QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

CÔNG TY …………..

Số: 01/…………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------oOo-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày……tháng….. năm…..

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Bổ Nhiệm Giám đốc công ty)

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc Hội thông qua ngày: 26/11/2014;

Căn cứ vào giấy Chứng nhận ĐKKD số: ……………… do Sở KH&ĐT cấp ngày ………………..;

Theo yêu cầu công việc của đơn vị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Nay bổ nhiệm Ông(Bà): …………………………           Sinh năm: ……………………..

CCCD số:………………….           Ngày cấp: …………..Nơi cấp: …………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………..

Đảm nhận chức vụ: Giám Đốc CÔNG TY ………………………………………………… 

Kể từ ngày ký.

ĐIỀU 2:

Trách nhiệm và quyền hạn: 

  • Được quyền thay mặt Công Ty điều hành mọi hoạt động tổ chức, cá nhân, kinh tế tài chính, nhân sự của Công ty. 
  • Được toàn quyền ký các quyết định bổ nhiệm nhân sự điều hành Công ty, các Hợp Đồng Kinh Tế với các cá nhân và tổ chức Kinh tế. 
  • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Công ty. 

ĐIỀU 3:

Các phòng ban Công ty và Ông (Bà) ): ……………………………  chiếu theo quyết định thi hành.

  Nơi nhận:

  • Như điều 3
  • Lưu hồ sơ

                          TM.HĐTV

                    CHỦ TỊCH HĐTV

(Ký tên, Đóng dấu)

                            

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân  Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân  Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân  Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất năm 2024
Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình mới nhất năm 2024
Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, Tỉnh Thái Bình mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, Tỉnh Thái Bình mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, Tỉnh Thái Bình mới nhất năm 2024
Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất năm 2024
Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Yên Lạc, Tỉnh VĨNH PHÚC mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Yên Lạc, Tỉnh VĨNH PHÚC mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Yên Lạc, Tỉnh VĨNH PHÚC mới nhất năm 2024
Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường, Tỉnh VĨNH PHÚC mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường, Tỉnh VĨNH PHÚC mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường, Tỉnh VĨNH PHÚC mới nhất năm 2024
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi