CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP NĂM 2024

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

 

Quyền sở hữu trí tuệ là một phạm trù pháp lý rộng lớn bao gồm nhiều loại quyền khác nhau như quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền đối với giống cây trồng và quyền sở hữu công nghiệp nhằm bảo vệ các sản phẩm của trí óc con người. Các quyền này không chỉ giúp bảo vệ công sức, thời gian và tiền bạc mà các cá nhân và tổ chức đã đầu tư vào việc tạo ra tài sản trí tuệ, mà còn khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới, đồng thời đảm bảo rằng người sáng tạo có thể được hưởng lợi từ thành quả của mình. Tuy nhiên, khi quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là quyền sở hữu công nghiệp bị xâm phạm thì không ít các cá nhân, tổ chức không biết hoặc không thể nhận diện hành vi xâm phạm và thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền của mình. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu về các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp và giới thiệu về dịch vụ luật sư tư vấn tại Công ty Luật TNHH Nguyễn và cộng sự.

Khái niệm về bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp

Theo khoản 4 Điều 4 Luật SHTT 2005 (sửa đổi, bổ sung 2022) quyền sở hữu công nghiệp bao gồm quyền của cá nhân, tổ chức đối với nhãn hiệu, sáng chế, tên thương mại, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, chỉ dẫn địa lý và bí mật kinh doanh.

bi-mat-kinh-doanh

bi-mat-kinh-doanh

Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp là một chủ đề phức tạp và đa diện, đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về pháp luật. Nhà nước thông qua các quy định pháp luật để xác lập quyền sở hữu công nghiệp, xác định những hành vi bị coi là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và quy định những biện pháp xử lý những hành vi vi phạm đó.

Ý nghĩa của việc bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp

Thứ nhất, việc bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp giúp kích thích, thúc đẩy các nỗ lực sáng tạo trong nghiên cứu và sản xuất - kinh doanh. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ chính là chống lại nguy cơ bị lợi dụng, bị chiếm đoạt thành quả sáng tạo, bảo vệ các cơ hội của những người đã bỏ thời gian, công sức và tiền bạc để tạo ra thành quả sáng tạo đó. Do đó, cần thiết khắc phục các tệ nạn được cho là đang xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp nhằm đảm bảo ngăn ngừa và xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Qua đó, không những thúc đẩy, kích thích sáng tạo trong nghiên cứu và sản xuất - kinh doanh mà còn đảm bảo hiệu lực quyền sở hữu công nghiệp của chủ thể quyền.

Thứ hai, thúc đẩy phát triển, hội nhập quốc tế và đầu tư nước ngoài. Trong quan hệ thương mại quốc tế, khi các đối thủ trên thị trường không cần đầu tư cho nghiên cứu và triển khai mà chỉ bắt chước, sao chép và bán các thành phẩm với giá rẻ hơn khiến các loại sản phẩm hợp pháp bị chiếm chỗ dẫn đến các nhà sản xuất chân chính không có khả năng bị thu hồi vốn và lợi nhuận giảm sút. Hiện nay, đa số các quốc gia đã coi việc bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp là điều tất yếu trong việc thiết lập quan hệ thương mại bởi việc bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ góp phần thúc đẩy, cải tiến, chuyển giao và phổ biến công nghệ, mang lại lợi ích cho cả người sáng tạo lẫn người sử dụng, cũng như lợi ích kinh tế - xã hội nói chung và đảm bảo sự cân bằng giữa quyền và nghĩa vụ nói riêng

Một số biện pháp bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp

Dựa vào tính chất và mức độ của hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, có thể lựa chọn áp dụng một hoặc nhiều hình thức pháp lý sau để đảm bảo quyền lợi cho chủ sở hữu: thực hiện việc tự bảo vệ, thực hiện bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp thông qua các biện pháp dân sự (khởi kiện tại tòa án); bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp qua các biện pháp hành chính (yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành xử phạt); và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp bằng cách sử dụng các biện pháp hình sự (đưa ra xét xử các tội danh liên quan đến sở hữu công nghiệp).

Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp thông qua các biện pháp tự bảo vệ

Chủ sở hữu của quyền sở hữu công nghiệp có thể tự mình hoặc thông qua các bên thứ ba (văn phòng luật sư, công ty luật,...) để yêu cầu bên vi phạm chấm dứt hành vi xâm phạm, gỡ bỏ và xóa nội dung vi phạm trên môi trường mạng viễn thông/Internet, yêu cầu xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại. Ngoài ra, chủ sở hữu còn có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm hoặc khởi kiện ra Tòa án hoặc trọng tài để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 

Cơ sở pháp lý: Điều 198 Luật SHTT 2005 (sửa đổi bổ sung 2022).

Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp thông qua các biện pháp dân sự

Các đối tượng sở hữu công nghiệp được coi là một loại tài sản và quyền sở hữu công nghiệp có bản chất là một loại quyền sở hữu tài sản. Do đó, quyền sở hữu công nghiệp chủ yếu được xem xét dưới góc độ quyền dân sự và luật pháp đảm bảo bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp này tuân theo những nguyên tắc chung áp dụng cho việc bảo vệ các quyền dân sự khác.

Theo Điều 202 Luật SHTT 2005 (sửa đổi bổ sung 2022) chủ sở hữu có quyền yêu cầu Tòa án áp dụng các biện pháp dân sự sau để bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp của mình khi có hành vi xâm phạm: buộc chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi và cải chính công khai, buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự, bồi thường thiệt hại, buộc tiêu hủy hoặc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại.

Tuy nhiên, để được bảo vệ thì chủ sở hữu quyền cần xác định rõ đối tượng vi phạm, minh chứng cho việc vi phạm đã xảy ra và yêu cầu xử lý phù hợp. Do đó, chủ sở hữu cần chủ động theo dõi và giám sát thị trường để kịp thời phát hiện ra những trường hợp vi phạm, từ đó cung cấp thông tin cần thiết cho cơ quan thẩm quyền. Cơ quan này sẽ chỉ tiến hành xử lý dựa trên yêu cầu của chủ sở hữu quyền khi có đủ bằng chứng về hành vi vi phạm đã được cung cấp. Theo khoản 2 Điều 203 Luật SHTT 2005 (sửa đổi bổ sung 2022), chủ sở hữu có thể cung cấp các chứng cứ sau: 

  • Bản sao Văn bằng bảo hộ; bản trích lục Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp;
  • Chứng cứ cần thiết để chứng minh quyền đối với bí mật kinh doanh, tên thương mại, nhãn hiệu nổi tiếng;
  • Bản sao hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp trong trường hợp quyền sử dụng được chuyển giao theo hợp đồng.

Đối với việc yêu cầu bồi thường thiệt hại, chủ sở hữu phải chứng minh rằng có thiệt hại xảy ra, có thể là thiệt hại về vật chất hoặc thiệt hại về tinh thần theo Điều 204 Luật SHTT 2005 (sửa đổi bổ sung 2022). Thiệt hại vật chất có thể là các tổn thất về tài sản, mức giảm sút về thu nhập, lợi nhuận, tổn thất về cơ hội kinh doanh. Thiệt hại về tinh thần có thể là danh dự, nhân phẩm, uy tín, danh tiếng và những tổn thất khác về tinh thần gây ra cho chủ sở hữu quyền. 

Ngoài ra, chủ sở hữu quyền còn có quyền yêu cầu Tòa án áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời tại Điều 206, 207 Luật SHTT 2005 (sửa đổi bổ sung 2022) trong trường hợp có nguy cơ xảy ra thiệt hại không thể khắc phục được hoặc khi chứng cứ có nguy cơ bị tẩu tán, bị tiêu hủy nhằm bảo vệ chứng cứ hoặc ngăn chặn thiệt hại quá mức.

Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp qua các biện pháp hành chính

Đây được coi là thủ tục xử lý hành chính đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp bằng việc áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân, tổ chức có hành vi được coi là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Điều 214 Luật SHTT 2005 (sửa đổi bổ sung 2022) các biện pháp xử phạt chính bao gồm cảnh cáo hoặc phạt tiền, các biện pháp xử phạt bổ sung bao gồm tịch thu tang vật, công cụ phương tiện, đình có thời hạn hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực vi phạm.

cac-bien-phap-bao-ve-quyen-so-huu-cong-nghiep

cac-bien-phap-bao-ve-quyen-so-huu-cong-nghiep

Mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quyền sở hữu công nghiệp được quy định tại Nghị định số 99/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực SHCN (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 126/2021/NĐ-CP). Theo đó, mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân là 250 triệu đồng và 500 triệu đồng đối với tổ chức.

Tham khảo bài viết: Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp bằng cách sử dụng các biện pháp hình sự

Khi việc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp mang lại hậu quả nghiêm trọng cho cộng đồng và các biện pháp xử lý hành chính, các biện pháp dân sự không còn đủ sức răn đe, cần thiết phải nhờ đến các giải pháp pháp lý mạnh mẽ hơn. Đó là việc áp dụng luật hình sự, xem xét những vi phạm này như hành vi phạm tội, và quá trình điều tra cũng như xét xử sẽ được thực hiện theo các quy định của luật tố tụng hình sự hiện hành.

Các tội phạm hình sự liên quan đến QSHCN quy định trong Bộ luật hình sự bao gồm: Tội xâm phạm quyền tự do sáng tạo (Điều 126); sản xuất và buôn bán hàng giả (Điều 156); sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh (Điều 157); sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi (Điều 158); vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ QSHCN (Điều 170); xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (Điều 171).

Tuy nhiên, khác với biện pháp hành chính có chủ thể bị xử phạt là cá nhân hoặc tổ chức thì biện pháp hình sự chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cá nhân xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Dịch vụ luật sư tư vấn về quyền sở hữu công nghiệp và các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp tại Công ty Luật TNHH Nguyễn và cộng sự

Kinh nghiệm của Công ty Luật TNHH Nguyễn và cộng sự về lĩnh vực sở hữu trí tuệ đã tích lũy hơn 14 năm. Chúng tôi đặc biệt nhận diện những hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, hỗ trợ khách hàng trong việc thực hiện các biện pháp bảo vệ đối với quyền sở hữu công nghiệp, giải quyết những tranh chấp, kiện tụng vì các hành vi xâm phạm đó nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu. Đến với chúng tôi để được tư vấn miễn phí về các vấn đề mà quý khách hàng đang gặp phải:

  • Hành vi nào là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp?
  • Thủ tục bảo hộ quyền đối với sáng chế là gì?
  • Thủ tục bảo hộ quyền đối với nhãn hiệu là gì?
  • Thủ tục bảo hộ quyền đối với tên thương mại là gì?

luat-su-nguyen-thanh-tuu

luat-su-nguyen-thanh-tuu

Luật sư:              NGUYỄN THÀNH TỰU

Điện thoại:          09.19.19.59.39

Email:                tuulawyer@nvcs.vn 

 

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

DỊCH VỤ LIÊN QUAN
Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Kiên Giang - Phú Quốc

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Kiên Giang - Phú Quốc

Bài viết này sẽ giới thiệu về dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Kiên Giang - Phú Quốc, nhằm cung cấp cho quý độc giả những thông tin hữu ích về cách bảo vệ và thực thi quyền lợi trí tuệ của mình.
Các loại nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể

Các loại nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các loại nhãn hiệu có thể được bảo hộ tổng thể tại Việt Nam, bao gồm nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu liên kết.
Quy định bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với sáng chế

Quy định bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với sáng chế

Việc bảo hộ này không chỉ bảo đảm quyền lợi của người sáng tạo mà còn thúc đẩy sự tiến bộ khoa học và công nghệ, góp phần vào sự phát triển kinh tế bền vững.
Quy định bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng

Quy định bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng

Bài viết này sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về các quy định bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng, tầm quan trọng của chúng, cũng như các thách thức và cơ hội mà chúng mang lại cho nông nghiệp hiện đại
Quy định bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với kiểu dáng công nghiệp

Quy định bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với kiểu dáng công nghiệp

Quy định bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với kiểu dáng công nghiệp không chỉ bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho các nhà thiết kế và doanh nghiệp, mà còn thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới.
Quy định bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm giải trí

Quy định bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm giải trí

Việc bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với các tác phẩm giải trí không chỉ bảo vệ quyền lợi của các tác giả và nhà sản xuất mà còn thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới trong ngành công nghiệp giải trí.
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi