Báo giá dịch vụ tư vấn luật thường xuyên

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

 

Kính gửi: Quý khách hàng 

Dear customer!

NVCS trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm tới dịch vụ của chúng tôi. Liên quan đến việc cung cấp dịch vụ tư vấn đến Quý khách hàng, chúng tôi trân trọng thông báo chi phí cho việc thực hiện công việc liên quan tới nội dung Tư vấn thường xuyên cho Doanh nghiệp như sau:

NVCS would like to thank you for your interest in our service. Regarding the provision of consulting services to customers, we are pleased to announce the cost of performing the work related to the content "Regular consulting for enterprises" as follows:

 

 BẢNG BÁO GIÁ

QUOTATION

 

 

Nội dung

Content

Phí dịch vụ

Cost

Phương thức thực hiện

Implementation methods

Kết quả

Result

TƯ VẤN THEO THÁNG

Advice by Month

  • Tư vấn, giải đáp các thắc mắc của quý khách hàng về việc thực hiện, tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh của quý doanh nghiệp.

Advice and answer questions of the customer on the implementation and compliance with the laws related to the field of business activities of your business.

  • Tư vấn, khuyến cáo hợp đồng trước khi ký kết với khách hàng;

Consulting and advising contracts before signing with customers;

  • Hướng dẫn soạn thảo các công văn, văn bản hành chính gửi tới các cơ quan, tổ chức liên quan;

Instructing the drafting of official dispatches and documents sent to relevant agencies and organizations;

  • Hướng dẫn trả lời công văn của cơ quan nhà nước. 

Instructions for answering official letters of state agencies.

  • Hướng dẫn soạn thảo các văn bản nội bộ doanh nghiệp như: lao động, nhân sự…

Instructions for drafting documents of enterprises such as labor, human resources

  • Tư vấn giải đáp thắc mắc về các vấn đề liên quan đến sử dụng lao động

Advice to answer questions about issues related to use of labor

  • Trường hợp công ty có tranh chấp với bên thứ 3, NVCS sẽ gửi thư trao đổi với tư cách là luật sư của công ty bạn (Không bao gồm tham gia hòa giải và tranh tụng tại cơ quan có thẩm quyền). 

In case your company has a dispute with a 3rd party, NVCS will send a letter of exchange as a lawyer of your company (Excluding participating in mediation and litigation at the competent authority) 

  • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến cá nhân người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp với tư cách luật sư riêng của doanh nghiệp. 

Advice on legal issues related to the legal representative of your business as our own lawyer.

  • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến cá nhân của CEO – Chairman của công ty.

Advice on legal issues related to the CEO - Chairman of your company.

5.500.000 đồng/tháng

5.500.000 VND/month

Tư vấn qua email, điện thoại, tư vấn trực tiếp nhưng không quá 16 giờ/tháng (trong giờ hành chính) và tại trụ sở của Công ty Luật. 

Advice via email, telephone, direct consultation but not more than 16 hours / month (during office hours) and at the office of the Law Firm.

Quý khách hàng sẽ nhận được giải đáp trực tiếp hoặc thư tư vấn pháp lý từ NVCS.

Customers will get a direct answer to your phone call or a letter of legal advice from NVCS.

  Lưu ý

 Note

  - Phí trên đã bao gồm thuế VAT

The above fees include VAT 

- Thư báo giá này chỉ có giá trị trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày phát hành.

This letter is only valid for 15 working days from the date of issue

 

BẢNG GIÁ PHÍ DỊCH VỤ CHO VIỆC TƯ VẤN VƯỢT QUÁ GIỜ TƯ VẤN 

THEO HỢP ĐỒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ THƯỜNG XUYÊN

 QUOTE FOR CONSULTING ARISING OUTSIDE 

THE REGULAR CONSULTATION TIME

 

STT/No

Người thực hiện tư vấn/ Person in charge

Phí tư vấn vượt quá giờ/ Fees of overtime consultation

1

Luật sư điều hành (Executive lawyer)

3.300.000 vnd/ giờ/hour

2

Luật sư (Lawyer)

2.200.000 vnd/ giờ/ hour

3

Chuyên viên/ luật sư tập sự (Legal Assistant/Trainee Lawyers)

1.100.000 vnd/ giờ/ hour

 

Lưu ý: Phí tư vấn trên đây đã bao gồm VAT và chỉ được áp dụng cho trường hợp các bên đã ký Hợp đồng tư vấn thường xuyên, đồng thời việc tư vấn vượt quá thời gian đã thỏa thuận trong Hợp đồng.

Note: The consultation fees above are inclusive of VAT and are only applicable to cases where the parties have signed a regular consultation contract, and the consultation exceeds the agreed-upon time in the contract.

 

Xin cảm ơn Quý khách hàng và trân trọng kính chào!

Best regards!

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

DỊCH VỤ LIÊN QUAN
Báo giá dịch vụ tư vấn luật thường xuyên

Báo giá dịch vụ tư vấn luật thường xuyên

Phí tư vấn trên đây đã bao gồm VAT và chỉ được áp dụng cho trường hợp các bên đã ký Hợp đồng tư vấn thường xuyên, đồng thời việc tư vấn vượt quá thời gian đã thỏa thuận trong Hợp đồng.
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi