Thủ Tuc đầu tư Việt Nam ra nước ngoài
QUY TRÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

QUY TRÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Gọi điện thoại xác nhận chính xác yêu cầu và tư vấn sơ bộ cho khách hàng => gửi email xác nhận thông tin đã trao đổi (Không quá 20 phút khi chuyên viên nhận được yêu cầu, trừ trường hợp có công việc khẩn cấp)
ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Phát triển bền vững đã trở thành mục tiêu quan trọng và gắn liền trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong những năm gần đây. Nền kinh tế hội nhập mở rộng
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi