ĐỊA CHỈ SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂY NINH

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

Mục lục

THÔNG TIN CHUNG:

Địa chỉ: 23 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Thời gian làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu và buổi sáng thứ Bảy (Sáng từ 07:30 đến 11:30, buổi chiều từ 13h đến 17h).

Điện thoại: (0276).3822375

Fax: 0276.3825524

Email: vanphong.sotayninh@moet.edu.vn

Website: http://tayninh.edu.vn/ 

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂY NINH:

 • Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 • Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục

 • Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên

 • Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

 • Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

 • Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

 • Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại

 • Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục

 • Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại

 • Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục

 • Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại

 • Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục

 • Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại

 • Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

 • Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

 • Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

 • Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

 • Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại

 • Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

 • Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 • Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên

 • Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học)

 • Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)

 • Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp)

 • Giải thể trường trung học phổ thông chuyên

 • Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người

 • Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

 • Sáp nhập, chia tách Trung tâm giáo dục thường xuyên

 • Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú

 • Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên

 • Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

 • Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm

 • Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục

 • Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên

 • Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương

 • Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục

 • Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục

 • Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

 • Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

 • Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

 • Dựa trên thông tin bạn đã cung cấp, các thủ tục hành chính được trích xuất như sau:

 • Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú

 • Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh

 • Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số

 • Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

CẦN CHUẨN BỊ CÁC TÀI LIỆU/ GIẤY TỜ KHI ĐẾN SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂY NINH

Lĩnh vực: Giáo dục & đào tạo

Hồ sơ thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bao gồm:

Tên giấy tờ

Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học với những nội dung cần thiết theo quy định.
Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Bản chính: 1- Bản sao: 0

Tên giấy tờ

Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính được đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền.

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Bản chính: 0 - Bản sao: 1

Tên giấy tờ

Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, chức vụ, trình độ chuyên môn, bằng cấp, chứng chỉ, kinh nghiệm làm việc liên quan đến lĩnh vực tư vấn du học.

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Bản chính: 1 - Bản sao: 0

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC

Trình tự thực hiện: 

Thành phần, số lượng hồ sơ:

Hồ sơ được cá nhân, tổ chức nộp trực tiếp tại Trung tâm.

Hồ sơ được nhân viên bưu điện nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Bước 1: Trung tâm Phục vụ hành chính công

Trực tiếp tiếp nhận hồ sơ từ cá nhân, tổ chức.

Thực hiện kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ thiếu đề nghị bổ sung, nếu hồ sơ đầy đủ viết phiếu hẹn trao cho người nộp.

Nhân viên bưu điện chuyển hồ sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định, giải quyết.

Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo

Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện và chuyển hồ sơ đến Phòng thông tin để xử lý.

Phòng chuyên môn kiểm tra và thẩm định hồ sơ theo quy định.

Tham mưu trình lãnh đạo Sở xem xét quyết định hoặc văn bản trả lời từ chối và nêu rõ lý do thông báo cho tổ chức, cá nhân biết.

Tham mưu Lãnh đạo Sở phê duyệt, cấp Giấy chứng nhận.

Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công.

Bước 3: Trung tâm Phục vụ hành chính công

Tiếp nhận kết quả giải quyết từ nhân viên bưu điện và trả kết quả trực tiếp cho người nộp hồ sơ (trường hợp người nộp hồ sơ muốn nhận kết quả trực tiếp) hoặc Trung tâm chuyển kết quả cho nhân viên bưu điện để trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích cho người nộp hồ sơ theo yêu cầu.

Thời hạn giải quyết: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Đối tượng thực hiện: 

- Công dân Việt Nam

- Cán bộ, công chức, viên chức

- Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)

Kết quả hồ sơ: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tổ chức nhận kết quả: Sở giáo dục và đào tạo

HÌNH ẢNH VỀ SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂY NINH:

So-Giao-duc-dao-tao-Tay-Ninh

So-giao-duc-dao-tao-tay-ninh

CÁC LƯU Ý KHI ĐẾN SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂY NINH

Về giờ làm việc: 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày, lễ:

 • Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 

 • Buổi chiều: từ 13h đến 17h 

Về trang phục: 

Cá nhân khi đi vào Sở Giáo dục & đào tạo Tây Ninh nên mặc trang phục lịch sự, nghiêm túc và có thái độ tôn trọng các chuyên viên pháp lý, giữ trật tự và tuân theo quy trình làm việc của cơ quan.

Về an ninh:

 • Khi vào vào Sở Giáo dục & đào tạo Tây Ninh, mọi người đều phải chấp hành nội quy, quy định của Sở. 

 • Không mang theo vũ khí, hung khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, đồ vật cấm lưu hành, truyền đơn, khẩu hiệu và tài liệu, đồ vật khác ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của cơ quan nhà nước.

 • Người vi phạm nội quy của cơ quan nhà nước thì tùy trường hợp có thể bị giám đốc sở cảnh cáo, buộc rời khỏi sở hoặc có thể bị xử phạt hành chính.

Tham khảo bài viết luật sư tư vấn về doanh nghiệp 

Liên hệ luật sư tư vấn các thủ tục hành chính tại Sở Giáo dục & đào tạo Tây Ninh tại Công ty Luật Quốc tế Nguyễn và Cộng sự:

Công ty Luật Quốc tế Nguyễn và Cộng sự đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tại đây chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng tận tâm về những vướng mắc trong thủ tục hành chính ở Sở Giáo dục & đào tạo Tây Ninh. Cũng như mang đến cho khách hàng những dịch vụ tư vấn pháp lý đối với mảng Giáo dục và Đào tạo.

Thac-si-trong-tai-luat-su-nguyen-thanh-tuu

Thac-si-trong-tai- luat-su-nguyen-thanh-tuu

Thạc sĩ - Trọng tài - Luật sư: Nguyễn Thành Tựu

Điện thoại: 0916.303.656

Email: tuulawyer@nvcs.vn

 

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp về liên doanh tại Kiên Giang - Phú Quốc

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp về liên doanh tại Kiên Giang - Phú Quốc

Để giải quyết những vấn đề này một cách hiệu quả, dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp về liên doanh của NVCS tại Kiên Giang - Phú Quốc ra đời, mang đến sự an tâm và hỗ trợ pháp lý chuyên nghiệp cho doanh nghiệp
Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế tại Kiên Giang - Phú Quốc

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế tại Kiên Giang - Phú Quốc

Để giúp doanh nghiệp tự tin và an tâm hơn khi bước vào thị trường toàn cầu, NVCS tự hào giới thiệu dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế chuyên nghiệp và uy tín.
Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp về vận tải hàng hoá tại Kiên Giang - Phú Quốc

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp về vận tải hàng hoá tại Kiên Giang - Phú Quốc

Để hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết những vấn đề này một cách hiệu quả, dịch vụ luật sư chuyên giải quyết tranh chấp về vận tải hàng hóa ra đời. Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về dịch vụ này của NVCS
Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp về bảo hiểm thương mại tại Kiên Giang - Phú Quốc

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp về bảo hiểm thương mại tại Kiên Giang - Phú Quốc

Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về dịch vụ này, từ vai trò của luật sư, quy trình giải quyết tranh chấp, đến những lợi ích mà dịch vụ mang lại cho các doanh nghiệp tại Kiên Giang - Phú Quốc.
Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp về chuyển giao công nghệ tại Kiên Giang - Phú Quốc

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp về chuyển giao công nghệ tại Kiên Giang - Phú Quốc

Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về dịch vụ này, từ quy trình giải quyết tranh chấp, vai trò của luật sư đến những lợi ích mà dịch vụ mang lại cho các doanh nghiệp tại Kiên Giang - Phú Quốc
Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng đầu tư tại Kiên Giang - Phú Quốc

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng đầu tư tại Kiên Giang - Phú Quốc

Dịch vụ luật sư của NVCS chuyên giải quyết các tranh chấp hợp đồng đầu tư, cam kết bảo vệ quyền lợi hợp pháp và đảm bảo quá trình đầu tư diễn ra suôn sẻ, minh bạch.
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi