ĐỊA CHỈ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH TP.HỒ CHÍ MINH

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

THÔNG TIN CHUNG:

Địa chỉ: 164 Đ. Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu và buổi sáng thứ Bảy (Sáng từ 07:30 đến 11:30, buổi chiều từ 13h đến 17h).

Điện thoại: 3 8.224.053 - 3 8.296.944

Fax: 3 8.223.221

Email: svhtt@tphcm.gov.vn

Website: www.svhtt.hochiminhcity.gov.vn 

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ VĂN HÓA & THỂ THAO TP.HỒ CHÍ MINH:

Lĩnh vực Di sản văn hóa:

 • Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích.
 • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích.
 • Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích.
 • Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích.
 • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật.
 • Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật.
 • Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích.
 • Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
 • Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp.
 • Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập.
 • Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập.
 • Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương.
 • Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

Lĩnh vực Công chức

 • Thủ tục tiếp nhân vào làm công chức.

Lĩnh vực Thư viện

 • Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam.
 • Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam.
 • Thủ tục thông báo thành lập thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam.

Lĩnh vực Điện ảnh

 • Thủ tục cấp Giấy phép phân loại phim.

Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn

 • Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương).
 • Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương).
 • Thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu.
 • Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu.

Lĩnh vực Viên chức

 • Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp.
 • Thủ tục tiếp nhận vào làm viên chức.
 • Thủ tục xét tuyển viên chức.
 • Thủ tục thi tuyển viên chức.

Lĩnh vực Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành Văn hóa

 • Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu cấp tỉnh.
 • Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu cấp tỉnh.
 • Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức cấp tỉnh.
 • Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa và Thể thao. 

Lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh & Triễn lãm

 • Thủ tục cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại. 
 • Thủ tục cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại.
 • Thủ tục thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại.
 • Thủ tục cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại.
 • Thủ tục cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại.
 • Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).
 • Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).
 • Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).
 • Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng.
 • Thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ.
 • Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).
 • Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao).

Lĩnh vực Thể thao

 • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao.
 • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ.
 • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Leo núi thể thao.
 • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu.
 • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng ném.
 • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bắn súng thể thao.
 • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lặn biển thể thao giải trí.
 • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Patin.
 • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quần vợt.
 • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng đá.
 • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Mô tô nước trên biển.
 • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Võ cổ truyền, môn Vovinam.
 • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quyền anh.
 • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Vũ đạo thể thao giải trí.
 • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lân sư rồng.
 • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thể hình và Fitness.
 • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Judo.
 • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thẩm mỹ.
 • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Khiêu vũ thể thao.
 • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh doanh hoạt động thể thao đối với môn Dù lượn và Diều bay.
 • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng bàn.
 • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Billiards Snooker.
 • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh hoạt động thể thao đối với môn Bơi, Lặn.
 • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao tổ đối với môn Karate.
 • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Taekwondo.
 • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Cầu lông.
 • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Golf.
 • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Yoga.
 • Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 • Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức. 
 • Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng.
 • Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận.
 • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.
 • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp.

Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng

 • Thủ tục xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật.
 • Thủ tục xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật.
 • Thủ tục Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.
 • Thủ tục Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.
 • Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”.
 • Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”.

Lĩnh vực Văn hóa cơ sở

 • Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cấp tỉnh.
 • Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnh.
 • Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh.
 • Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường.
 • Thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường.
 • Thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cấp tỉnh.
 • Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam.
 • Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam.
 • Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam.
 • Thủ tục Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo.
 • Thủ tục Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn.

CẦN CHUẨN BỊ CÁC TÀI LIỆU/ GIẤY TỜ KHI ĐẾN SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH TP.HỒ CHÍ MINH

Lĩnh vực: Di sản văn hóa

Hồ sơ Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích bao gồm:

 • Đơn đề nghị theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ;
 • Bản chính Giấy chứng nhận hành nghề đã được cấp đối với trường hợp bổ sung nội dung hành nghề hoặc Giấy chứng nhận hành nghề hết hạn sử dụng, bị hỏng;
 • Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh.

Trường hợp bổ sung nội dung hành nghề đã được ghi nhận trong Giấy chứng nhận hành nghề đã cấp, phải gửi kèm theo hồ sơ các bản sao:

 • Danh sách người được cấp Chứng chỉ hành nghề kèm theo bản sao Chứng chỉ hành nghề:

+ Có ít nhất 01 người được cấp Chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích.

+ Có ít nhất 01 người được cấp Chứng chỉ hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích.

+ Có ít nhất 01 người được cấp Chứng chỉ hành nghề thi công tu bổ di tích.

+ Có ít nhất 01 người được cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công tu bổ di tích .

TRÌNH TỰ THỦ TỤC

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ TU BỔ DI TÍCH (Di sản văn hóa)

- Tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa và Thể thao, số 164 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, từ thứ Hai đến thứ Sáu và buổi sáng thứ Bảy (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) (Sở đã cấp Giấy chứng nhận).

- Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề hết hạn sử dụng hoặc bị hỏng, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao xem xét, quyết định cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề, đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề bị mất hoặc bổ sung nội dung hành nghề, thời hạn cấp được thực hiện như quy định đối với trường hợp cấp mới.

Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Kết quả hồ sơ:

- Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề hết hạn sử dụng hoặc bị hỏng, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao xem xét, quyết định cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề, đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề bị mất hoặc bổ sung nội dung hành nghề, thời hạn cấp được thực hiện như quy định đối với trường hợp cấp mới. 

Tổ chức nhận kết quả: Tổ chức căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa và Thể thao, từ thứ Hai đến thứ Sáu và buổi sáng thứ Bảy (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

Thành phần, số lượng hồ sơ: 1 bộ hồ sơ (Đơn đề nghị (theo Mẫu 07 - Nghị định 61/2016/NĐ-CP); 

HÌNH ẢNH VỀ SỞ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH TP.HỒ CHÍ MINH:

So-Van-hoa-the-thao-du-lich-TP-HCM

So-thong-tin-va-truyen-thong-thanh-pho-ho-chi-minh

CÁC LƯU Ý KHI ĐẾN SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH TP.HỒ CHÍ MINH

Về giờ làm việc: 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày, lễ:

 • Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 

 • Buổi chiều: từ 13h đến 17h 

Về trang phục: 

Cá nhân khi đi vào Sở Văn hóa, thể thao & du lịch TP. Hồ Chí Minh nên mặc trang phục lịch sự, nghiêm túc và có thái độ tôn trọng các chuyên viên pháp lý, giữ trật tự và tuân theo quy trình làm việc của cơ quan.

Về an ninh:

 • Khi vào vào Sở Thể thao, văn hóa & du lịch TP. Hồ Chí Minh, mọi người đều phải chấp hành nội quy, quy định của Sở. 

 • Không mang theo vũ khí, hung khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, đồ vật cấm lưu hành, truyền đơn, khẩu hiệu và tài liệu, đồ vật khác ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của cơ quan nhà nước.

 • Người vi phạm nội quy của cơ quan nhà nước thì tùy trường hợp có thể bị giám đốc sở cảnh cáo, buộc rời khỏi sở hoặc có thể bị xử phạt hành chính.

Tham khảo bài viết luật sư tư vấn về doanh nghiệp 

Liên hệ luật sư tư vấn các thủ tục hành chính tại Sở Thể thao, văn hóa & du lịch TP. Hồ Chí Minh tại Công ty Luật Quốc tế Nguyễn và Cộng sự:

Công ty Luật Quốc tế Nguyễn và Cộng sự đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tại đây chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng tận tâm về những vướng mắc trong thủ tục hành chính ở Sở Thể thao, văn hóa & du lịch TP. Hồ Chí Minh. Cũng như mang đến cho khách hàng những dịch vụ tư vấn pháp lý đối với mảng Thể thao và Du lịch.

Thac-si-trong-tai-luat-su-nguyen-thanh-tuu

Thac-si-trong-tai- luat-su-nguyen-thanh-tuu

Thạc sĩ - Trọng tài - Luật sư: Nguyễn Thành Tựu

Điện thoại: 0916.303.656

Email: tuulawyer@nvcs.vn 

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp về liên doanh tại Kiên Giang - Phú Quốc

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp về liên doanh tại Kiên Giang - Phú Quốc

Để giải quyết những vấn đề này một cách hiệu quả, dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp về liên doanh của NVCS tại Kiên Giang - Phú Quốc ra đời, mang đến sự an tâm và hỗ trợ pháp lý chuyên nghiệp cho doanh nghiệp
Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế tại Kiên Giang - Phú Quốc

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế tại Kiên Giang - Phú Quốc

Để giúp doanh nghiệp tự tin và an tâm hơn khi bước vào thị trường toàn cầu, NVCS tự hào giới thiệu dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế chuyên nghiệp và uy tín.
Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp về vận tải hàng hoá tại Kiên Giang - Phú Quốc

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp về vận tải hàng hoá tại Kiên Giang - Phú Quốc

Để hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết những vấn đề này một cách hiệu quả, dịch vụ luật sư chuyên giải quyết tranh chấp về vận tải hàng hóa ra đời. Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về dịch vụ này của NVCS
Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp về bảo hiểm thương mại tại Kiên Giang - Phú Quốc

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp về bảo hiểm thương mại tại Kiên Giang - Phú Quốc

Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về dịch vụ này, từ vai trò của luật sư, quy trình giải quyết tranh chấp, đến những lợi ích mà dịch vụ mang lại cho các doanh nghiệp tại Kiên Giang - Phú Quốc.
Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp về chuyển giao công nghệ tại Kiên Giang - Phú Quốc

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp về chuyển giao công nghệ tại Kiên Giang - Phú Quốc

Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về dịch vụ này, từ quy trình giải quyết tranh chấp, vai trò của luật sư đến những lợi ích mà dịch vụ mang lại cho các doanh nghiệp tại Kiên Giang - Phú Quốc
Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng đầu tư tại Kiên Giang - Phú Quốc

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng đầu tư tại Kiên Giang - Phú Quốc

Dịch vụ luật sư của NVCS chuyên giải quyết các tranh chấp hợp đồng đầu tư, cam kết bảo vệ quyền lợi hợp pháp và đảm bảo quá trình đầu tư diễn ra suôn sẻ, minh bạch.
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi