Báo Giá Dịch Vụ Pháp Lý Thay Đổi Nhà Đầu Tư Năm 2024

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh


 

Kính gửi: Quý khách hàng

Dear Customer!

NVCS trân trọng cám ơn quý khách hàng đã quan tâm tới dịch vụ của chúng tôi. Theo yêu cầu của bạn,  chúng tôi báo giá như sau:

NVCS would like to thank  to you for your interest in our service. At your request, we quote as follows:

  1. PHẠM VI CÔNG VIỆC/ SCOPE OF WORK
  • Tư vấn, thực hiện các thủ tục cần thiết để cấp giấy phép, soạn thảo hồ sơ cấp giấy phép 

Consult, implementing  procedures for applying for permit, draft documents for applying permit

  • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ, nhận kết quả hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Represent customer to send and receive documents at competent authority.

  1. GIÁ DỊCH VỤ /SERVICE CHARGE  

STTNo

Nội dung

 Description

Phí 

Cost

Thời gian

Time

1

 

Bước1: Thực hiện thủ tục góp vốn mua cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài 

Step 1: Carrying out capital contribution procedures fororeigner investor 

1,500 USD

25 ngày làm dviệc

25

Working days

Bước 2: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Thay đổi nhà đầu tư 

Step 2: Modify business registration content: Change of investor ( ERC)

05-07 ngày làm dviệc

05-07

Working days

Bước 3: Thay đổi nhà đầu tư trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Step 3: Change the investor in the investment registration certificate (IRC)

25 ngày làm dviệc

25

Working days

Lưu ý: Note

-Phí trên đã bao gồm phí và lệ phí của cơ quan nhà nước, VAT.

- Service charge  are inclusive of fees and charges of state agency, VAT tax 

- Ngày làm việc được tính từ khi quý khách gửi hồ sơ đã ký cho NVCS

- Working days are counted from the time when the customer delivery records that this record was done for signing, the enclosed documents for NVCS

- Nếu đồng ý với báo giá vui lòng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản 50% phí dịch vụ qua số tài khoản: Công ty Luật TNHH Quốc tế Nguyễn Và Cộng sự 168003059 - Ngân hàng ACB Hội sở 

If you agree with the quote, please pay by cash or transfer 50% of service  fee via account number: NGUYEN VA CONG SU INTERNATIONAL LAWFIRM- 168003059 - ACB  Bank- Headquarter.

- Thư báo giá này chỉ có giá trị trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày phát hành.

- This letter is only valid for 15 working days from the date of issue

 

  1. GIẤY TỜ CẦN CUNG CẤP/REQUIRED DOCUMENT

Nhà đầu tư là cá nhân

If the investor is an individual

Nhà đầu tư là tổ chức

If the investor is an organization

Hộ chiếu của nhà đầu tư (Hợp pháp hóa lãnh sự) (03 bản)

Passport of investors (Consular legalization) (03 copies)


 
  • Giấy phép kinh doanh của nhà đầu tư mới - Hợp thức hóa lãnh sự và dịch công chứng sang Tiếng Việt (03 bản)

New investor's business license - Consular legalization and notarized translation into Vietnamese (03 copies)

  • Hộ chiếu của người đại diện quản lý phần vốn góp của nhà đầu tư mới (sao y)

The passport of the representative managing the capital contribution of the new investor (Notarized) (03 copies)

  •  Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ( sao y  03 bản)

IRC license( Notarized 03 copies)

  •  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ( sao y 03 bản)

ERC license( Notarized 03 copies)

 

Xin cám ơn Quý khách hàng và trân trọng kính chào!

Yours faithfully!

 

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

DỊCH VỤ LIÊN QUAN
Báo Giá Dịch Vụ Pháp Lý Góp Vốn Mua Cổ Phần Năm 2024

Báo Giá Dịch Vụ Pháp Lý Góp Vốn Mua Cổ Phần Năm 2024

NVCS trân trọng cám ơn quý khách hàng đã quan tâm tới dịch vụ của chúng tôi. Theo yêu cầu của bạn,  chúng tôi báo giá như sau: Tư vấn, thực hiện các thủ tục cần thiết để cấp giấy phép, soạn thảo hồ sơ cấp giấy phép 
Báo Giá Dịch Vụ Pháp Lý Thay Đổi Nhà Đầu Tư Năm 2024

Báo Giá Dịch Vụ Pháp Lý Thay Đổi Nhà Đầu Tư Năm 2024

NVCS trân trọng cám ơn quý khách hàng đã quan tâm tới dịch vụ của chúng tôi. Theo yêu cầu của bạn,  chúng tôi báo giá như sau: Ngày làm việc được tính từ khi quý khách gửi hồ sơ đã ký cho NVCS
Báo Giá Dịch Vụ Bổ Sung Ngành Nghề Năm 2024

Báo Giá Dịch Vụ Bổ Sung Ngành Nghề Năm 2024

Nguyễn Và Cộng Sự trân trọng cám ơn quý khách hàng đã quan tâm tới dịch vụ của chúng tôi. Theo như trao đổi, thì chúng tôi được biết bạn đang có nhu cầu thay đổi công ty. Trên cơ sở đó công ty chúng tôi xin đưa ra  báo giá như sau:
Báo Giá Dịch Vụ Tăng vốn Đầu Tư Năm 2024

Báo Giá Dịch Vụ Tăng vốn Đầu Tư Năm 2024

NVCS trân trọng cám ơn quý khách hàng đã quan tâm tới dịch vụ của chúng tôi. Theo yêu cầu của bạn,  chúng tôi báo giá như sau: Tư vấn, thực hiện các thủ tục cần thiết để cấp giấy phép, soạn thảo hồ sơ cấp giấy phép 
Báo Giá Dịch Vụ Thay Đổi Địa Chỉ Năm 2024

Báo Giá Dịch Vụ Thay Đổi Địa Chỉ Năm 2024

NVCS  trân trọng cám ơn quý khách hàng đã quan tâm tới dịch vụ của chúng tôi . Liên quan đến việc cung cấp dịch vụ tư vấn đến Quý khách hàng,chúng tôi trân trọng thông báo chi phí cho việc thực hiện dịch vụ như sau:
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi