Báo giá dịch vụ phá sản doanh nghiệp

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

Kính chào Quý khách hàng,

Dear Clients,

Đầu tiên, NVCS gửi đến Quý Công ty lời chào và lời cảm ơn đã quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi.

First, NVCS sends you greetings and thanks for your interest in our services.

Theo như nội dung đã trao đổi, chúng tôi gửi đến Quý Công ty Bảng Báo giá dịch vụ chúng tôi cung cấp, cụ thể như sau:

According to the content exchanged, we send you a quotation of the service we provide, specifically as follows:

 1. PHẠM VI CÔNG VIỆC:

I. SCOPE OF WORK:

Thực hiện toàn bộ thủ tục Phá sản Doanh nghiệp cho đến khi có quyết định của Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Carry out all Corporate Bankruptcy procedures until a decision of a competent People's Court.

Trong phạm vi thực hiện công việc, Nguyễn và Cộng sự sẽ cử Một (01) Quản tài viên tham gia trong việc việc phá sản, thực hiện các công việc tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền; Một (01) Đại diện theo ủy quyền thực hiện các thủ tục pháp lý khác tại Tòa án trong quá trình thực hiện thủ tục phá sản. Bao gồm tư vấn pháp lý và chuẩn bị các hồ sơ cần thiết theo yêu cầu của Tòa án. Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc soạn thảo, chỉnh sửa các hồ sơ nộp Tòa.Tham gia các buổi gặp mặt, phiên họp, các buổi làm việc với Tòa án, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chủ nợ. Có mặt tại các buổi làm việc, Hội nghị chủ nợ tại Tòa.

Within the scope of performing the work, Nguyen and Associates will appoint one (01) Administrator to participate in the bankruptcy and perform the work at the competent People's Court; One (01) Authorized representative shall carry out other legal procedures at the Court during bankruptcy procedures. Includes legal advice and preparation of necessary documents as required by the Court. Support enterprises in drafting and editing documents submitted to the Court. Participate in meetings, working sessions with the Court, competent state agencies or creditors. Present at working sessions, creditors' conferences at the Court.

 1. PHÍ DỊCH VỤ VÀ GIẤY TỜ CẦN CUNG CẤP

II. SERVICE FEE AND DOCUMENTS TO BE PROVIDED

BẢNG BÁO GIÁ

QUOTATIONS

STT

 

DIỄN GIẢI/ DESCRIBE

 

PHÍ/ FEE

 

THỜI GIAN

TIME

GIẤY TỜ CẦN CUNG CẤP

Required Documents

1.

 

Thực hiện các công việc:

Cử 01 Quản tài viên tham gia vụ việc.

Nộp đơn đề nghị Mở thủ tục phá sản tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Nộp các hồ sơ, tham gia các phiên gặp mặt, phiên họp tại Tòa.

Tham gia Hội nghị chủ nợ.

Thực hiện các công việc tại Tòa liên quan đến thủ tục phá sản.

Perform the tasks:

 

Send 01 Administrator to participate in the case.

 

Phí dịch vụ: 120.000.000 đồng

(Một trăm hai mươi triệu đồng)

Service charge: VND 120,000,000

(One hundred and twenty million)

Phụ thuộc vào quá trình giải quyết của Cơ quan có thẩm quyền.

Depends on the settlement process of the Competent Authority

 • Hai (02) bản Báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong 03 năm gần nhất.
 •   Two (02) copies of the financial statements of the enterprise in the last 03 years.
 • Một (01) Bản giải trình nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán.
 •      One (01) Explanation of the cause of insolvency.
 • Một (01) báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp khôi phục doanh nghiệp mà vẫn không khắc phục được tình trạng mất khả năng thanh toán.
 •        One (01) report on the results of the implementation of measures to restore th e enterprise but still fail to overcome the insolvency.

 

 

- File a petition for opening bankruptcy proceedings at a competent People's Court.

 

- Filing documents, participating in meetings and sessions at the Court.

 

- Participation in the Creditors' Conference.

 

- Perform court work related to bankruptcy proceedings.

 

 

 • Một (01) Bảng kê chi tiết tài sản, địa điểm có tài sản của doanh nghiệp.
 •      One (01) Detailed list of assets and locations of assets of the enterprise.
 • Một (01) danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ (trong đó phải ghi rõ tên, địa chỉ của chủ nợ, người mắc nợ, khoản nợ, khoản cho vay có bảo đảm, không có bảo đảm, có bảo đảm một phần; đến hạn hoặc chưa đến hạn); Lưu ý đối với Doanh nghiệp phải cung cấp được Mã số doanh nghiệp.
 •     One (01) list of creditors, list of debtors (which must clearly state the name and address of the creditor, debtor, debt, secured loan, partially secured; due or not yet due); Note for Enterprises must be able to provide a Business Number.
 • Các Giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp (Điều lệ Công ty, Giấy phép kinh doanh,..).
 •        Papers and documents related to the establishment of the business (Company's charter, Business license,..).
 • Một (01) Kết quả thẩm

 

 

 

 

 •  định giá, định giá giá trị tài sản còn lại (nếu có).
 •          One (01) Results of valuation and valuation of remaining assets (if any).

- Phương thức thanh toán/Payment method:

- Thanh toán 100% phí dịch vụ khi đồng ý với báo giá.

- Pay 100% of the service fee when agreeing to the quotation.

Lưu ý: Phí trên chưa bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm các lệ phí, án phí tại Tòa và các cơ quan chức năng có liên quan.

Note: The above fee does not include VAT, excluding fees, court fees at the Court and relevant authorities.

Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua số tài khoản sau

Pay by cash or bank transfer via the following account number

• Chủ tài khoản: Công ty Luật TNHH Quốc tế Nguyễn Và Cộng sự

• Account holder: Nguyen Et Associates International Law Firm

• Số tài khoản: 168003059 – Ngân hàng Á Châu

• Account number: 168003059 – ACB Bank

Trân trọng.

Regards.

Mọi chi tiết hay bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp liên quan đến nội dung trên vui lòng liên hệ qua Email này hoặc thông tin liên lạc bên dưới hoặc/ Please contact us via:

Luật sư/Lawyer Nguyễn Thành Tựu

Số điện thoại/ Phone: 0919195939             Email: tuulawyer@nvcs.vn

Nguyễn Thị Kim Anh (Trợ lý Luật sư/Paralegal)

Số điện thoại/ Phone: 0909547977             Email: kimanh@nvcs.vn

 

 

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

DỊCH VỤ LIÊN QUAN
Thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất mới nhất

Thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất mới nhất

Thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất gồm các bước như thế nào? Những ưu đãi doanh nghiệp chế xuất được hưởng là gì? Cùng tham khảo bài viết dưới đây của NVCS để giải đáp được các vấn đề trên nhé!
Báo giá dịch vụ phá sản doanh nghiệp

Báo giá dịch vụ phá sản doanh nghiệp

 Báo giá dịch vụ phá sản doanh nghiệp .Đầu tiên, NVCS gửi đến Quý Công ty lời chào và lời cảm ơn đã quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi.Theo như nội dung đã trao đổi, chúng tôi gửi đến Quý Công ty Bảng Báo giá dịch vụ chúng tôi cung cấp, cụ thể như sau:
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi