

Như vậy, trong gần như mọi trường hợp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm về các mặt pháp lý đối với doanh nghiệp tư nhân của mình. Các thỏa thuận riêng của hợp đồng cho thuê sẽ điều chỉnh rõ hơn về quyền và trách nhiệm của các bên trong việc vận hành doanh nghiệp.

TRÌNH TỰ THỦ TỤC CHO THUÊ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

- Bước 1: Chủ doanh nghiệp tư nhân và bên thuê lại doanh nghiệp tư nhân thỏa thuận các điều khoản trong hợp đồng thuê doanh nghiệp tư nhân. Sau đó công chứng hợp đồng để đảm bảo tính pháp lý. Hợp đồng này được ký giữa các bên sẽ xem như hợp đồng dân sự, các bên sẽ chịu mọi trách nhiệm và có các quyền hạn như đã thỏa thuận.

- Bước 2: Sau khi ký kết hợp đồng, cá nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp tư nhân của mình nhưng phải thực hiện đầy đủ các thủ tục thông báo bằng văn bản (có kèm thêm bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng) đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế trong khoảng thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Bước 3: Sau khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh tại nơi nộp hồ sơ sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và yêu cầu bổ sung nếu còn thiếu thông tin, thay đổi thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp có yêu cầu về việc lấy giấy xác nhận, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy xác nhận về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân giữa các bên (Điều 54 khoản 6 Nghị định số 78/2015/NĐ – CP của Chính phủ).

THÀNH PHẦN HỒ SƠ VÀ CÁCH NỘP HỒ SƠ 

  • Thành phần hồ sơ

1. Thông báo bằng văn bản về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân;

2. Hợp đồng cho thuê (bản sao) có công chứng;

**Nếu ủy quyền cho người khác thực hiện hợp đồng

1. Giấy ủy quyền của người cho thuê doanh nghiệp tư nhân nếu không phải là người đại diện theo pháp luật ;

2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện cho thuê doanh nghiệp tư nhân (nếu có):

- Đối với công dân mang quốc tịch Việt Nam: Giấy tờ pháp lý của cá nhân còn hiệu lực.

- Đối với công dân nước ngoài: Giấy tờ pháp lý của cá nhân có hiệu lực.

  •  Nộp hồ sơ như thế nào?

Có 02 hình thức để nộp hồ sơ:

- Nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (tỉnh/ thành phố) nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính;

- Nộp trực tuyến qua trang mạng điện tử của Cổng Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia; 

*Sau đó nộp phí, lệ phí cũng như nhận giấy biên nhận giải quyết hồ sơ từ Phòng Đăng ký kinh doanh 

  • Nhận kết quả

Đến lịch đã hẹn nhận kết quả thì người nhận đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi trụ sở doanh nghiệp được đặt, khi đến nơi cần mang thêm:

- Giấy biên nhận giải quyết hồ sơ.

- Nếu không phải Chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp đến nhận kết quả thì người đó cần mang theo những giấy tờ pháp lý cá nhân có hiệu lực.

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

BÁN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÌ NGƯỜI CHỦ CÓ CẦN CHỊU TRÁCH NHIỆM GÌ KHÔNG ?

- Bán doanh nghiệp tư nhân là việc người làm chủ doanh nghiệp tư nhân bán lại doanh nghiệp tư nhân của mình cho tổ chức hay cá nhân khác. Việc bán doanh nghiệp tư nhân cần được thực hiện theo đúng trình tự thủ tục mà pháp luật đề ra.

- Người chủ doanh nghiệp tư nhân khi bán doanh nghiệp tư nhân vẫn phải thanh toán toàn bộ các khoản nợ và chịu trách nhiệm với mọi tài sản của doanh nghiệp đó trước ngày chuyển giao cho chủ mới. Trừ những thỏa thuận khác mà các bên đã thỏa thuận về tài sản và khoản nợ công ty. 

- Người mua doanh nghiệp tư nhân cần phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo trình tự thủ tục pháp luật

  • Thành phần hồ sơ

1. Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân có chữ ký của bên bán và bên mua;

2. Hợp đồng mua bán hoặc bất kỳ giấy tờ nào chứng minh việc mua bán đã hoàn thiện;

3. Đối với công dân mang quốc tịch Việt Nam: Giấy tờ pháp lý của cá nhân còn hiệu lực.

4. Đối với công dân nước ngoài: Giấy tờ pháp lý của cá nhân có hiệu lực.

 

HỖ TRỢ CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ THỦ TỤC CHO THUÊ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRONG NƯỚC TẠI NVCS.

Công ty trách nhiệm hữu hạn luật quốc tế Nguyễn và Cộng Sự (NVCS) có kinh nghiệm hơn 14 năm về lĩnh vực doanh nghiệp, đầu tư, hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục khiếu nại, tố cáo,... Công ty đảm bảo sẽ cố gắng mang đến cho quý khách hàng những dịch vụ tư vấn tận tâm về các lĩnh vực 

luat-su-trong-tai-nguyen-thanh-tuu

Luat-su-trong-tai-nguyen-thanh-tuu

Luật sư: NGUYỄN THÀNH TỰU

Điện thoại:    09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn 

 

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp về liên doanh tại Kiên Giang - Phú Quốc

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp về liên doanh tại Kiên Giang - Phú Quốc

Để giải quyết những vấn đề này một cách hiệu quả, dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp về liên doanh của NVCS tại Kiên Giang - Phú Quốc ra đời, mang đến sự an tâm và hỗ trợ pháp lý chuyên nghiệp cho doanh nghiệp
Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế tại Kiên Giang - Phú Quốc

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế tại Kiên Giang - Phú Quốc

Để giúp doanh nghiệp tự tin và an tâm hơn khi bước vào thị trường toàn cầu, NVCS tự hào giới thiệu dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế chuyên nghiệp và uy tín.
Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp về vận tải hàng hoá tại Kiên Giang - Phú Quốc

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp về vận tải hàng hoá tại Kiên Giang - Phú Quốc

Để hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết những vấn đề này một cách hiệu quả, dịch vụ luật sư chuyên giải quyết tranh chấp về vận tải hàng hóa ra đời. Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về dịch vụ này của NVCS
Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp về bảo hiểm thương mại tại Kiên Giang - Phú Quốc

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp về bảo hiểm thương mại tại Kiên Giang - Phú Quốc

Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về dịch vụ này, từ vai trò của luật sư, quy trình giải quyết tranh chấp, đến những lợi ích mà dịch vụ mang lại cho các doanh nghiệp tại Kiên Giang - Phú Quốc.
Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp về chuyển giao công nghệ tại Kiên Giang - Phú Quốc

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp về chuyển giao công nghệ tại Kiên Giang - Phú Quốc

Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về dịch vụ này, từ quy trình giải quyết tranh chấp, vai trò của luật sư đến những lợi ích mà dịch vụ mang lại cho các doanh nghiệp tại Kiên Giang - Phú Quốc
Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng đầu tư tại Kiên Giang - Phú Quốc

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng đầu tư tại Kiên Giang - Phú Quốc

Dịch vụ luật sư của NVCS chuyên giải quyết các tranh chấp hợp đồng đầu tư, cam kết bảo vệ quyền lợi hợp pháp và đảm bảo quá trình đầu tư diễn ra suôn sẻ, minh bạch.
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi