ĐỊA CHỈ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH TÂY NINH

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

THÔNG TIN CHUNG:

Địa chỉ: Số 139A, đường 30/4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định).

Điện thoại: (0276) 38.223.20

Website: https://sovhttdl.tayninh.gov.vn/vi/ 

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH CỦA SỞ VĂN HÓA & THỂ THAO TÂY NINH:

Lĩnh vực Văn hóa:

 • Cấp giấy phép phổ biến phim
 • Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim
 • Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật
 • Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật
 • Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ
 • Cấp giấy phép xây dựng tượng đài tranh hoành tráng
 • Cấp giấy tổ chức trại sáng tác điêu khắc
 • Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam
 • Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm
 • Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý
 • Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý
 • Thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu
 • Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu
 • Cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
 • Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương
 • Phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu
 • Phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu
 • Xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu
 • Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam
 • Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam
 • Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam
 • Cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ
 • Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường
 • Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường
 • Đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh
 • Thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnh
 • Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn
 • Tiếp nhận hồ sơ thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo
 • Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
 • Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
 • Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
 • Cấp giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại
 • Cấp giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại
 • Cấp lại giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại
 • Cấp lại giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại
 • Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại

Lĩnh vực Di sản văn hóa

 • Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
 • Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương
 • Xác nhận đủ điều kiện cấp phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập
 • Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập
 • Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp
 • Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
 • Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích
 • Công nhận bảo vật quốc gia với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật
 • Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật
 • Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật
 • Cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích
 • Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích
 • Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích
 • Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

Lĩnh vực Văn hóa cơ sở

 • Thủ tục công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Lĩnh vực Gia đình 

 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
 • Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
 • Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
 • Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (Thẩm quyền của UBND tỉnh)
 • Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
 • Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình
 • Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
 • Cấp thẻ nhân viên tư vấn phòng chống bạo lực gia đình
 • Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng chống bạo lực gia đình
 • Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình
 • Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Lĩnh vực Du lịch

 • Công nhận khu du lịch cấp tỉnh
 • Công nhận điểm du lịch cấp tỉnh
 • Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
 • Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
 • Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
 • Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành
 • Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể
 • Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản
 • Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài
 • Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện
 • Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy
 • Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài
 • Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài
 • Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài
 • Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
 • Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
 • Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch
 • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế
 • Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch
 • Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
 • Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
 • Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
 • Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
 • Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
 • Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm
 • Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Lĩnh vực Thể dục thể thao

 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Billards & Snooker
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bơi, Lặn
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Khiêu vũ thể thao
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quần vợt
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thẩm mỹ
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thể hình và Fitness
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Võ cổ truyền, Vovinam
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Vũ đạo thể thao giải trí
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Dù lượn và Diều bay
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quyền anh
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Taekwondo
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Cầu lông
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng bàn
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng đá
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lân Sư Rồng
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Judo
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Karate
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Patin
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Yoga
 • Đăng cai tổ chức thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng ném
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu
 • Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể dục thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
 • Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể dục thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bắn súng thể thao
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Leo núi thể thao
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

CẦN CHUẨN BỊ CÁC TÀI LIỆU/ GIẤY TỜ KHI ĐẾN SỞ VĂN HÓA & THỂ THAO TÂY NINH 

Lĩnh vực: Văn hóa

Hồ sơ xin giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (theo mẫu);

 • Theo quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn thì Việc cấp Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật phải đảm bảo thành phần hồ sơ như sau:

 • Văn bản đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 144/2020/NĐ-CP);

 • Kịch bản, danh mục tác phẩm gắn với tác giả, người chịu trách nhiệm chính về nội dung chương trình (đối với tác phẩm nước ngoài phải kèm bản dịch tiếng Việt có chứng thực chữ ký người dịch).

Lưu ý: Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến UBND tỉnh Bình Dương, quầy số 02, tầng 1 Tháp B - Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một ít nhất 07 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

TRÌNH TỰ THỦ TỤC

THỦ TỤC THÔNG BÁO THÀNH LẬP ĐỐI VỚI THƯ VIỆN CHUYÊN NGÀNH Ở CẤP TỈNH, THƯ VIỆN ĐẠI HỌC LÀ THƯ VIỆN NGOÀI CÔNG LẬP VÀ THƯ VIỆN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI CÓ PHỤC VỤ NGƯỜI VIỆT NAM (Văn hóa)

Thông tin về thủ tục, thời gian giải quyết:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
  • Địa chỉ: Số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại:
  • Cổng dịch vụ công Quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/
  • Cổng dịch vụ công tỉnh: https://dichvucong.tayninh.gov.vn/
  • Ứng dụng Tây Ninh Smart
  • Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội Zalo
 • Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu.
 • Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định).

Quy trình tiếp nhận, thụ lý và trả kết quả:

 • Tiếp nhận hồ sơ:
  • Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh:
   • Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm.
   • Nhân viên bưu điện tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích.
   • Kiểm tra hồ sơ, nếu thiếu đề nghị bổ sung; nếu hồ sơ đầy đủ viết phiếu hẹn và chuyển cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thẩm định, giải quyết.
 • Giải quyết hồ sơ:
  • Lãnh đạo Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình phân công Công chức phòng xử lý hồ sơ.
  • Công chức Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình xem xét, kiểm tra hồ sơ:
   • Dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ trình lãnh đạo phòng (đối với hồ sơ đạt yêu cầu).
   • Dự thảo văn bản trả lời từ chối nêu rõ lý do trình lãnh đạo phòng (đối với hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết).
   • Dự thảo văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ trình lãnh đạo phòng (đối với hồ sơ cần bổ sung hoặc chỉnh sửa).
  • Lãnh đạo Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình xem xét, duyệt kết quả và trình Ban Giám đốc Sở.
  • Ban Giám đốc Sở ký duyệt dự thảo kết quả giải quyết và trình UBND tỉnh.
  • Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt kết quả giải quyết và chuyển
 • Trả kết quả:
  • Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận kết quả từ nhân viên bưu điện và trả kết quả trực tiếp cho người nộp hồ sơ hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu của người nộp hồ sơ.kết quả cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập (Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư số 13/2023/TTBVHTTDL): 

+ Bản sao quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc Thông báo thành lập thư viện (dành cho thư viện của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở giáo dục)

Số lượng: Bản sao: 1, Bản chính: 1

Yêu cầu: Phải số hóa

Đối với thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài (Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư số 13/2023/TTBVHTTDL: 

+ Bản sao quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc Thông báo thành lập thư viện (dành cho thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam)

Số lượng: Bản sao: 1, Bản chính: 1

Yêu cầu: Phải số hóa

+ Tài liệu chứng minh đủ điều kiện thành lập quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Thư viện số 46/2019/QH14, Điều 21 Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện

Số lượng: Bản sao: 1

Đối tượng áp dụng:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân

Mô tả đối tượng thực hiện: Trước 30 ngày tính đến ngày thư viện thực hiện mở cửa hoạt động, cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập thư viện gửi thông báo theo trình tự thủ tục nêu trên.

Đơn vị thực hiện:

Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh.

Cơ quan có thẩm quyền: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).

Kết quả: Văn bản trả lời của UBND tỉnh.

HÌNH ẢNH VỀ SỞ VĂN HÓA & THỂ THAO TÂY NINH:

So-Van-hoa-the-thao-du-lich-Tay-Ninh

So-van-hoa-the-thao-tay-ninh

CÁC LƯU Ý KHI ĐẾN SỞ VĂN HÓA & THỂ THAO TÂY NINH: 

Về giờ làm việc: 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày, lễ:

 • Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 

 • Buổi chiều: từ 13h đến 17h 

Về trang phục: 

Cá nhân khi đi vào Sở Văn hóa, thể thao & du lịch Tây Ninh nên mặc trang phục lịch sự, nghiêm túc và có thái độ tôn trọng các chuyên viên pháp lý, giữ trật tự và tuân theo quy trình làm việc của cơ quan.

Tham khảo bài viết luật sư tư vấn về doanh nghiệp 

Liên hệ luật sư tư vấn các thủ tục hành chính tại Sở Thể thao, văn hóa & du lịch Bình Dương tại Công ty Luật Quốc tế Nguyễn và Cộng sự:

Công ty Luật Quốc tế Nguyễn và Cộng sự với hơn 10 năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng giải quyết mọi vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính tại Sở Thể thao, văn hóa & du lịch Tây Ninh. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý chuyên sâu về mảng Thể thao và Du lịch.

Thac-si-trong-tai-luat-su-nguyen-thanh-tuu

Thac-si-trong-tai-luat-su-nguyen-thanh-tuu

Thạc sĩ - Trọng tài - Luật sư: Nguyễn Thành Tựu

Điện thoại: 0916.303.656

Email: tuulawyer@nvcs.vn

 

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp về liên doanh tại Kiên Giang - Phú Quốc

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp về liên doanh tại Kiên Giang - Phú Quốc

Để giải quyết những vấn đề này một cách hiệu quả, dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp về liên doanh của NVCS tại Kiên Giang - Phú Quốc ra đời, mang đến sự an tâm và hỗ trợ pháp lý chuyên nghiệp cho doanh nghiệp
Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế tại Kiên Giang - Phú Quốc

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế tại Kiên Giang - Phú Quốc

Để giúp doanh nghiệp tự tin và an tâm hơn khi bước vào thị trường toàn cầu, NVCS tự hào giới thiệu dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế chuyên nghiệp và uy tín.
Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp về vận tải hàng hoá tại Kiên Giang - Phú Quốc

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp về vận tải hàng hoá tại Kiên Giang - Phú Quốc

Để hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết những vấn đề này một cách hiệu quả, dịch vụ luật sư chuyên giải quyết tranh chấp về vận tải hàng hóa ra đời. Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về dịch vụ này của NVCS
Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp về bảo hiểm thương mại tại Kiên Giang - Phú Quốc

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp về bảo hiểm thương mại tại Kiên Giang - Phú Quốc

Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về dịch vụ này, từ vai trò của luật sư, quy trình giải quyết tranh chấp, đến những lợi ích mà dịch vụ mang lại cho các doanh nghiệp tại Kiên Giang - Phú Quốc.
Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp về chuyển giao công nghệ tại Kiên Giang - Phú Quốc

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp về chuyển giao công nghệ tại Kiên Giang - Phú Quốc

Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về dịch vụ này, từ quy trình giải quyết tranh chấp, vai trò của luật sư đến những lợi ích mà dịch vụ mang lại cho các doanh nghiệp tại Kiên Giang - Phú Quốc
Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng đầu tư tại Kiên Giang - Phú Quốc

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng đầu tư tại Kiên Giang - Phú Quốc

Dịch vụ luật sư của NVCS chuyên giải quyết các tranh chấp hợp đồng đầu tư, cam kết bảo vệ quyền lợi hợp pháp và đảm bảo quá trình đầu tư diễn ra suôn sẻ, minh bạch.
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi